Undersköterska

Till sommaren 2024 söker vi undersköterskor och omvårdnadsassistenter till Region Västmanland.

Vill du vara del av en betydelsefull verksamhet där du gör skillnad och skapar trygghet för patienten? Om du blir en av våra semestervikarier i sommar, blir du en viktig och betydelsefull resurs. 

Nedan kan du läsa om arbetsplatserna som söker undersköterskor till sommaren. I din ansökan anger du på vilken arbetsplats du önskar jobba.

Information om yrkestiteln

Den 1 juli 2023 blev undersköterska en skyddad yrkestitel. Det innebär att man behöver ett bevis från Socialstyrelsen för att få använda titeln undersköterska inom vård och omsorg.

Frågor

Om du har frågor eller vill komma i kontakt med en specifik verksamhet kan du maila: rekrytering@regionvastmanland.se

Ambulanssjukvården Västmanland

Om arbetsplatsen

Ambulanssjukvården utgör egen klinik inom område Akutsjukvård vid Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Verksamheten har 4 ambulansstationer med 16 ambulanser och ca 160 heltidstjänster. Ambulanserna utgår från fyra orter, Fagersta, Köping, Sala och Västerås. Ambulanssjukvården utför cirka 40 000 uppdrag varje år.

Ambulanssjukvården i Västmanland driver tillsammans med ambulanssjukvården i Uppsala och Sörmland larmcentraler i egen regi. Larmcentralerna har ansvaret för prioritering och dirigering och besvarar cirka 65 000 112-samtal per år.

Ambulanssjukvården driver också ett Prehospitalt kompetenscenter, där ambulanssjukvårdens medarbetare utbildas och utbildar, både externt och internt.

Vi bedriver också forskning och utvecklingsarbeten med grund i utförandet av ambulanssjukvård, prioritering och dirigering.

Ambulanssjukvården ansvarar även för SMS-livräddning inom region Västmanland.

Arbetsuppgifter

Som ambulanssjukvårdare arbetar du med en unik patientbredd - allt från nyfödda barn till människor i livets slutskede. Du behöver trivas med ett varierande tempo och vara bekväm med att inte veta hur dagens arbetspass kommer att utveckla sig.

Du arbetar i nära samarbete med en sjuksköterska och tillsammans möter ni upp patienten, skapar er en uppfattning om situationen och skapar en vårdande situation där ni befinner er. En stor del av arbetet handlar om omvårdnad och att sätta sig in i och förstå andra människors situation. Arbetet innebär att du självständigt hanterar många beslut och du samarbetar mycket med akutmottagningen och larmcentralen. Du samarbetar också med polisen och räddningstjänsten vid samverkanslarm och gemensamma utryckningar. Tjänstgöringen sker dygnet runt.

Så här beskrivs arbetet av ambulanssjukvårdare Jaana:

”Jobbet i sig är roligt och omväxlande, det är spännande för man vet aldrig hur en dag blir och vad man kommer mötas av. Vi träffar människor i alla åldrar, från nyfödda till döende och det är utvecklande. Jag tycker att jag har världens bästa kollegor. Samtidigt som vi har en glad och skämtsam stämning, kan vi också otroligt snabbt bli fokuserade på uppgiften när larmet går. Vi har en bra jättefin sammanhållning" 

Ansök här

Närvården Västmanland

Om Arbetsplatsen

De regiondrivna vårdcentralerna i Västmanland drivs som en intraprenad med en styrelse och Region Västmanland som ägare. Vi har ett gemensamt namn, Närvården Västmanland och vi arbetar tillsammans för att ge våra patienter den bästa primärvården i länet. Vi satsar kontinuerligt på utveckling och förbättring av våra arbetsplatser för att möta framtidens primärvård.

Närvården Västmanland består av 12 vårdcentraler och finns i Västerås, Hallstahammar, Köping, Kolsva, Norberg, Skinnskatteberg och Sala.

Dina arbetsuppgifter

Som undersköterska kan dina arbetsuppgifter bland annat bestå av:

 • Provtagning
 • EKG-provtagning
 • omhändertagande av prover
 • assistera läkare vid undersökningar och mindre operationer
 • blodtrycksmätning
 • mindre omläggningar
 • svara i telefon och boka in provtagningstider
 • viss städning, påfyllning av material med mera.

