Till innehåll
Region Västmanland logotyp Region Västmanland logotyp
Utveckla Västmanland
Region Västmanland

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Innovationsstöd

Du som ska utveckla en tjänst eller produkt och behöver riskvilligt kapital kan ansöka om ett så kallat innovationsstöd.

Vilken typ av finansiering?

Ett statligt stöd som utgår med högst 45 procent av de kostnader som  godkänts som utvecklingskostnader.

Vem kan söka stödet?

Stödet kan enbart sökas av registrerade små- eller medelstora företag, nya eller befintliga. Företaget måste ha F-skattebevis.

Den tänkta verksamhet som ansökan avser ska bedrivas i Västmanland.

Ansökan om stöd ska lämnas in innan utvecklingsarbetet påbörjas. Stöd kan inte beviljas för redan nedlagda kostnader.

Vad kan stödet användas till?

Stödet lämnas till kostnader som uppstår i samband med produkt- eller tjänsteutveckling i så kallad förkommersiell fas, det vill säga kostnader som uppstår före marknadsintroduktion. Kostnaderna, som kan vara en sammansättning av olika kostnadsslag, ska ha direkt koppling till utvecklingen av den nya produkten eller tjänsten. Även beräknad kostnad för företagarens egen tid kan ingå. Däremot får inget av företagets normala driftskostnader tas med.

Samarbete med FoU-rådet och Almi Företagspartner

Region Västmanland samarbetar i ärenden om innovationsstöd med Almi Företagspartner och Stiftelsen Västmanlands Forsknings- och Utvecklingsråd, FoU-rådet. Graden av ny teknik, innovationshöjd och marknadspotential avgör om ansökan går vidare till ett innovationsstöd.

Ansökan

Ansökan om innovationsstöd görs genom att fylla i en intresseanmälan i Almis digitala verktyg.

Logga in med e-legitimation och fyll i de uppgifter som efterfrågas. En handläggare på Almi kommer sedan att kontakta dig för att se hur ni ska gå vidare och om det är aktuellt med ett Innovationsstöd. Om så är fallet, kopplas FoU-rådet och Region Västmanland in i ärendet. Första kontakten ska dock alltid tas genom Almis digitala verktyg. Ingen ansökan ska skickas till FoU-rådet och/eller Region Västmanland.

 

Utbetalning

Utbetalning av beviljat bidrag hos Region Västmanland sker i efterskott efter redovisning av upparbetade och betalda utvecklingskostnader.


Kontakt


Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.

Mer om våra kakor