Vårdgivare och samarbetspartners-logotyp (till startsidan)
För vårdgivare och samarbetspartners

Innovation

Innovation är avgörande för att möta dagens och framtidens behov och utmaningar. Region Västmanland arbetar för att främja innovation i såväl den egna organisationen som i länet.

Vi stöttar och driver på utveckling av service, produkter, tjänster och processer
i nära samverkan med regionens förvaltningar och omgivande innovationsaktörer - näringsliv och akademi.

Vi bedriver forsknings- och innovationsarbete tillsammans med andra parter, såväl inom länet som nationellt och internationellt. Vi har ett brett kontaktnät inom innovationssystemet, lokalt, nationellt och internationellt. Tillsammans bidrar vi till utveckling av både Region Västmanlands verksamheter och näringslivet.

Innovationer och upptäckter har stor betydelse för att öka hälsa,
livskvalitet och välmående. Därför satsar regionen på forskning och innovation.

Har du en idé?

Har du en idé som kan göra nytta för andra?

Region Västmanland tror på dig som medarbetare! Vi vill uppmuntra medarbetarinnovation hos alla anställda. Till oss kan du vända dig oavsett om du har en idé om en ny produkt eller ett nytt arbetssätt. Vi hjälper dig att komma vidare och utveckla din idé. Tillsammans med dig planerar vi nästa steg. Vi visar vägen – du gör jobbet! Vi hjälper dig att komma i kontakt med rätt aktörer inom innovationssystemet så att du kan utveckla och testa din idé. Genom vårt breda nätverk skapar vi förutsättningar för att dina idéer ska kunna utvärderas, testas och förverkligas.

Du behöver inte vara färdig i ditt beslut angående om du vill att din idé ska bli en verksamhetsutveckling eller om du önskar att driva och utveckla idén till en produkt. Vi hjälper dig gärna med att bolla dessa tankar för att du ska kunna fatta ett beslut.

Du kan tryggt testa din idé på oss

Region Västmanland Innovation lyder under offentlighets- och sekretesslagen så du kan lita på att vi inte för dina innovationsidéer vidare utan ditt medgivande. Vi är samtidigt en offentlig organisation så ditt projekt skrivs in i våra handlingar.

Varmt välkommen med dina idéer!

Din kompetens behövs

Du kan bidra med din kompetens till att förädla idéer som andra jobbar med.

Region Västmanland Innovation kan kontakta dig när någon har tänkt ut en lösning och behöver få del av din erfarenhet och kompetens för att resonera kring behov och lösningens styrkor och svagheter.

Du och din verksamhet kan också få frågan om ni vill dela i utvärdering av nya lösningar. Det kan handla om att testa en prototyp eller ett radikalt nytt arbetssätt.

Innovationsprojekt

Engagera dig i innovationsprojekt

Har du sett ett behov som skulle kunna lösas på ett innovativt sätt?

Vi hjälper gärna till med stöd att planera och verktyg för att genomföra innovationsprojekt.

Samarbetspart i innovationsprojekt

Region Västmanland får återkommande frågor om att delta i olika innovationsprojekt. Skulle du vilja bli samarbetspart?

Just du och din verksamhet kan vara nyckeln till att ett innovationsprojekt blir lyckat. När vi i offentlig sektor engagerar oss för att ta oss an utmaningen att lösa verkliga behov tillsammans med civilsamhället, näringslivet och akademin (högskolor och universitet) så finns det potential att göra skillnad på riktigt.

Kontakta oss om du vill veta mer om möjligheter med innovationsprojekt eller om du vill hitta samarbetsparter för din idé.

Testmiljö

Vår testmiljö är till för alla som har en idé inom hälso- och sjukvård samt tandvård- både för anställda inom Region Västmanland och andra idébärare.

Testmiljö

I testmiljön hjälper vi idébärare med att utforma och utföra testuppdrag som bygger på deras idé. Det kan handla om att analysera behovet av idén. Ett vanligt arbetssätt är att vi skräddarsyr fokusgrupper med experter från områden som är relevanta för idén. På detta sätt får idébäraren synpunkter på sin idé och hjälp med att utvärdera den.

Användartester och utvärdering

Region Västmanlands breda verksamhet skapar goda möjligheter att testa idéer i verkliga miljöer och relevanta användningsområden. Uppdrag utförs utifrån verksamheternas förutsättningar. Större testmiljöuppdrag utförs till självkostnadspris.

Verifiering

Det kommer att behövas argument som styrker att idén är värd att satsa på. Detta kan göras genom olika sorters verifieringar. Vi hjälper till med att knyta kontakter för kliniska prövningar. Här samarbetar vi med till exempel CIFU-forskning och Mälardalens högskola.

För att idébäraren ska hitta rätt i sin idéutveckling kan vi till exempel berätta om Regionens inköpsrutiner, olika arbetssätt och de regler vi har att förhålla oss till.

Om CIFU Innovation

Hos oss är alla idéer välkomna

Både enkla och avancerade. Vårt uppdrag är att stödja utveckling av service, produkter och tjänster inom hälso- och sjukvård och tandvård som gör nytta för Västmanlands invånare samt för regionen och samhället. ​

Region Västmanland Innovation är en katalysator för de goda idéerna och vi har verktyg som hjälper dig att arbeta vidare med din idé. Vi samarbetar med flera innovationsstödjande aktörer med olika uppdrag där var och en gör det vi är bäst på. Ett smart samarbete för att stötta idébäraren.

Läs vår verksamhetsbeskrivning.

Tillsammans gör vi Västmanland bättre!

Kontakta oss gärna:

innovation@regionvastmanland.se


Kontakt

Tomas Borgegård

Enhetschef Innovation
021-17 38 99

Mattias Derneborg

Innovationskoordinator
021-17 50 77

Kristina Östman

Innovationskoordinator
021-17 40 50

Lina Lorenzson

Innovationskoordinator
021-17 51 30

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

In English

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.

In English