Folktandvården västmanland logotyp
Din glädje vår stolthet

Prislista

Se aktuell prislista för besök och behandling hos Folktandvården Västmanland

Undersökningar

Åtgärd Beskrivning Pris Referenspris
101 Basundersökning och diagnostik utförd av tandläkare 999 kr 970 kr
103 Kompletterande eller akut undersökning, utförd av tandläkare 
På patientkvittot anges "Bedömning av tandläkare" 
433 kr 420 kr
107 Omfattande undersökning, utförd av tandläkare 1 231 kr 1 195 kr
108 Utredning inklusive undersökning, utförd av tandläkare 2 014 kr 1 955 kr
111 Basundersökning, utförd av tandhygienist 783 kr 760 kr
112 Basundersökning med fullständig parodontal undersökning, utförd av tandhygienist 1 020 kr 990 kr
113 Akut eller annan undersökning, utförd av tandhygienist 427 kr 415 kr
114 Fullständig parodontal undersökning eller fördjupad kariesutredning, utförd av tandhygienist 623 kr 605 kr

Konsultationsåtgärder

Åtgärd Beskrivning Pris Referenspris
115 Konsultation specialistvård 1 128 kr 1 095 kr
116 Konsultation specialisttandvård, omfattande 2 194 kr 2 130 kr

Åtgärder för röntgenundersökning

Åtgärd Beskrivning Pris Referenspris
121 Röntgenundersökning, en bild, eller flera bilder av en tandposition 67 kr 65 kr
123 Röntgenundersökning,helstatus 942 kr 915 kr
124 Panoramaröntgenundersökning 613 kr 595 kr
125 Röntgenundersökning, extraoral 595 kr 580 kr
126 Röntgenundersökning, omfattande  1 154 kr 1 120 kr
127 Röntgenundersökning, delstatus 227 kr 220 kr
128 Röntgenundersökning, större delstatus 391 kr 380 kr

Åtgärder för tomografiundersökning

Åtgärd Beskrivning Pris Referenspris
131 Tomografiundersökning, en kvadrant eller tandposition 3-3 1 148 kr 1 115 kr
132 Tomografiundersökning, två kvadranter eller sinus 1 483 kr 1 440 kr
133 Tomografiundersökning, tre kvadranter, eller käkleder 1 818 kr 1 765 kr
134 Tomografiundersökning, fyra kvadranter 2 158 kr 2 095 kr

Övriga åtgärder vid undersökning och diagnostik

Åtgärd Beskrivning Pris Referenspris
141 Analoga studiemodeller, för behandlingsplanering 685 kr 665 kr
142 Digitala studiemodeller för behandlingsplanering 494 kr 480 kr
161 Salivsekretionsmätning     STB 742 kr 720 kr
162 Laboratoriekostnader vid mikrobiologisk undersökning      515 kr 500 kr
163 Biopsi  1 226 kr 1 190 kr
164 Laboratoriekostnader vi patologanatomisk diagnostik (PAD) 752 kr 730 kr

Sjukdomsförebyggande åtgärder

Åtgärd Beskrivning Pris Referenspris
201 Information eller instruktion vid risk för munhälsorelaterade sjukdomar eller problem      510 kr 495 kr
204 Profylaxskena, per skena      942 kr 915 kr
205 Fluoridbehandling, kortare behandlingstid      211 kr 205 kr
206 Fluoridbehandling      417 kr 405 kr
207 Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten    330 kr 320 kr
208 Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, omfattande    633 kr 615 kr
209 Mekansikt avlägsnande av supragingival tandsten, särskilt tidskrävande    979 kr 950 kr
213 Kvalificerat rådgivande samtal för beteendemedicinsk prevention, 60 minuter eller mer 1 277 kr 1 240 kr
214 Kvalificerat rådgivande samtal för beteendemedicinsk prevention 592 kr 575 kr
250 Rådgivande samtal eller instruktion vid risk för munhälsorelaterade sjukdomar eller problem, distanskontakt via videolänk 335 kr 325 kr
251 Kvalificerade rådgivande samtal för sjukdoms- eller smärtprevention, 60 minuter eller mer, via distanskontakt via videolänk 870 kr 845 kr
252 (ny) Kvalificerat rådgivande samtal för sjukdom och smärtprevention, distanskontakt via videolänk 402 kr 390 kr

