Vårdgivare och samarbetspartners-logotyp (till startsidan)
För vårdgivare och samarbetspartners

Patientkontrakt – dokumenterad överenskommelse

Patientkontraktet är en gemensam överenskommelse mellan patient och vårdgivare som ska säkerställa delaktighet, samordning, tillgänglighet och samverkan med patientens perspektiv som utgångspunkt.

Grundtanken är en personcentrerad vård där det handlar om att göra det lätt för patienten att få rätt vård på rätt sätt. Patientkontraktet ska spegla vad som ska ske i vårdkontakterna, när det ska ske och vem patienten ska vända sig till. Det ska vara tydligt både vad patienten och vården ska göra. 

Patientkontrakt är inget juridiskt bindande kontrakt. Det är ett förhållningssätt och en metod som ska se till att vården och omsorgen är personcentrerad och utgår från patienten/brukarens behov och förutsättningar. Nationellt beskrivs patientkontrakt som en sammanhållen planering över patientens samtliga vård- och omsorgskontakter.

I Västmanland har regionen från 2024 sammanhållen journal vilket innebär att vi för hälso- och sjukvårdsjournalen i samma system. Det är en mycket viktig utveckling och framöver är målet att kunna visualisera den samlade journalen digitalt via 1177 Vårdguiden.

 

Till vem riktar sig patientkontraktet?

I första hand ska Patientkontrakt erbjudas patienter med omfattande och komplexa vårdbehov och samordning ska erbjudas till dem som behöver det.

Patientkontraktets tre delar

Samordnande vårdkontakt

Syftet med en samordnande vårdkontakt är att skapa tydlighet för patienten kring nästa steg i vård och behandling för att ge trygghet, kontinuitet och en helhetskänsla.

Sammanhållen planering

Genom samverkan mellan berörda vårdaktörer ska patientens behov, aktiviteter och önskemål samordnas, för att ge en överblick. En patient med flera vårdkontakter ska enkelt kunna ta del av en sammanhållen plan, som minskar dubbelarbete och sparar tid för både patienten och vården.

Överenskommen tid

Det ska vara enkelt att ta kontakt med vården. Patienten ska kunna boka tider i samråd med vården eller på egen hand och på olika sätt, till exempel via webben. Vården ska bli mer tillgänglig och erbjudas när patienten behöver och kan. Det handlar även om att få vård inom en rimlig tid med nationella medicinska riktlinjer som utgångspunkt.

 

Patientkontraktet på nationell nivå

Patientkontraktet ska främja målen med vårdens arbete inom personcentrering, samordning och kontinuitet i vården och finns med i överenskommelsen mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) om att under 2021 vidareutveckla den nära vården. I överenskommelsen lyfts Patientkontraktet fram som en central del inom vårdförloppet för att säkra att personen sätts i fokus och känner sig delaktig i sin vård. 

Regeringskansliet har beställt en utredning av Anna Nehrgård, särskild utredare för Nära vård. Hon har kommit med tre delbetänkanden och ett slutbetänkande. Här beskrivs det tydligt att det är en hälso- och sjukvård vi ska skapa och gå ifrån uppdelningen mellan huvudmännen. Patientkontraketet är en del i Anna Nergårdhs utredning om God och nära vård där det bland annat föreslås att patientkontrakt ska bli en del av patientlagen.

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

In English

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.

In English