Till innehåll
Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Praktisk tjänstgöring för psykologer, PTP

Vårt PTP-program är utformad enligt Socialstyrelsens föreskrifter och följer PTP-handboken. Hos oss får du även ägna en fjärdedel av din tjänstgöring åt personlig handledning och utveckling.

PTP hos oss är en tidsbegränsad anställning under ett år på heltid. Du får jobba inom flera olika verksamhetsområden som omfattar både individinriktat psykologarbete som övrigt psykologarbete.

Handledning och utveckling

I tjänstgöringen ingår regelbunden handledning minst en timme i veckan samt en individuell tjänstgöringsplan. Vårt PTP-program ger dig också möjlighet att använda 25 procent av din tjänstgöring till handledning, kompetensutveckling, litteraturstudier och reflektion.

I programmet ingår även ett schemalagt utbildningsprogram bestående av föreläsningar, seminarier, studiebesök samt kollegium. Ansvarig för programmet är studierektor och samordnare.

Efter avslutad PTP har du goda möjligheter till fortsatt tjänstgöring.

Här kan du söka PTP i Region Västmanland

Gemensamt för alla våra verksamheter som tar emot dig som PTP-psykolog är att du får handledning av erfarna och engagerade psykologer under hela utbildningsåret. Du kommer arbeta brett med både utredning, bedömning, behandling och rådgivning och ingå i ett multiprofessionellt team. Våra verksamheter har ofta ett nätverksinriktat arbetssätt som innebär samverkan med vårdgrannar och andra aktörer. Tillsammans med enhetschef och handledare utformas en årsplanering för att ditt år som PTP ska bli så bra som möjligt. I årsplaneringen kommer både regionsgemensamma och verksamhetsspecifika aktiviteter inkluderas.

Verksamheter där du kan söka PTP

Habiliteringscentrum i Fagersta ger stöd, råd och behandling till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättningar inom områdena utvecklingsstörning, autismspektrumtillstånd, rörelsehinder, synnedsättning och förvärvad hjärnskada. Stödet är till för att underlätta vardagen och främja utvecklingen av bästa möjliga funktionsförmåga. Insatserna ges i nära samråd med personen själv, familjen samt övriga samhällsresurser. Utgångspunkt för habilitering är de behov som finns hos individ, familj och nätverk på grund av funktionsnedsättningen.


Vuxenpsykiatrisk mottagning 2 i Västerås vänder sig till patienter med psykisk ohälsa som kräver specialistvård. Till oss kommer patienter bosatta i Västerås, Hallstahammar och Surahammars kommun, som har en förstämningssjukdom eller ångestsjukdom, social fobi, tvångssyndrom och i behov av psykiatriska specialistinsatser och som inte kan behandlas inom primärvården. Vi tar emot patienter utifrån deras födelsedatum, dag 11-20.

 

Vuxenpsykiatrisk mottagning 3 i Västerås vänder sig till patienter med psykisk ohälsa som kräver specialistvård. Till oss kommer patienter bosatta i Västerås, Hallstahammar och Surahammars kommun, som har en förstämningssjukdom eller ångestsjukdom, social fobi, tvångssyndrom och i behov av psykiatriska specialistinsatser och som inte kan behandlas inom primärvården. Vi tar emot patienter utifrån deras födelsedatum, dag 21–31. Vår mottagning utvecklas just nu mot att vara en forskningsmottagning och som en del i det testar vi nya metoder och arbetssätt.

 

Kontaktpersoner:

Habiliteringscentrum i Fagersta: enhetschef Nicklas Lindström, 0223-474 46

Vuxenpsykiatrisk mottagning 2 i Västerås: Maria Österholm, 021-17 66 62

Vuxenpsykiatrisk mottagning 3 i Västerås: enhetschef Filip Da Cunha Meneses, 021-17 34 29


Kontakt


Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.

Mer om våra kakor