Sjukdomsbehandlande åtgärder

Åtgärd Beskrivning Pris Referenspris
301 Sjukdoms- eller smärtbehandling, mindre omfattande 474 kr 460 kr
302 Sjukdoms- eller smärtbehandling 886 kr 860 kr
303 Sjukdoms- eller smärtbehandling, omfattande 1 313 kr 1 275 kr
304 Sjukdoms- eller smärtbehandling, särskilt tidskrävande 1 962 kr 1 905 kr
311 Information eller instruktiom vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem      510 kr 495 kr
312 Uppföljande information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem     206 kr 200 kr
313 Kvalificerat rådgivande samtal vid sjukdoms- eller smärttillstånd, 60 min eller mer   1 277 kr 1 240 kr
314 Kvalificerat rådgivande samtal vid sjukdoms- eller smärttillstånd    592 kr 575 kr
321 Icke-operativ behandling av kariessjukdom      515 kr 500 kr
322 Stegvis exkavering 1 303 kr 1 265 kr
341 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattande      633 kr 615 kr
342 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, omfattande     1 231 kr 1 195 kr
343 Behandling av parodontal sjukdom el periimplantet, särskilt tidskrävande       1 854 kr 1 800 kr
350 Rådgivande samtal och instruktion vid risk för munhälsorelaterade sjukdomar eller problem,distanskontakt via videolänk 335 kr 325 kr
351 Kvalificerat rådgivande samtal- smärtprevetion, 60 minter eller mer, distankontakt vid videolänk 870 kr 845 kr
352 Kvalificerat rådgivande samtal för sjukdoms- eller smärtprvention, distanskontakt via videolänk 402 kr 390 kr
362 Lustgassedering, per gång 963 kr 935 kr

Kirurgiska åtgärder

Åtgärd Beskrivning Pris Referenspris
401 Tandextraktion, en tand 1 241 kr 1 205 kr
402 Tandextraktion, när separation eller friläggning krävs, en tand 1 761 kr 1 710 kr
403 Tandextraktion, enkel 494 kr 480 kr
404 Kirurgiskt avlägsnande av en eller flera tänder eller annan vävnad i samma kvadrant 3 641 kr 3 535 kr
405 Omfattande dentoalveolär kirurgi  4 259 kr 4 135 kr
406 Tandextraktion, övertalig tand 1 241 kr 1 205 kr
407 Övrig dentoalveolär kirurgi eller plastik 2 400 kr 2 330 kr
408 Preprotetik friläggning med lambå, omfattande 4 856 kr 4 715 kr
409 Kirurgiskt avlägsnande av tand i annan kvadrant i samband med parodontalkirurgiska åtgärder, tillläggsåtgärd 1 581 kr 1 535 kr
410 Tandextraktion, ytterligare när flera tandextraktioner utförs under samma dag eller i samband med lambåoperation, tilläggsåtgärd 968 kr 940 kr

Implantatkirurgiska åtgärder

Åtgärd Beskrivning Pris Referenspris
420 Implantat, per styck, tilläggsåtgärd 3 604 kr 3 180 kr
421 Operation avseende käkbensförankrade implantat, ett implantat 3 667 kr 3 560 kr
422 Kirurgisk friläggning av ett implantat vid tvåstegsteknik 1 756 kr 1 705 kr
423 Operation avseende käkbensförankrade implantat, två eller tre implantat 5 330 kr 5 175 kr
424 Kirurgisk friläggning av två eller tre implantat vid tvåstegsteknik 1 967 kr 1 910 kr
425 Operation avseende käkbensförankrade implantat, fyra eller fler implantat 7 375 kr 7 160 kr
426 Kirurgisk friläggning av fyra eller fler implantat vid tvåstegsteknik 2 632 kr 2 555 kr
427 Benaugmentation med autologt ben i en kvadrant 4 640 kr 4 505 kr
428 Benaugmentation med benersättningsmaterial i en kvadrant 5 603 kr 5 440 kr
429 Kirurgiskt avlägsnande av implantat 4 578 kr 4 445 kr
430 Benaugmentation med autologt ben i en kvadrant i samband med benaugmentation i annan kvadrant el implantatoperation i samma kvadrant, per kvadrant, tilläggsåtgärd 1 566 kr 1 520 kr
431 Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med benaugmentation eller implantatoperation i annan kvadrant, per kvadrant, tilläggsåtgärd, 2 745 kr 2 665 kr
432 Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med implantatinstallation, per kvadrant, tilläggsåtgärd 2 045 kr 1 985 kr
433 Sinuslyft utan autologt ben eller benersättningsmaterial i samband med implantatinstallation, per kv, tilläggsåtgärd 1 061 kr 1 030 kr
436 Avlägsnande av ett implantat, enkel 855 kr 830 kr

