Vårdgivare och samarbetspartners-logotyp (till startsidan)
För vårdgivare och samarbetspartners

Forskning inom tandvård

Region Västmanland stimulerar utvecklingsarbete med betoning på kliniknära forskning. Det är viktigt att uppmuntra allmäntandläkare att komma igång med forskningsprojekt.

Följande FoU-områden prioriteras:

 • Projekt med klar folkhälsoinriktning
 • Projekt med hälsofrämjande inriktning
 • Projekt med fokus på äldre i tandvården
 • Projekt inriktat på undersöknings- och behandlingsmetoder

Länets tandvårdspersonal, privat som offentlig, ska kunna få stöd för verksamhetsnära projekt. Dessa medel är främst till att stödja tidiga projekt. Regionen skall få tillgång till resultaten, för potentiell användning inom vården och ansvarar för att resultaten blir tillgängliga för alla.

Medlen som avsätts ska huvudsakligen användas till:

 • Kostnader vid genomförande av FoU-arbetet (utbetalas till sökandes klinik)
 • Intäktsbortfall vid planering och genomförande av FoU-projekt
 • Initialkostnader t.ex. etikprövning och andra ansökningar
 • FoU-råd, sammankomster med FoU-inriktning

Ansök om medel

Ansökan om medel kan göras fortlöpande under året. Följande procedur ska följas:

 • Fyll i Ansökningsblankett för FoU-medel och Mall för Projektplan som också innehåller instruktioner och anvisningar.
 • Skicka ifylld ansökningsblankett och Projektplan till FoU-samordnare goran.isacsson@regionvastmanland.se. Underskriven originalhandling ska även skickas till: Specialisttandvården Bettfysiologi, Västmanlands sjukhus, Box 1185, 72189 Västerås.
 • FoU-samordnare gör en bedömning och skickar ansökan vidare till Tandvårdsenheten som formellt fattar beslut.
 • Tandvårdsenheten returnerar beslutsbesked till sökande och FoU-samordnare.
 • Sökande rekvirerar beslutade medel från tandvårdsenheten med angivande av konto och objekt.

Regionen finansierar forskning i huvudsak via Centrum för Klinisk Forskning, CKF och RegionalaForskningsRådet Uppsala/Örebro, RFR-U/Ö.


Kontakt


Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

In English

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.

In English