Folktandvården västmanland logotyp
Din glädje vår stolthet

Prislista

Se aktuell prislista för besök och behandling hos Folktandvården Västmanland

Prislista.pdf

Undersökningar

Åtgärd Beskrivning Pris Referenspris
101 Basundersökning och diagnostik utförd av tandläkare 963 kr 935 kr
103 Kompletterande eller akut undersökning, utförd av tandläkare 
På patientkvittot anges "Bedömning av tandläkare" 
417 kr 405 kr
107 Omfattande undersökning, utförd av tandläkare 1 190 kr 1 155 kr
108 Utredning inklusive undersökning, utförd av tandläkare 1 942 kr 1 885 kr
111 Basundersökning, utförd av tandhygienist 752 kr 730 kr
112 Basundersökning med fullständig parodontal undersökning, utförd av tandhygienist 984 kr 955 kr
113 Akut eller annan undersökning, utförd av tandhygienist 412 kr 400 kr
114 Fullständig parodontal undersökning eller fördjupad kariesutredning, utförd av tandhygienist 603 kr 585 kr

Konsultationsåtgärder

Åtgärd Beskrivning Pris Referenspris
115 Konsultation specialistvård 1 092 kr 1 060 kr
116 Konsultation specialisttandvård, omfattande 2 127 kr 2 065 kr

Åtgärder för röntgenundersökning

Åtgärd Beskrivning Pris Referenspris
121 Röntgenundersökning, en bild, eller flera bilder av en tandposition 62 kr 60 kr
123 Röntgenundersökning,helstatus 912 kr 885 kr
124 Panoramaröntgenundersökning 595 kr 575 kr
125 Röntgenundersökning, extraoral 577 kr 560 kr
126 Röntgenundersökning, omfattande  1 112 kr 1 080 kr
127 Röntgenundersökning, delstatus 216 kr 210 kr
128 Röntgenundersökning, större delstatus 376 kr 365 kr

Åtgärder för tomografiundersökning

Åtgärd Beskrivning Pris Referenspris
131 Tomografiundersökning, en kvadrant eller tandposition 3-3 ej aktuell ej aktuell
132 Tomografiundersökning, två kvadranter eller sinus 1 432 kr 1 390 kr
133 Tomografiundersökning, tre kvadranter, eller käkleder 1 756 kr 1 705 kr
134 Tomografiundersökning, fyra kvadranter 2 081 kr 2 020 kr

Övriga åtgärder vid undersökning och diagnostik

Åtgärd Beskrivning Pris Referenspris
141 Analoga studiemodeller, för behandlingsplanering 659 kr 640 kr
142 Digitala studiemodeller för behandlingsplanering 474 kr 460 kr
161 Salivsekretionsmätning     STB 716 kr 695 kr
162 Laboratoriekostnader vid mikrobiologisk undersökning      427 kr 415 kr
163 Biopsi  1 179 kr 1 145 kr
164 Laboratoriekostnader vi patologanatomisk diagnostik (PAD) 721 kr 700 kr

Sjukdomsförebyggande åtgärder

Åtgärd Beskrivning Pris Referenspris
201 Information eller instruktion vid risk för munhälsorelaterade sjukdomar eller problem      489 kr 475 kr
204 Profylaxskena, per skena      912 kr 885 kr
205 Fluoridbehandling, kortare behandlingstid      201 kr 195 kr
206 Fluoridbehandling      402 kr 390 kr
207 Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten    319 kr 310 kr
208 Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, omfattande    608 kr 590 kr
209 Mekansikt avlägsnande av supragingival tandsten, särskilt tidskrävande    942 kr 915 kr
213 Kvalificerat rådgivande samtal för beteendemedicinsk prevention, 60 minuter eller mer 1 236 kr 1 200 kr
214 Kvalificerat rådgivande samtal för beteendemedicinsk prevention 572 kr 555 kr