Parodontalkirurgiska åtgärder

Åtgärd Beskrivning Pris Referenspris
446 Rekonstruktiv behandling med membran (GTR) eller emaljmatrixprotein, per operationstillfälle,tilläggsåtgärd 2 034 kr 1 975 kr
447 Rekonstruktiv behandling med benersättningsmaterial, per operationstillfälle,tilläggsåtgärd 1 375 kr 1 335 kr
448 Fritt bindvävstransplantat vid lambåoperation, per operationstillfälle, tilläggsåtgärd 773 kr 750 kr
451 Parodontalkirurgi i en kvadrant eller inom tandposition 3–3 3 796 kr 3 685 kr
452 Parodontalkirurgi i flera kvadranter eller omfattande parodontalkirurgi i en kvadrant eller inom tandposition 3–3 5 243 kr 5 090 kr
453 Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodontit i en kvadrant eller inom tandposition 3–3 3 996 kr 3 880 kr
454 Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodontit i flera kvadranter eller omfattande kirurgisk beh. i en kvadrant eller inom tandpos. 3–3 5 644 kr 5 480 kr

Övriga åtgärder i samband med kirurgi

Åtgärd Beskrivning Pris Referenspris
480 Sjukvårdskontakt för att säkerställa koagulation, tilläggsåtgärd 376 kr 365 kr

Rotbehandlingsåtgärder

Åtgärd Beskrivning Pris Referenspris
501 Rensning och rotfyllning, en rotkanal 3 960 kr 3 845 kr
502 Rensning och rotfyllning, två rotkanaler 4 774 kr 4 635 kr
503 Rensning och rotfyllning, tre rotkanaler 5 995 kr 5 820 kr
504 Rensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler 6 535 kr 6 345 kr
520 Akut endodontisk behandling, annan behandlare 1 056 kr 1 025 kr
521 Akut trepanation och kavumextirpation 932 kr 905 kr
522 Komplicerad kanallokalisation 937 kr 910 kr
523 Stiftborttagning  1 370 kr 1 330 kr
541 Apikalkirurgisk behandling, per operationstillfälle 4 269 kr 4 145 kr

Bettfysiologiska åtgärder

Åtgärd Beskrivning Pris Referenspris
601 Bettskena i hård akrylat i överkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena 4 084 kr 3 965 kr
602 Bettskena i hård akrylat i underkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena 4 084 kr 3 965 kr
603 Reponeringsskena, per skena 6 499 kr 6 310 kr
604 Mjukplastskena, laboratorieframställd, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena 2 451 kr 2 380 kr
606 Motorisk aktivering 623 kr 605 kr
607 Bettslipning för ocklusal stabilisering 870 kr 845 kr
650 Motorisk aktivering, distanskontakt via videolänk 402 kr 390 kr

Reparativa åtgärder (lagning)

Åtgärd Beskrivning Pris Referenspris
701 Fyllning av en yta på framtand eller hörntand 706 kr 685 kr
702 Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand 1 123 kr 1 090 kr
703 Fyllning av tre eller flera ytor på framtand eller hörntand 1 375 kr 1 335 kr
704 Fyllning av en yta på molar eller premolar 906 kr 880 kr
705 Fyllning av två ytor på molar eller premolar 1 329 kr 1 290 kr
706 Fyllning av tre eller flera ytor på molar eller premolar 1 772 kr 1 420 kr
707 Krona i plastiskt material, klinikframställd 2 014 kr 1 955 kr
708 Stiftförankring i rotkanal vid fyllningsterapi, tilläggsåtgärd 561 kr 545 kr

