Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Nyheter

VRE-screening av utomlänspatienter

2019-10-18

Tills vidare gäller att patienter som vårdats i sluten vård vid nedanstående sjukhus ska VRE-screenas vid inläggning i slutenvård på Västmanlands sjukhus:

190701 eller senare, vid:

  • Geriatriska kliniken eller medicinkliniken, Uppsala Akademiska sjukhus

190801 eller senare vid:

  • Sjukhus i Karlskoga, Lindesberg och Örebro

190701 eller senare:

  • Barnkliniken Nya Karolinska Sjukhuset, NKS, Stockholm

 

Provtagning: feces

Kontakta Vårdhygien!