Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Självincheckning

Den 17 oktober införs självincheckningsterminaler på Västmanlands sjukhus. Självincheckningen är kopplad till journalsystemet Cosmic. Patienter som ska till verksamheter som har andra journalsystem än Cosmic hanterar sina besök som tidigare - de ankomstregistrerar och betalar på aktuell mottagning.

Så fungerar det för patienterna​

​I självincheckningsterminalen kan patienter anmäla sin ankomst, betala och bli anvisad till rätt väntrum på sjukhuset.

Patienten kan betala med kort eller begära faktura. Kvittot innehåller uppgifter om avgift, mottagning och anvisning till rätt väntrum.

De patienter som kan använda självincheckningen är personer med fullständigt personnummer. Det innebär att personer med asyl, reservnummer, LMA-kort och de som är papperslösa eller har skyddad indentitet anmäler sig i den centrala receptionen.
 

​Bilaga till kallese

En bilaga till Cosmic-kallelser har tagits fram som informerar patienter och besökare om införandet av självincheckningen, hur det fungerar och kontaktuppgifter till Kontaktcenter vid frågor och funderingar. Bilagan finns i Cosmic samt som PDF-fil i ledningssystemet. Du som skickar kallelsen ansvarar för att skicka med bilagan.​

​Västmanlands sjukhus Västerås

Självincheckningsterminalerna finns i huvudentrén, ingång 5, 31, 34, 26 och 35. Patienterna kan checka in i vilken som helst av självincheckningsterminalerna på hela sjukhuset.​

Västmanlands sjukhus Köping

​Självincheckningstermnialerna är placerad i huvudentrén och ingång 2.

Västmanlands sjukhus Fagersta

Självincheckningsterminalerna finns i huvudentrén och i entrén vid rehabbassängen