Tandstödd protetik

Åtgärd Beskrivning Pris Referenspris
800 Permanent tandstödd krona, en per käke 6 680 kr 6 485 kr
801 Permanent tandstödd krona, flera i samma käke 5 186 kr 5 035 kr
802 Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift 3 662 kr 3 555 kr
803 Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift 1 756 kr 1 705 kr
804 Hängande led vid tandstödd protetik, per led 2 539 kr 2 465 kr
805 Emaljretinerad konstruktion, laboratorieframställd, per stöd 2 176 kr 2 110 kr
806 Radikulärförankring vid avtagbar protes 3 971 kr 3 855 kr
807 Semipermanent krona eller hängande led, per led 2 843 kr 2 760 kr
808 Innerkrona för teleskop- eller konuskonstruktion 3 899 kr 3 785 kr
809 Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led, per led 1 215 kr 1 180 kr

Reparation av tandstödd protetik

Åtgärd Beskrivning Pris Referenspris
811 Cementering av lossnad tandstödd eller implantatstödd protetisk konstruktion, per stöd 675 kr 655 kr
812 Reparation av krona eller bro, utan tandteknisk insats 1 720 kr 1 670 kr
813 Broreparation med tandteknisk insats 5 222 kr 5 070 kr
814 Broreparation med tandteknisk insats, omfattande 9 023 kr 8 760 kr
815 Sadelkrona 6 026 kr 5 850 kr

Avtagbar protetik

Åtgärd Beskrivning Pris Referenspris
822 Partiell protes utan metallskelett eller för temporärt bruk, en till tre tänder 4 244 kr 4 120 kr
823 Partiell protes utan metallskelett för temporärt bruk, fyra eller fler tänder 5 974 kr 5 800 kr
824 Partiell protes med metallskelett, klammerförankrad 12 654 kr 12 285 kr
825 Komplicerad partiell protes med metallskelett som förankras med stöd av urtagskrona, innerkrona eller attachments 14 322 kr 13 095 kr
826 Attachments, per styck 108 kr 105 kr
827 Hel underkäksprotes 10 748 kr 10 435 kr
828 Hel överkäksprotes 10 748 kr 10 435 kr
829 Immediatprotes, hel käke 8 049 kr 7 815 kr

Reparation av avtagbar protetik

Åtgärd Beskrivning Pris Referenspris
831 Justering av avtagbar protes  438 kr 425 kr
832 Lagning av protes eller tillsättning av protestand 1 452 kr 1 410 kr
833 Rebasering av protes  2 966 kr 2 880 kr
834 Lagning av protes där avtryck krävs  2 261 kr 2 195 kr
835 Rebasering och lagning av protes  3 517 kr 3 415 kr
836 Komplicerad lagning av protes 4 406 kr 4 275 kr
837 Komplicerad lagning av protes där uppvaxning och gjutning av ny del utförs vilken svetsas till befintlig protes 7 607 kr 7 385 kr
839 Inmontering av förankringselement, per käke 3 461 kr 3 360 kr

Övriga åtgärder vid bettrehabilitering, behandling av käkfunktionsstörning eller av bettavvikelse

Åtgärd Beskrivning Pris Referenspris
845 Ocklusionskorrigerande bettslipning 2 168 kr 2 105 kr
846 Skena, hel eller cementerad i sektioner, för vertikal platsberedning eller bettstabilisering 4 944 kr 4 800 kr
847 Klammerplåt 4 594 kr 4 460 kr
848 Betthöjning eller uppbyggnad för ocklusal stabilisering med fyllningsmaterial, per tandposition 639 kr 620 kr