Sjukdomsbehandlande åtgärder

Åtgärd Beskrivning Pris Referenspris
301 Sjukdoms- eller smärtbehandling, mindre omfattande 458 kr 445 kr
302 Sjukdoms- eller smärtbehandling 855 kr 830 kr
303 Sjukdoms- eller smärtbehandling, omfattande 1 267 kr 1 230 kr
304 Sjukdoms- eller smärtbehandling, särskilt tidskrävande 1 895 kr 1 840 kr
311 Information eller instruktiom vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem      489 kr 475 kr
312 Uppföljande information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem     196 kr 190 kr
313 Kvalificerat rådgivande samtal vid sjukdoms- eller smärttillstånd, 60 min eller mer   1 236 kr 1 200 kr
314 Kvalificerat rådgivande samtal vid sjukdoms- eller smärttillstånd    572 kr 555 kr
321 Icke-operativ behandling av kariessjukdom      494 kr 480 kr
322 Stegvis exkavering 1 262 kr 1 225 kr
341 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattande      608 kr 590 kr
342 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, omfattande     1 185 kr 1 150 kr
343 Behandling av parodontal sjukdom el periimplantet, särskilt tidskrävande       1 787 kr 1 735 kr
362 Lustgassedering, per gång 927 kr 900 kr

Kirurgiska åtgärder

Åtgärd Beskrivning Pris Referenspris
401 Tandextraktion, en tand 1 195 kr 1 160 kr
402 Tandextraktion, när separation eller friläggning krävs, en tand 1 705 kr 1 655 kr
403 Tandextraktion, enkel 474 kr 460 kr
404 Kirurgiskt avlägsnande av en eller flera tänder eller annan vävnad i samma kvadrant 3 517 kr 3 415 kr
405 Omfattande dentoalveolär kirurgi  4 692 kr 4 555 kr
406 Tandextraktion, övertalig tand 1 195 kr 1 160 kr
407 Övrig dentoalveolär kirurgi eller plastik 2 318 kr 2 250 kr
408 Preprotetik friläggning med lambå, omfattande 4 687 kr 4 550 kr
409 Kirurgiskt avlägsnande av tand i annan kvadrant i samband med parodontalkirurgiska åtgärder, tillläggsåtgärd 1 720 kr 1 670 kr
410 Tandextraktion, ytterligare när flera tandextraktioner utförs under samma dag eller i samband med lambåoperation, tilläggsåtgärd 932 kr 905 kr

Implantatkirurgiska åtgärder

Åtgärd Beskrivning Pris Referenspris
420 Implantat, per styck, tilläggsåtgärd 3 475 kr 3 060 kr
421 Operation avseende käkbensförankrade implantat, ett implantat 3 533 kr 3 430 kr
422 Kirurgisk friläggning av ett implantat vid tvåstegsteknik 1 694 kr 1 645 kr
423 Operation avseende käkbensförankrade implantat, två eller tre implantat 5 145 kr 4 995 kr
424 Kirurgisk friläggning av två eller tre implantat vid tvåstegsteknik 1 900 kr 1 845 kr
425 Operation avseende käkbensförankrade implantat, fyra eller fler implantat 7 117 kr 6 910 kr
426 Kirurgisk friläggning av fyra eller fler implantat vid tvåstegsteknik 2 539 kr 2 465 kr
427 Benaugmentation med autologt ben i en kvadrant 4 481 kr 4 350 kr
428 Benaugmentation med benersättningsmaterial i en kvadrant 5 408 kr 5 250 kr
429 Kirurgiskt avlägsnande av implantat 4 419 kr 4 290 kr
430 Benaugmentation med autologt ben i en kvadrant i samband med benaugmentation i annan kvadrant el implantatoperation i samma kvadrant, per kvadrant, tilläggsåtgärd 1 705 kr 1 655 kr
431 Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med benaugmentation eller implantatoperation i annan kvadrant, per kvadrant, tilläggsåtgärd, 2 843 kr 2 760 kr
432 Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med implantatinstallation, per kvadrant, tilläggsåtgärd 2 117 kr 2 055 kr
433 Sinuslyft utan autologt ben eller benersättningsmaterial i samband med implantatinstallation, per kv, tilläggsåtgärd 1 169 kr 1 135 kr
436 Avlägsnande av ett implantat, enkel 824 kr 800 kr

