Logotyp Region Västmanland
Till innehåll

Om personuppgifter

Region Västmanland behandlar personuppgifter inom alla verksamheter. Bestämmelser om personuppgiftsbehandling finns i Dataskyddsförordningen och Dataskyddslagen.

Personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen

De uppgifter som du lämnar till regionen via e-post, fyller i blanketter eller e-tjänster, eller på annat sätt överför till regionen eller uppgifter om dig som registreras av oss, sparas i it-system. Registreringen görs för att regionen (eller regionens underleverantör) ska kunna fullgöra sin skyldighet gentemot dig eller för att utföra vårt uppdrag eller som krävs av oss, eller den tjänsten berör. Registreringen kan också säkra information som är av livsavgörande betydelse.

Behandlingen av uppgifter för att bedriva vård har särskild reglering och ytterligare information kring hur denna behandlas och vilka rättigheter du som registrerad har finns under din journal på www.1177.se

Uppgifterna kommer att sparas så länge de behövs i verksamheten. Om du har frågor om behandlingen av personuppgifter kan du kontakta regionens Dataskyddsombud. Detta gör du antingen via e-post dataskyddsombudet@regionvastmanland.se eller via telefon 021-17 65 69.

Du har rätt att utan avgift få besked om vilka uppgifter Region Västmanland har registrerade om dig. Du kan också begära att vi rättar felaktiga uppgifter om dig.

Om du är missnöjd med hur Region Västmanland behandlar personuppgifter om dig har du möjlighet att lämna klagomål till Datainspektionen.

För mer information om dataskydd, se Datainspektionens webbplats.

Personuppgifter i vården

På 1177.se kan du läsa mer om hur dina personuppgifter behandlas när du är i kontakt med vården inom Region Västmanland. 

Personuppgifter i vården (1177.se)Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.