Till innehåll
Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Två vuxna bygger lego med barn

Vårt uppdrag

Regionen ansvarar för att du som bor i Västmanland får den hälso- och sjukvård och tandvård du behöver. Vårt uppdrag är att se till att det finns medicinsk behandling av sjukdom. Vi arbetar också för att förebygga sjukdom och stärka individens självupplevda hälsa.

Vi vill att all vård i regionen ska vara jämlik, tillgänglig och säker. Vården ska möta invånarnas behov, vara allmän och skattefinansierad. Våra utförare ska drivas av att vården håller god kvalitet.

En viktig del är det förebyggande hälsoarbetet, där vi måste tillgodose mer av invånarnas vård utanför sjukhusen. Det är en omställning som kräver ett utvecklat och gott samarbete mellan sjukhusvården, primärvården och kommunerna i länet.

Den demografiska utvecklingen med allt fler äldre, osunda levnadsvanor och ojämlikheter inom hälsoområdet gör det nödvändigt att arbeta hälsoorienterat och förebyggande. Det ekonomiska läget och den snabba medicintekniska utvecklingen gör också att vi måste arbeta hälsoorienterat inom hela regionens uppdrag.

Prioriterade utvecklingsområden

Vården ska vara jämlik. 

Det är viktigt med insatser för att förbättra den fysiska hälsan hos patienter med psykisk sjukdom. Tillsammans med andra länsaktörer kommer vi även i fortsättningen att prioritera att förbättra den psykiska hälsan hos ungdomar. Vi vill också arbeta för att utöka de förebyggande insatserna när det gäller psykisk ohälsa.

Vi ska arbeta för att det finns en jämlik tillgång till Hälsocenter i länet. I samarbete med föreningslivet planerar vi även för att utveckla arbetet med fysisk aktivitet på recept.

Ett annat viktigt område för en god och jämlik hälsa är arbetet mot våld i nära relationer. Region Västmanland ska tillsammans med kommunerna driva det arbetet, som ska vara inriktat på hela familjen. Regionen ska också arbeta för en HBTQ-diplomering av sjukvården.

Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.

Mer om våra kakor