Parodontalkirurgiska åtgärder

Åtgärd Beskrivning Pris Referenspris
446 Rekonstruktiv behandling med membran (GTR) eller emaljmatrixprotein, per operationstillfälle,tilläggsåtgärd 2 034 kr 1 975 kr
447 Rekonstruktiv behandling med benersättningsmaterial, per operationstillfälle,tilläggsåtgärd 1 375 kr 1 335 kr
448 Fritt bindvävstransplantat vid lambåoperation, per operationstillfälle, tilläggsåtgärd 839 kr 815 kr
451 Parodontalkirurgi i en kvadrant eller inom tandposition 3–3 3 662 kr 3 555 kr
452 Parodontalkirurgi i flera kvadranter eller omfattande parodontalkirurgi i en kvadrant eller inom tandposition 3–3 5 062 kr 4 915 kr
453 Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodontit i en kvadrant eller inom tandposition 3–3 3 857 kr 3 745 kr
454 Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodontit i flera kvadranter eller omfattande kirurgisk beh. i en kvadrant eller inom tandpos. 3–3 5 062 kr 4 915 kr

Övriga åtgärder i samband med kirurgi

Åtgärd Beskrivning Pris Referenspris
480 Sjukvårdskontakt för att säkerställa koagulation, tilläggsåtgärd 366 kr 355 kr

Rotbehandlingsåtgärder

Åtgärd Beskrivning Pris Referenspris
501 Rensning och rotfyllning, en rotkanal 3 821 kr 3 710 kr
502 Rensning och rotfyllning, två rotkanaler 4 609 kr 4 475 kr
503 Rensning och rotfyllning, tre rotkanaler 5 783 kr 5 615 kr
504 Rensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler 6 304 kr 6 120 kr
520 Akut endodontisk behandling, annan behandlare 1 020 kr 990 kr
521 Akut trepanation och kavumextirpation 901 kr 875 kr
522 Komplicerad kanallokalisation 906 kr 880 kr
523 Stiftborttagning  1 318 kr 1 280 kr
541 Apikalkirurgisk behandling, per operationstillfälle 4 120 kr 4 000 kr
542 Apikalkirurgisk behandling, ytterligare tand vid samma operationstillfälle, tilläggsåtgärd 1 159 kr 1 125 kr

Bettfysiologiska åtgärder

Åtgärd Beskrivning Pris Referenspris
601 Bettskena i hård akrylat i överkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena 3 940 kr 3 825 kr
602 Bettskena i hård akrylat i underkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena 3 940 kr 3 825 kr
603 Reponeringsskena, per skena 6 268 kr 6 085 kr
604 Mjukplastskena, laboratorieframställd, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena 2 364 kr 2 295 kr
606 Motorisk aktivering 603 kr 585 kr
607 Bettslipning för ocklusal stabilisering 845 kr 820 kr

Reparativa åtgärder (lagning)

Åtgärd Beskrivning Pris Referenspris
701 Fyllning av en yta på framtand eller hörntand 685 kr 665 kr
702 Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand 1 082 kr 1 050 kr
703 Fyllning av tre eller flera ytor på framtand eller hörntand 1 329 kr 1 290 kr
704 Fyllning av en yta på molar eller premolar 876 kr 850 kr
705 Fyllning av två ytor på molar eller premolar 1 282 kr 1 245 kr
706 Fyllning av tre eller flera ytor på molar eller premolar 1 710 kr 1 660 kr
707 Krona i plastiskt material, klinikframställd 1 942 kr 1 885 kr
708 Stiftförankring i rotkanal vid fyllningsterapi, tilläggsåtgärd 618 kr 600 kr