Implantatprotetiska åtgärder

Åtgärd Beskrivning Pris Referenspris
850 Implantatstödd krona, en per käke 9 085 kr 8 820 kr
852 Implantatstödd krona, flera i samma käke 7 040 kr 6 835 kr
853 Hängande led vid implantatstödd bro 2 539 kr 2 465 kr
854 Semipermanent implantatstödd krona eller hängande led på implantat, per led 2 482 kr 2 410 kr
855 Fästskruv/broskruv och cylinder vid semipermanent implantatstödd krona på implantat, per implantat 623 kr 605 kr
856 Långtidstemporär laboratorieframställd implantatstödd krona eller hängande led på implantat, per led 1 694 kr 1 645 kr
857 Fästskruv/broskruv och cylinder vid långtidstemporär laboratorieframställd implantatstödd krona på implantat, per implantat 561 kr 545 kr
858 Distans inklusive distansskruv, per styck 1 463 kr 1 420 kr
859 Integrerad distans/kopplingskomponent vid separat implantatstödd krona, per styck, tilläggsåtgärd 1 246 kr 1 210 kr
861 Implantatstödd bro i överkäke på fyra implantat 36 745 kr 35 675 kr
862 Implantatstödd bro i överkäke på fem implantat 39 011 kr 37 875 kr
863 Implantatstödd bro i överkäke på sex eller fler implantat 40 762 kr 39 575 kr
865 Implantatstödd bro i underkäke på fyra eller fler implantat 35 540 kr 34 505 kr
871 Implantatstödd täckprotes i överkäke på två implantat, eller implantatstödd täckprotes i underkäke på implantat oavsett antal implantat 20 111 kr 19 525 kr
872 Implantatstödd täckprotes i överkäke på tre implantat 22 670 kr 22 010 kr
873 Implantatstödd täckprotes i överkäke på fyra implantat eller fler 25 616 kr 24 870 kr
874 Tillägg för alveolarbar på två implantat 5 073 kr 4 925 kr
875 Tillägg för alveolarbar på tre implantat 5 979 kr 5 805 kr
876 Tillägg för alveolarbar på fyra implantat 7 967 kr 7 735 kr
877 Implantatstödd täckprotes, exklusive distanser och förankringselement 16 665 kr 16 180 kr
878 Förankringselement täckprotes, tillägg, per styck 324 kr 315 kr

Reparation av implantatstödd protetik

Åtgärd Beskrivning Pris Referenspris
881 Reparation av fast implantatförankrad konstruktion, mindre omfattande 1 288 kr 1 250 kr
883 Reparation/ombyggnad av fast implantatförankrad konstruktion med tandteknisk insats 3 476 kr 3 375 kr
884 Reparation/ombyggnad av implantatförankrad bro där omfattande tandteknisk insats krävs 8 513 kr 8 265 kr
888 Fästskruv/broskruv, per styck 206 kr 200 kr
889 Distansskruv, per styck 433 kr 420 kr
892 Läkdistans, per styck 381 kr 370 kr
893 Avmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt ett till tre implantat 1 246 kr 1 210 kr
894 Återmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt ett till tre implantat 1 303 kr 1 265 kr
895 Avmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt fyra eller fler implantat 1 648 kr 1 600 kr
896 Återmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt fyra eller fler implantat 1 772 kr 1 720 kr
897 Åtgärdande av tekniska implantatkomplikationer 2 745 kr 2 665 kr

Tandreglering

Åtgärd Beskrivning Pris Referenspris
900 Tandreglering, aktiv behandling högst 6 månader 10 465 kr 10 160 kr
901 Tandreglering, en käke, aktiv behandling 6 månader till 1 år 15 708 kr 15 250 kr
902 Tandreglering, en käke, aktiv behandling 1 år till 1,5 år 19 539 kr 18 970 kr
903 Tandreglering, en käke, aktiv behandling 1,5 till  2 år 23 026 kr 22 355 kr
904 Tandreglering, en käke, aktiv behandling mer än 2 år 28 526 kr 27 695 kr
905 Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 6 månader till 1 år 22 150 kr 21 505 kr
906 Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 1 år till 1,5 år 25 987 kr 25 230 kr
907 Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 1,5 till 2 år 29 819 kr 28 950 kr
908 Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling mer än 2 år 35 906 kr 34 860 kr

Utbytesåtgärd krona

Åtgärd Beskrivning Pris Referenspris
921 Utbytesåtgärd. Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, fram- eller hörntand 6 680 kr 1 335 kr
922 Utbytesåtgärd. Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, molar eller premolar 6 680 kr 1 720 kr
923 Utbytesåtgärd. Fasad i stället för ersättningsberättigad fyllning tandposition 1-3 6 680 kr 1 335 kr
924 Utbytesåtgärd. Fasad i stället för ersättningsberättigad fyllning tandposition 4-5 6 680 kr 1 720 kr

Utbytesåtgärder entandslucka

Åtgärd Beskrivning Pris Referenspris
925 Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro, kirurgisk del/implantatoperation 9 027 kr 5 035 kr
926 Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro, protetisk del/implantatstödd krona 10 548 kr 7 500 kr
928 Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801. 9 027 kr 2 465 kr
929 Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801. 10 548 kr 5 035 kr
940 Utbytesåtgärd. Ortodontisk slutning av entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro 23 026 kr 12 535 kr
941 Utbytesåtgärd. Ortodontisk slutning av entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801. 23 026 kr 7 500 kr

