Till innehåll
Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Praktisk tjänstgöring för psykologer, PTP

Vårt PTP-program är utformad enligt Socialstyrelsens föreskrifter och följer PTP-handboken. Hos oss får du även ägna en fjärdedel av din tjänstgöring åt personlig handledning och utveckling.

PTP hos oss är en tidsbegränsad anställning under ett år på heltid. Du får jobba inom flera olika verksamhetsområden som omfattar både individinriktat psykologarbete som övrigt psykologarbete.

Handledning och utveckling

I tjänstgöringen ingår regelbunden handledning minst en timme i veckan samt en individuell tjänstgöringsplan. Vårt PTP-program ger dig också möjlighet att använda 25 procent av din tjänstgöring till handledning, kompetensutveckling, litteraturstudier och reflektion.

I programmet ingår även ett schemalagt utbildningsprogram bestående av föreläsningar, seminarier, studiebesök samt kollegium. Ansvarig för programmet är studierektor och samordnare.

Efter avslutad PTP har du goda möjligheter till fortsatt tjänstgöring.

Här kan du söka PTP i Region Västmanland

Gemensamt för alla våra verksamheter som tar emot dig som PTP-psykolog är att du får handledning av erfarna och engagerade psykologer under hela utbildningsåret. Du kommer arbeta brett med både utredning, bedömning, behandling och rådgivning och ingå i ett multiprofessionellt team. Våra verksamheter har ofta ett nätverksinriktat arbetssätt som innebär samverkan med vårdgrannar och andra aktörer. Tillsammans med enhetschef och handledare utformas en årsplanering för att ditt år som PTP ska bli så bra som möjligt. I årsplaneringen kommer både regionsgemensamma och verksamhetsspecifika aktiviteter inkluderas.

Verksamheter där du kan söka PTP

Barn– och ungdomspsykiatri är länsövergripande med mottagningar i Västerås, Köping, Sala och Fagersta. Till oss kommer barn- och ungdomar som har allvarlig psykisk ohälsa med omfattande funktionsnedsättning. Vårt mål är att erbjuda vård anpassat efter varje barns specifika behov. Att arbeta hos oss innebär att arbeta kliniskt med det som är komplext och på specialistvårdsnivå utifrån evidens och beprövad erfarenhet.

Beroendemottagningen är en länsövergripande verksamhet som samverkar med länets tio kommuner. Mottagningen är beroendesektionens öppna verksamhet, det finns även en slutenvårdsavdelning. Till oss kommer patienter med missbruk eller beroende och annan psykiatrisk eller kroppslig sjukdom. Man kan se verksamheten som flera verksamheter i sig där det ingår ett neuropsykiatriskt utredningsteam, LARO-verksamhet utifrån människor med opiatberoende och i behov av beroendevård över tid. Vi har även ett mottagningsteam som arbetar med nyinskrivningar, bedömningar samt nedtrappning och/eller utsättning av narkotiska preparat. Vi har även en Körkortsmottagning och är delaktör inom två verksamheter i samverkan med Västerås stad, Kriminalvård och Rättspsykiatri: Spindeln och Treklövern.

Enheten för psykosomatisk medicin är en specialistklinik med experter inom området behandling och rehabilitering för patienter som har besvär med långvarig smärta och samsjuklighet i exempelvis stressrelaterad ohälsa. Vi utreder, ställer diagnos och ger tillsammans med patienten förslag på rehabiliteringsprogram som är individanpassade samt evidensbaserade.

Habiliteringscentrum är en specialistverksamhet som ger stöd, råd och behandling till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättningar inom områdena utvecklingsstörning, autismspektrumtillstånd, rörelsehinder, synnedsättning och förvärvad hjärnskada. Stödet är till för att underlätta vardagen och främja utvecklingen av bästa möjliga funktionsförmåga. Insatserna ges i nära samråd med personen själv, familjen samt övriga samhällsresurser. Utgångspunkt för habilitering är de behov som finns hos individ, familj och nätverk på grund av funktionsnedsättningen.

Mödra- och barnhälsovården är en verksamhet som arbetar för att främja hälsa och förebygga psykisk ohälsa genom psykologiska insatser till blivande föräldrar och familjer med barn i åldern 0–6 år. Vi är en verksamhet som arbetar länstäckande med föräldrasamtal, kortare samtalsterapier med blivande föräldrar och föräldrar samt utredning av barnets utveckling eller beteende.

Rättspsykiatri Västmanland bedriver högspecialiserad vård för personer som har begått brott under påverkan av en allvarlig psykisk störning. Målgruppen är patienter som i domstol överlämnats till vård istället för att dömas till fängelse. Kliniken som ligger i Sala inrymmer fyra vårdavdelningar med sammanlagt 53 vårdplatser och två häktesplatser. Utöver dessa slutenvårdsplatser finns också en öppenvårdsmottagning för ett 40-tal patienter som vårdas i öppen rättspsykiatrisk vård. Den rättspsykiatriska vården ges med två syften: att förebygga återfall i brottslighet av allvarligt slag och att uppnå bästa möjliga psykiska hälsa hos patienten.

Viksäng-Irsta vårdcentral är en relativt stor vårdcentral i ett av Västerås ytterområden med gång- och cykelavstånd till centralstationen och centrum. Vår enhet omfattar läkar- och distriktssköterskemottagning, mödra- och barnhälsovård samt rehabenhet. Vi arbetar med patienter som har lindriga till måttliga symptom av psykisk ohälsa, till exempel ångest, depression, stress- och utmattningsproblematik, smärtproblematik. Vi arbetar också med differentialdiagnostik av patienter med svårare psykisk ohälsa eller misstänkt neuropsykiatrisk problematik inför remiss till annan instans.

Vuxenpsykiatriska mottagningarna 2 och 3 i Västerås vänder sig till patienter med psykisk ohälsa som kräver specialistvård. Vår målgrupp är vuxna personer med depressions- och ångesttillstånd, neuropsykiatriska tillstånd, personlighetssyndrom och svårare traumatillstånd. 

Kontaktpersoner:

Barn- och ungdomspsykiatri: enhetschef Jennie Liljehult, 0221-266 30, 073-026 23 25

Beroendemottagningen: enhetschef Lars Tano, 021-17 57 93

Enheten för psykosomatisk medicin: verksamhetschef Mats Rothman, 021-17 63 21

Habiliteringscentrum: enhetschef Nicklas Lindström, 0223-474 46

Mödra-barnhälsovård: enhetschef Johanna Karlsson, 021-17 55 76

Rättspsykiatri Västmanland: enhetschef Ulf Johansson, 0224-585 95, tf enhetschef Lisa Solimani, 021- 17 68 02

Viksäng-Irsta vårdcentral: enhetschef Per Fredriksson, 021-17 53 27

Vuxenpsykiatri: enhetschef Filip Da Cunha Meneses, 021-17 34 29


Kontakt

Johnny Pellas

Psykolog

Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.

Mer om våra kakor