Tandstödd protetik

Åtgärd Beskrivning Pris Referenspris
800 Permanent tandstödd krona, en per käke 6 443 kr 6 255 kr
801 Permanent tandstödd krona, flera i samma käke 5 001 kr 4 855 kr
802 Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift 3 533 kr 3 430 kr
803 Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift 1 694 kr 1 645 kr
804 Hängande led vid tandstödd protetik, per led 2 446 kr 2 375 kr
805 Emaljretinerad konstruktion, laboratorieframställd, per stöd 2 096 kr 2 035 kr
806 Radikulärförankring vid avtagbar protes 3 832 kr 3 720 kr
807 Semipermanent krona eller hängande led, per led 2 740 kr 2 660 kr
808 Innerkrona för teleskop- eller konuskonstruktion 3 760 kr 3 650 kr
809 Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led, per led 1 169 kr 1 135 kr

Reparation av tandstödd protetik

Åtgärd Beskrivning Pris Referenspris
811 Cementering av lossnad tandstödd eller implantatstödd protetisk konstruktion, per stöd 649 kr 630 kr
812 Reparation av krona eller bro, utan tandteknisk insats 1 658 kr 1 610 kr
813 Broreparation med tandteknisk insats 5 042 kr 4 895 kr
814 Broreparation med tandteknisk insats, omfattande 8 704 kr 8 450 kr
815 Sadelkrona 5 809 kr 5 640 kr

Avtagbar protetik

Åtgärd Beskrivning Pris Referenspris
822 Partiell protes utan metallskelett eller för temporärt bruk, en till tre tänder 4 089 kr 3 970 kr
823 Partiell protes utan metallskelett för temporärt bruk, fyra eller fler tänder 5 758 kr 5 590 kr
824 Partiell protes med metallskelett, klammerförankrad 12 200 kr 11 845 kr
825 Komplicerad partiell protes med metallskelett som förankras med stöd av urtagskrona, innerkrona eller attachments 13 802 kr 13 400 kr
826 Attachments, per styck 108 kr 105 kr
827 Hel underkäksprotes 10 367 kr 10 065 kr
828 Hel överkäksprotes 10 367 kr 10 065 kr
829 Immediatprotes, hel käke 7 761 kr 7 535 kr

Reparation av avtagbar protetik

Åtgärd Beskrivning Pris Referenspris
831 Justering av avtagbar protes  422 kr 410 kr
832 Lagning av protes eller tillsättning av protestand 1 401 kr 1 360 kr
833 Rebasering av protes  2 858 kr 2 775 kr
834 Lagning av protes där avtryck krävs  2 178 kr 2 115 kr
835 Rebasering och lagning av protes  3 394 kr 3 295 kr
836 Komplicerad lagning av protes 4 244 kr 4 120 kr
837 Komplicerad lagning av protes där uppvaxning och gjutning av ny del utförs vilken svetsas till befintlig protes 7 334 kr 7 120 kr
839 Inmontering av förankringselement, per käke 3 337 kr 3 240 kr

Övriga åtgärder vid bettrehabilitering, behandling av käkfunktionsstörning eller av bettavvikelse

Åtgärd Beskrivning Pris Referenspris
845 Ocklusionskorrigerande bettslipning 2 173 kr 2 110 kr
846 Skena, hel eller cementerad i sektioner, för vertikal platsberedning eller bettstabilisering 4 841 kr 4 700 kr
847 Klammerplåt 4 429 kr 4 300 kr
848 Betthöjning eller uppbyggnad för ocklusal stabilisering med fyllningsmaterial, per tandposition 618 kr 600 kr

