Logotyp Region Västmanland
Till innehåll

Video som kräver cookies

Om akutsjukhuset

Regionen planerar för ett nytt akutsjukhus i Västerås. Den 15 februari 2022 fattade regionfullmäktige beslut om att genomföra byggnationen av nya akutsjukhuset i Västerås. Budgeten för nya akutsjukhuset är 6,8 miljarder.

Möta framtidens vårdbehov  

Med en ökande befolkning i länet där fler blir äldre behöver regionen kunna möta patienternas behov. Detta genom att erbjuda vård med nya tekniska lösningar i nya sjukhuslokaler. Det är viktigt att kunna erbjuda en fortsatt bra arbetsmiljö för våra medarbetare där också det senaste inom medicintekniken kan nyttjas. Därför planeras ett nytt akutsjukhus i Västerås.

Vårt arbete

Så drivs arbetet

Den 15 februari fattade regionfullmäktige beslut om att bygga den första etappen av Region Västmanlands nya akutsjukhus i Västerås. I och med beslutet i regionfullmäktige så går programmet för nytt akutsjukhus in i en ny fas.

Byggstarten planeras till hösten 2022. Uppförandet av akutsjukhuset beräknas ta cirka åtta år. Preliminärt kommer de första patienterna kunna vårdas i början av 2030.

Just nu pågår arbetet med bygghandling inför byggstarten.

Sedan en tid tillbaka pågår flera förberedande arbeten på området och de kommer pågå till 2024. Det handlar bland annat om att flytta ledningar och frigöra marken där det nya akutsjukhuset ska stå. Arbetena medför viss begränsad framkomlighet på området men sjukhuset ska vara öppet som vanligt under hela byggtiden. Det finns alternativa vägar till alla verksamheter. 

Bakgrund

Sedan 2018 har regionens programorganisation ansvar för att forma och uppföra det nya sjukhuset. Arbetet leds av Regiondirektören Anders Åhlund.

Program Nytt Akutsjukhus Västerås ansvarar för att genomföra uppdraget.

Akutsjukhusets innehåll

Byggnaderna i den första etappen kommer ha en area på cirka 75 000 m2. I det nya sjukhuset planeras för bland annat operation, röntgen, akutmottagning, vårdplatser, mottagningar, förlossningar och intensivvård. I förslaget ingår även försörjningsbyggnader för att säkerställa att bland annat material, gods och elförsörjning till sjukhuset tillgodoses på ett effektivt sätt.

I det nya akutsjukhuset planeras det för 180 vårdplatser och ett arbete pågår med att beskriva hur de ska utformas. En bärande princip för utformningen är hur många enpatientrum det ska finnas. På varje våningsplan kommer det att finnas 56 vårdplatser av dessa är 48 vårdplatser i enpatientrum och åtta stycken är tvåpatientrum.

De nya vårdlokalerna ersätter befintliga lokaler som rivs i ett senare skede. 

Planeringsprinciper

När vi planerar för framtidens vård utgår vi från fyra principer:

  • Patientsäkerhet
  • Flöden
  • Hållbarhet (social, ekologisk och ekonomisk)
  • Kunskap och utveckling

Organisation

Vår organisation

Program Nytt Akutsjukhus Västerås ansvarar för helheten. I programmet ingår sju projekt; Vårdverksamhet, Vårdbyggnad, Försörjning, Utrustning, Konst, Verksamhetsstöd och Kommande etapper. Varje projekt har en projektchef och ett antal medarbetare knutna till projektet.

Viktiga beslut

Den 15 februari 2022 togs det stora beslutet om ingångsättning av byggnationen av vårdbyggnaden med en budget på 6.8 miljarder kronor. Byggstarten av det nya akutsjukhuset planeras till hösten 2022.

En viktig milstolpe var november 2020 när regionfullmäktige tog beslutet att uppföra en elförsörjningsbyggnaden samt igångsättning av de förberedande arbeten som behövs innan bygget av sjukhuset kan börja.

Då beslutades även att flytta bussgatan på sjukhusområdet från Adelsögatan till områdets västra delar för att kunna börja flytta ledningar som är i vägen för de nya vårdbyggnaderna. 

Uppförandet av sjukhuset beräknas ta cirka åtta år från byggstart. När byggnaderna är klara och teknik och utrustning är testade, så kan sjukhuset öppna. Då det nya sjukhuset är i drift, så rivs en del byggnader.

 

Finansiering

Projektet är skattefinansierat inom Region Västmanland. Budgeten för byggnader och utrustning är 6.8 miljarder kronor.

Regionen kommer att ha en hög grad av egenfinansiering för investeringen i Nytt Akutsjukhus etapp 1 och en omfattande extern upplåning kommer att krävas.

För att säkra god ekonomisk hushållning och återbetalning av lånen under byggnadernas livstid föreslås att den externa låneskuldens omfattning begränsas att uppgå till maximalt 5 500 miljoner kronor och att upplåningen begränsas till att endast omfatta Nytt Akutsjukhus etapp 1.

Frågor och svar

Här har vi samlat svar på vanliga frågor om ombyggnationen och hur det påverkar dig. Saknar du något? Skicka din fråga till oss: nytt.akutsjukhus@regionvastmanland.se


Bild på Anders Åhlund;

Anders Åhlund

Regiondirektör
021 - 17 45 01
Bild på Håkan Wittgren;

Håkan Wittgren

Hälso-/sjukv direktör
021 - 17 41 81
Bild på Victoria Hörnedal;

Victoria Hörnedal

Förvaltningsdirektör

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.