Besöksavgifter sjukvårdstaxa

Åtgärd Beskrivning Pris
XS61 Besöksavgift hos specialisttandläkare                                                                                                                                                                                                                           340 kr
XS69 Besöksavgift hos specialisttandläkare, jour                                                                                                                                                                                                                     340 kr
X60 Besöksavgift, frikort                                                                                                                                                                                                                                           0 kr
X61 Besöksavgift hos allmäntandläkare                                                                                                                                                                                                                               170 kr
X65 Besöksavgift, belopp till frikort                                                                                                                                                                                                                                            
X69 Besöksavgift hos allmäntandläkare, jour                                                                                                                                                                                                                         170 kr
X72 Besöksavgift hos tandhygienist                                                                                                                                                                                                                                  170 kr

Besöksavgift asylsökande

Åtgärd Beskrivning Pris
ASYL Besöksavgift asylsökande 50 kr

Sent återbud och uteblivande

Åtgärd Beskrivning Pris
XS02 Sent återbud/uteblivande hos specialisttandläkare                                                                                                                                                                                                                           779 kr
X02 Sent återbud/uteblivande hos tandläkare                                                                                                                                                                                                                                     596 kr
X52 Sent återbud/uteblivnade hos tandhygienist                                                                                                                                                                                                                                  360 kr
X82 Sent återbud/uteblivande hos tandsköterska                                                                                                                                                                                                                                  215 kr
XS62 Sent återbud/uteblivande hos specialisttandläkare, sjukvårdstaxa                                                                                                                                                                                                                          340 kr
X62 Sent återbud/uteblivande hos tandläkare, sjukvårdstaxa                                                                                                                                                                                                                                    170 kr
X73 Sent återbud/uteblivnade hos tandhygienist, sjukvårdstaxa                                                                                                                                                                                                                              170 kr
X09 Uteblivande i barntandvård 100 kr

Övrigt

Åtgärd Beskrivning Pris
X110 Akutbesök vid frisktandvårdsavtal annat landsting, vardag 1 287 kr
X111 Akutbesök vid frisktandvårdsavtal annat landsting, söndag/helgdag 1 933 kr
X361 Premedicinering 903 kr
X51F Fissurförsegling 447 kr
X610 Snarkskena utförd i allmäntandvård 9 014 kr
XS610 Snarkskena utförd i specialisttandvård 10 816 kr
X611 Apnéskena utförd i allmäntandvården 9 650 kr
XS611 Apnéskena utförd i specialisttandvården 11 129 kr
X901 Övriga åtgärder, allmäntandläkare, tidsdebitering/tim 2 575 kr
XS901 Övriga åtgärder, specialisttandläkaretidsdebitering/tim 3 090 kr
XH901 Övriga åtgärder, tandhygienist, tidsdebitering/tim 1 287 kr
X902 Övriga åtgärder, styckepris                                                                                                                                                                                                                                                                                  verkl. kostn.
X908 Tandskydd, arvode för klinikens arbete                                                                                                                                                                                                                                                       858 kr
X91B Akuttandvård PT-listat barn 650 kr
X91BJ Akuttandvård PT-listat barn, jourtid 950 kr

Estetisk tandvård och andra momsbelagda artiklar

Åtgärd Beskrivning Pris
Artikel 800 - Permenanet tandstödd krona i oädel metall eller keramik utan innerhätta, en per käke, inklusive moms 8 350 kr
Artikel 801 - Permenanet tandstödd krona i oädel metall eller keramik utan innerhätta, flera i samma käke, inklusive moms 6 482 kr
Artikel X903 - Blekning, intern, inklusive moms                                                                                                                                                                                                                                               3 551 kr
Artikel X904 - Blekning, extern, en käke, inklusive moms                                                                                                                                                                                                                                       3 288 kr
Artikel X905 - Blekning, extern, bägge käkar, inklusive moms                                                                                                                                                                                                                                   3 928 kr
Artikel X906 - Tandsmycke, arvode för fastsättning, inklusive moms                                                                                                                                                                                                                                                      991 kr

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

In English

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.

In English