Implantatprotetiska åtgärder

Åtgärd Beskrivning Pris Referenspris
850 Implantatstödd krona, en per käke 9 054 kr 8 790 kr
852 Implantatstödd krona, flera i samma käke 7 019 kr 6 815 kr
853 Hängande led vid implantatstödd bro 2 446 kr 2 375 kr
854 Semipermanent implantatstödd krona eller hängande led på implantat, per led 2 395 kr 2 325 kr
855 Fästskruv/broskruv och cylinder vid semipermanent implantatstödd krona på implantat, per implantat 597 kr 580 kr
856 Långtidstemporär laboratorieframställd implantatstödd krona eller hängande led på implantat, per led 1 663 kr 1 615 kr
857 Fästskruv/broskruv och cylinder vid långtidstemporär laboratorieframställd implantatstödd krona på implantat, per implantat 541 kr 525 kr
858 Distans inklusive distansskruv, per styck 1 406 kr 1 365 kr
859 Integrerad distans/kopplingskomponent vid separat implantatstödd krona, per styck, tilläggsåtgärd 1 200 kr 1 165 kr
861 Implantatstödd bro i överkäke på fyra implantat 35 406 kr 34 375 kr
862 Implantatstödd bro i överkäke på fem implantat 37 585 kr 36 490 kr
863 Implantatstödd bro i överkäke på sex eller fler implantat 39 274 kr 38 130 kr
865 Implantatstödd bro i underkäke på fyra eller fler implantat 34 242 kr 33 245 kr
871 Implantatstödd täckprotes i överkäke på två implantat, eller implantatstödd täckprotes i underkäke på implantat oavsett antal implantat 19 385 kr 18 820 kr
872 Implantatstödd täckprotes i överkäke på tre implantat 21 846 kr 21 210 kr
873 Implantatstödd täckprotes i överkäke på fyra implantat eller fler 24 684 kr 23 965 kr
874 Tillägg för alveolarbar på två implantat 4 887 kr 4 745 kr
875 Tillägg för alveolarbar på tre implantat 5 758 kr 5 590 kr
876 Tillägg för alveolarbar på fyra implantat 7 668 kr 7 445 kr
877 Implantatstödd täckprotes, exklusive distanser och förankringselement 16 068 kr 15 600 kr
878 Förankringselement täckprotes, tillägg, per styck 314 kr 305 kr

Reparation av implantatstödd protetik

Åtgärd Beskrivning Pris Referenspris
881 Reparation av fast implantatförankrad konstruktion, mindre omfattande 1 246 kr 1 210 kr
883 Reparation/ombyggnad av fast implantatförankrad konstruktion med tandteknisk insats 3 348 kr 3 250 kr
884 Reparation/ombyggnad av implantatförankrad bro där omfattande tandteknisk insats krävs 8 199 kr 7 960 kr
888 Fästskruv/broskruv, per styck 196 kr 190 kr
889 Distansskruv, per styck 412 kr 400 kr
892 Läkdistans, per styck 366 kr 355 kr
893 Avmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt ett till tre implantat 1 205 kr 1 170 kr
894 Återmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt ett till tre implantat 1 262 kr 1 225 kr
895 Avmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt fyra eller fler implantat 1 591 kr 1 545 kr
896 Återmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt fyra eller fler implantat 1 710 kr 1 660 kr
897 Åtgärdande av tekniska implantatkomplikationer 2 647 kr 2 570 kr

Tandreglering

Åtgärd Beskrivning Pris Referenspris
900 Tandreglering, aktiv behandling högst 6 månader 10 099 kr 9 805 kr
901 Tandreglering, en käke, aktiv behandling 6 månader till 1 år 15 162 kr 14 720 kr
902 Tandreglering, en käke, aktiv behandling 1 år till 1,5 år 18 859 kr 18 310 kr
903 Tandreglering, en käke, aktiv behandling 1,5 till  2 år 22 222 kr 21 575 kr
904 Tandreglering, en käke, aktiv behandling mer än 2 år 27 532 kr 26 730 kr
905 Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 6 månader till 1 år 21 378 kr 20 755 kr
906 Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 1 år till 1,5 år 25 075 kr 24 345 kr
907 Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 1,5 till 2 år 28 773 kr 27 935 kr
908 Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling mer än 2 år 34 654 kr 33 645 kr

Utbytesåtgärd krona

Åtgärd Beskrivning Pris Referenspris
921 Utbytesåtgärd. Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, fram- eller hörntand 6 443 kr 1 290 kr
922 Utbytesåtgärd. Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, molar eller premolar 6 443 kr 1 660 kr

