Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Symfoni

Symfoni används vid administration av tandvård för barn och unga, samt vuxentandvård som finansieras av Region Västmanland.

Systemet uppfyller kraven enligt GDPR.

Via systemet kan vårdgivare inom tandvården skicka förhandsbedömningar elektroniskt till Tandvårdsenheten, lista barnpatienter, registrera vårdrapporter och fakturera.

Vårdgivare inom uppsökande verksamhet kan följa upp de patienter som ska munhälsobedömas. Från systemet kan kontaktinformation till patienter hämtas.

Registrering av val av utförare tandreglering görs direkt i systemet, av den specialist som blir kontaktad av patienten.

Tandvårdsstödsintyg

Biståndshandläggare, LSS-handläggare och sjuksköterskor vid särskilda boenden använder Symfoni för att beställa och uppdatera  tandvårdsstödsintyg och boenden.  

Vad krävs för att använda Symfoni

För att nå tjänsterna krävs personlig inloggning med eTjänstekort samt behörigheter upplagda av Tandvårdsenheten. Blankett finns i den gröna rutan till höger: "Ansökan om behörighet".

Folktandvårdens och Specialisttandvården inom Region Västmanland behöver inte fylla i blanketten. De flesta har redan migrerats över. Om någon saknas, kontakta Tandvårdsenheten direkt.

För vem?

Utförare av tandvård såväl offentlig vård (Folktandvården, Specialisttandvården) som privattandläkare och tandhygienister. Dessutom är systemet tillgängligt för kommunens handläggare, sjuksköterskor och enhetschefer inom boenden.

Direktinloggning

 

Användarstöd

På Tandvårdsportalen finns användarmanualer för Symfoni.

Support

Om du har problem vid inloggning, kontakta IT-support, Region Västmanland, telefon 021-17 35 00, knappval 2.

Kontakt

För verksamhetsfrågor, till exempel avtal, ersättningar, registreringar och uppföljning kontakta Tandvårdsenheten

tandvardsenheten@regionvastmanland.se             eller direkt

Eva Sandberg, 021-17 48 45  eva.sandberg@regionvastmanland.se
Carina Nydestedt, 021-17 47 38  carina.nydestedt@regionvastmanland.se

 


Kontakt

Eva Sandberg

Bedömningstandläkare
021 - 17 48 45

Carina Nydestedt

Adm sekreterare
021 - 17 47 38