Ansök här

Sjukhuset i Fagersta

Om arbetsplatsen

Till sommaren söker vi undersköterskor till avdelning 1 på sjukhuset i Fagersta. Sjukhuset i Fagersta är ett mindre sjukhus med en vårdavdelning, medicinmottagning där urologi, gynekologi, ortopedi och en rehabenhet finns. Det finns också specialister som öron- näsa- halsmottagning, ögonmottagning, psykiatri och habilitering. Vårdavdelningen har 16 vårdplatser för medicinskt stabila patienter som kommer för eftervård, rehabilitering eller i väntan på kommunala insatser. Patienterna kommer i första hand från avdelningar och akuten i Köping och Västerås.

På avdelningen arbetar cirka 30 medarbetare som består av undersköterskor, sjuksköterskor, rehabteam, överläkare och underläkare. Från avdelningen utgår även AH-verksamhet som innebär avancerad sjukvård i hemmet hos patienterna. Majoriteten av patienterna som är inskrivna i AH är palliativa. Det finns en plats reserverad för dessa patienter på avdelningen vid behov.

Dina arbetsuppgifter

Ditt arbete under sommaren varierar beroende på vilken verksamhet du kommer att arbeta i och om du arbetar dag eller natt. Som undersköterska är du en viktig del i omvårdnadsarbetet kring varje enskild patient. Vi erbjuder en individuellt anpassad introduktion för just dig.

Ansök här

Sjukhuset i Köping

I din ansökan önskar du den arbetsplats du helst vill jobba på. Ansök här

Sjukhuset i Sala

Om arbetsplatsen

Närsjukvård öst är en klinik med verksamhet i både Sala och Västerås. Här träffar du patienter med olika diagnoser och behov. Hos oss sker närsjukvård i det lilla formatet genom att tillgodose invånarnas behov av basal internmedicinsk specialistvård, specialiserad palliativ vård, avancerad hemsjukvård via AH-team, kvalificerade rehabiliteringsinsatser och mobilt närvårdsteam i samverkan med kommunernas hemsjukvård. 

Kliniken driver en rad projekt och utvecklingsarbeten som en del av omställningen till nära vård i Västmanland. Enheterna i Sala har nyligen flyttat till det nybyggda sjukhuset Västmanlands sjukhus Sala.

Närsjukvård öst är en klinik där nedanstående enheter ingår:

 • Avdelning 1 Sala
 • Medicinmottagningen Sala
 • Rehabenheten Sala
 • AH-teamet Sala
 • Närvårdsteamet Sala
 • Palliativa avdelningen Västerås
 • AH-teamet Västerås
 • Närvårdsteamet Västerås
 • Närsjukvårdsavdelningen (NÄVA) Västerås

Arbetsuppgifter

Som undersköterska har du en viktig funktion och en stor roll i samtliga team på avdelningen. Dina arbetsuppgifter är att ansvara för den personcentrade omvårdnaden. Du ska vara aktiv i patientsäkerhetsarbetet, vilket innebär att du identifierar risker och arbetar förebyggande för att medverka till patientens tillfrisknande. Du handleder och vägleder patienten utifrån den ordinerade och individuella mobiliseringsplanen.

Det är viktigt att du är teamfokuserad, eftersom du ska kunna utföra intensiva och täta kontroller runt patienten, exempelvis NEWS. Det är av stor vikt att kommunicera i vårdteamet om det är något avvikande kring patienten.

Vi jobbar med journalsystemet Cosmic och ett system som heter NOVA, där har du ett ansvar att dokumentera och rapportera in dina arbetsuppgifter. Vi jobbar aktivt med mentorskap på avdelningen med mentorer som är synliga och aktiva måndag och fredag, det kan hjälpa dig i din personliga utveckling och stärka din kunskap.

Ansök här

Sjukhuset i Västerås

I din ansökan får du önska den arbetsplats du helst vill jobba på. Ansök här

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

In English

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.

In English