Till innehåll
Region Västmanland logotyp Region Västmanland logotyp
Utveckla Västmanland
Region Västmanland

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Fartyg på Mälaren.

EU:s fonder och program

Det övergripande målet för EU-stöd i Sverige är att bidra till smart och hållbar tillväxt för alla.

EU:s fonder och program är ett av EU:s främsta verktyg för att förverkliga unionens mål och politik. Det gäller framförallt för att nå målen i EU:s strategi för en hållbar tillväxt för alla - Europa 2020-strategin. Kommuner, landsting och regioner kan söka medel för att finansiera utvecklingsprojekt som bidrar till dessa och den egna verksamheten. Fonderna och programmen kan delas in i två grupper: struktur- och investeringsfonder och sektorsprogram.

EU:s sektorsprogram

Sektorsprogrammen stödjer utvecklingen inom ett visst område eller till en viss sektor, till exempel kultur, miljö eller utbildning. Inom respektive program finns en pott pengar för hela EU som fördelas genom så kallade utlysningar. EU:s sektorsprogram är tematiskt inriktade på specifika områden och ger möjlighet till samarbete med aktörer från hela EU. Det finns en rad olika sektorsprogram och medel söks i konkurrens med andra aktörer från hela Europa. Under programperioden 2014-2020 delas sektorsprogrammen in i tio olika grupper (paraplyprogram). Det tionde programmet är ett omfattande program och kan innehålla flera delar av de andra nio programmen. SKR (Sveriges kommuner och regioner) har samlat de flesta av EU:s sektorsprogram som är relevanta för kommuner och regioner. De stödjer utvecklingen inom ett visst område eller till en viss sektor.

EU:s sektorsprogram

EU:s struktur- och investeringsfonder

Struktur- och investeringsfonderna, de så kallade ESI-fonderna, ska användas för att skapa hållbar tillväxt och minska de ekonomiska och sociala skillnaderna i Europa. Medel inom ESI-fonderna är fördelat geografiskt - nationellt, interregionalt, regionalt och lokalt. Europeiska regionala utvecklingsfonden Europeiska regionala utvecklingsfonden finansierar insatser inom infrastruktur, sysselsättning samt lokal och regional utveckling. I Sverige finns ett nationellt och åtta regionala program. Tillväxtverket är förvaltande myndighet för programmet.

Europeiska regionala utvecklingsfonden (Tillväxtverket)

Europeiskt territoriellt samarbete

Interreg Europeiskt territoriellt samarbete ger stöd till gränsöverskridande och interregionala samarbetsprojekt. Sverige deltar i 13 Interreg-program. Tillväxtverket har en webbplats som samlar alla program där Sverige deltar.

Interreg-programmen (Tillväxtverket)

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden ger stöd till insatser för kompetensutveckling, sysselsättning och integration på arbetsmarknaden. Socialfonden består av ett nationellt program och åtta regionala handlingsplaner. Svenska ESF-rådet är förvaltande myndighet för programmet.

Europeiska socialfonden (ESF-rådet)

Landsbygdsprogrammet

Landsbygdsprogrammet finansierar insatser för att utveckla landsbygden med fokus på miljö, hållbar utveckling och innovation. Jordbruksverket är förvaltande myndighet för programmet. Hos Länsstyrelsen kan du söka stöd.

Landsbygdsprogrammet (Jordbruksverket)

Ansök om stöd hos Länsstyrelsen

Havs- och fiskeriprogrammet

Havs- och fiskeriprogrammet finansierar insatser som dels bidrar till ett miljömässigt, socialt och hållbart fiske, dels genomför en del av den integrerade havspolitiken och olika EU-miljödirektiv. Jordbruksverket är förvaltande myndighet för programmet.

Havs- och fiskeriprogrammet (Jordbruksverket)

Leader - lokalt ledd utveckling

Leader är en metod för samverkan mellan offentliga, ideella och privata aktörer inom ett bestämt område, så kallat leaderområde. Målet är att skapa attraktiva områden med konkurrenskraftig verksamhet utifrån lokala initiativ och förutsättningar. Leader kan användas för olika typer av projekt inom de fyra ESI-fonderna. Jordbruksverket samordnar och ansvarar för förvaltningen.

Leader - lokalt ledd utveckling (Jordbruksverket)


Kontakt


Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.

Mer om våra kakor