Utbytesåtgärder entandslucka

Åtgärd Beskrivning Pris Referenspris
925 Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro, kirurgisk del/implantatoperation 8 702 kr 4 855 kr
926 Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro, protetisk del/implantatstödd krona 10 460 kr 7 230 kr
928 Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801. 8 702 kr 2 375 kr
929 Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801. 10 460 kr 4 855 kr
940 Utbytesåtgärd. Ortodontisk slutning av entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro 22 222 kr 12 085 kr
941 Utbytesåtgärd. Ortodontisk slutning av entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801. 22 222 kr 7 230 kr

Besöksavgifter sjukvårdstaxa

Åtgärd Beskrivning Pris
XS61 Besöksavgift hos specialisttandläkare 340 kr
XS69 Besöksavgift hos specialisttandläkare, jour 340 kr
X60 Besöksavgift, frikort 0 kr
X61 Besöksavgift hos allmäntandläkare 170 kr
X65 Besöksavgift, belopp till frikort  
X69 Besöksavgift hos allmäntandläkare, jour 170 kr
X72 Besöksavgift hos tandhygienist 170 kr

Besöksavgift asylsökande

Åtgärd Beskrivning Pris
ASYL Besöksavgift asylsökande 50 kr

Sent återbud och uteblivande

Åtgärd Beskrivning Pris
XS02 Sent återbud/uteblivande hos specialisttandläkare 751 kr
X02 Sent återbud/uteblivande hos tandläkare 575 kr
X52 Sent återbud/uteblivnade hos tandhygienist 347 kr
X82 Sent återbud/uteblivande hos tandsköterska 207 kr
XS62 Sent återbud/uteblivande hos specialisttandläkare, sjukvårdstaxa 340 kr
X62 Sent återbud/uteblivande hos tandläkare, sjukvårdstaxa 170 kr
X73 Sent återbud/uteblivnade hos tandhygienist, sjukvårdstaxa 170 kr
X09 Uteblivande i barntandvård 100 kr

Övrigt

Åtgärd Beskrivning Pris
X110 Akutbesök vid frisktandvårdsavtal annat landsting, vardag 1 235 kr
X111 Akutbesök vid frisktandvårdsavtal annat landsting, söndag/helgdag 1 855 kr
X361 Premedicinering 871 kr
X51F Fissurförsegling 431 kr
X605 Biomaterial mindre 1 000 kr
X606 Biomaterial måttligt 2 000 kr
X607 Biomaterial omfattande 3 000 kr
X608 Extra kostnad, material av högre standard verkl. kostn.
X609 Fixtur installation/operation med guideskena 3 000 kr
X610 Snarkskena utförd i allmäntandvård 8 692 kr
XS610 Snarkskena utförd i specialisttandvård 10 430 kr
XS611 Apnéskena utförd i specialisttandvård verkl. kostn.
X901 Övriga åtgärder, allmäntandläkare, tidsdebitering/tim 2 483 kr
XS901 Övriga åtgärder, specialisttandläkaretidsdebitering/tim 2 980 kr
XH901 Övriga åtgärder, tandhygienist, tidsdebitering/tim 1 241 kr
X902 Övriga åtgärder, styckepris verkl. kostn.
X908 Tandskydd, arvode för klinikens arbete 827 kr
X91B Akuttandvård PT-listat barn 650 kr
X91BJ Akuttandvård PT-listat barn, jourtid 950 kr

Estetisk tandvård och andra momsbelagda artiklar

Åtgärd Beskrivning Pris
Artikel 800 - Permenanet tandstödd krona i oädel metall eller keramik utan innerhätta, en per käke, inklusive moms 7 388 kr
Artikel 801 - Permenanet tandstödd krona i oädel metall eller keramik utan innerhätta, flera i samma käke, inklusive moms 5 738 kr
Artikel X903 - Blekning, intern, inklusive moms 3 425 kr
Artikel X904 - Blekning, extern, en käke, inklusive moms 3 170 kr
Artikel X905 - Blekning, extern, bägge käkar, inklusive moms 3 788 kr
Artikel X906 - Tandsmycke, arvode för fastsättning, inklusive moms 956 kr

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

In English

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.

In English