Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners

Forskning i Region Västmanland

Här hittar du verksamheter som arbetar med forskning inom Region Västmanland.

Centrum för klinisk forskning

Region Västmanland satsar tillsammans med Uppsala universitet på utvecklingen av patientnära forskning. Forskningen som bedrivs av Centrum för klinisk forskning Västerås finns vid Västmanlands sjukhus Västerås. 

Ansök om att forska och läs mer om Centrum för klinisk forskning

Forskning inom tandvård

FoU-anslag

Region Västmanland stimulerar utvecklingsarbete med betoning på kliniknära forskning. Det är särskilt viktigt att uppmuntra allmäntandläkare till att komma igång med forskningsprojekt. Följande FoU-områden prioriteras

  • Projekt med klar folkhälsoinriktning
  • Projekt med hälsofrämjande inriktning
  • Projekt med fokus på äldre i tandvården
  • Projekt inriktat på undersöknings- och behandlingsmetoder

Länets tandvårdspersonal, privat som offentlig, skall kunna få stöd för verksamhetsnära projekt. Dessa medel är främst till att stödja tidiga projekt.  Region Västmanland skall ha tillgång till resultaten för potentiell användning inom vården och ansvarar för att resultaten blir tillgängliga för alla.

Medlen som avsätts skall huvudsakligen användas till

  • Kostnader vid genomförande av FoU-arbetet (utbetalas till sökandes klinik) - Intäktsbortfall vid planering och genomförande av FoU-projekt  - Initialkostnader t ex etikprövning och andra ansökningar - FoU-råd, sammankomster med FoU-inriktning

Ansökan om medel kan göras fortlöpande under året. Följande procedur skall följas

  • Hämta Ansökningsblanketten för FoU-medel och Mall för Projektplan som också innehåller instruktioner och anvisningar.
  • Den ifyllda ansökningsblanketten och Projektplanen sänds till FoU-samordnaren  på e-postadress goran.isacsson@regionvastmanland.se  och underskriven originalhandling på adressen: Region Västmanland, Specialisttandvården/Bettfysiologi, Västmanlands sjukhus Box 1185, 721 89 Västerås.
  • FoU- samordnaren gör en bedömning och sänder sedan ansökan vidare till Tandvårdsenheten som beslutar formellt.
  • Tandvårdsenheten returnerar beslutsbesked till sökande och FoU- samordnaren.
  • Sökande rekvirerar beslutade medel från tandvårdsenheten med angivande av konto och objekt.

Landstinget finansierar forskning  i huvudsak  via Centrum för Klinisk Forskning, CKF och via RegionalaForskningsRådet Uppsala/Örebro, RFR-U/Ö.

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Vi använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer i vår Cookie policy och gör sen dina val.

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.