Till innehåll
Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Om personuppgifter

Region Västmanland behandlar personuppgifter inom alla verksamheter. Bestämmelser om personuppgiftsbehandling finns i Dataskyddsförordningen och Dataskyddslagen.

Personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen

De uppgifter som du lämnar till regionen via e-post, fyller i blanketter eller e-tjänster, eller på annat sätt överför till regionen eller uppgifter om dig som registreras av oss, sparas i it-system. Registreringen görs för att regionen (eller regionens underleverantör) ska kunna fullgöra sin skyldighet gentemot dig eller för att utföra vårt uppdrag eller som krävs av oss, eller den tjänsten berör. Registreringen kan också säkra information som är av livsavgörande betydelse.

Behandlingen av uppgifter för att bedriva vård har särskild reglering och ytterligare information kring hur denna behandlas och vilka rättigheter du som registrerad har finns under din journal på www.1177.se

Uppgifterna kommer att sparas så länge de behövs i verksamheten. Om du har frågor om behandlingen av personuppgifter kan du kontakta regionens Dataskyddsombud. Detta gör du antingen via e-post dataskyddsombudet@regionvastmanland.se eller via telefon 021-17 65 69.

Du har rätt att utan avgift få besked om vilka uppgifter Region Västmanland har registrerade om dig. Du kan också begära att vi rättar felaktiga uppgifter om dig.

Om du är missnöjd med hur Region Västmanland behandlar personuppgifter om dig har du möjlighet att lämna klagomål till Datainspektionen.

För mer information om dataskydd, se Datainspektionens webbplats.

Personuppgifter i vården

På 1177.se kan du läsa mer om hur dina personuppgifter behandlas när du är i kontakt med vården inom Region Västmanland. 

Personuppgifter i vården (1177.se)

Skyddade personuppgifter

Regionen behandlar även personer vars personuppgifter är skyddade. Personer som riskerar att fara illa om dennes personuppgifter hamnar i orätta händer kan få skyddade personuppgifter.

Skyddade personuppgifter är det samlingsnamn som Skatteverket använder för skyddsåtgärderna sekretessmarkering, kvarskrivning och fingerade personuppgifter.

I de fall Region Västmanland får uppgifter från folkbokföringen finns uppgift om eventuell sekretessmarkering med. Det betyder att myndigheten bevakar den enskildes intresse av att de skyddade personuppgifterna inte lämnas ut till obehöriga.

Om uppgifterna däremot lämnas in direkt av någon enskild så får regionen inte automatiskt någon sekretessmarkering. I sådant fall är det viktigt att den enskilde lämnar besked om detta i särskild ordning.

Om du har frågor om skyddade personuppgifter kan du kontakta Dataskyddsombudet.Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.

Mer om våra kakor