Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Självincheckning

Regionens självincheckningsterminaler är kopplade till journalsystemet Cosmic. Patienter som ska till verksamheter som har andra journalsystem än Cosmic hanterar sina besök som tidigare - de ankomstregistrerar och betalar på aktuell mottagning.

Så fungerar det för patienterna​

​I terminalerna för självincheckning kan patienter anmäla sin ankomst, betala och bli anvisad till rätt väntrum på sjukhuset.

Patienten kan betala med kort eller begära faktura. Kvittot innehåller uppgifter om avgift, mottagning och anvisning till rätt väntrum.

De patienter som kan checka in sig själva är personer med fullständigt personnummer. Det innebär att personer med asyl, reservnummer, LMA-kort och de som är papperslösa eller har skyddad indentitet anmäler sig i den centrala receptionen.
 

Informationsmaterial

Du kan hänvisa patienter till 1177.se/checkain​ för att läsa mer om att checka in.

​Bilaga till kallese

En bilaga till Cosmic-kallelser har tagits fram som informerar patienter och besökare om införandet av självincheckning, hur det fungerar och kontaktuppgifter till Kontaktcenter vid frågor och funderingar. Bilagan finns i Cosmic samt som PDF-fil i ledningssystemet. Du som skickar kallelsen ansvarar för att skicka med bilagan.

Kallelsebilagan kan även skrivas ut för att dela ut som information till patienter.

Affisch

Varje mottagning ansvarar för informationen om hur det går till att checka in hos just sig.

En affisch till väntrum där receptioner saknas och patienter missat att checka in har tagits fram och kommer skickas ut till alla berörda mottagningar för fri användning.


Behöver din mottagning mer eller anpassad information? Då kan du skapa affischer och rollups på Kommunikationsplatsen - Regionens kommunikationsverktyg med mallar för trycksaker.

border: 1px black solid;
Ladda ner affisch för egen utskrift

Västmanlands sjukhus Västerås

Terminaler finns i huvudentrén, ingång 5, 31, 34, 26 och 35. Patienterna kan checka in i valfri terminal på hela sjukhuset.​

Västmanlands sjukhus Köping

​Terminaler är placerad i huvudentrén och ingång 2.

Västmanlands sjukhus Fagersta

Terminaler finns i huvudentrén och i entrén vid rehabbassängen.

Västmanlands sjukhus Sala

Terminaler finns i huvudentrén.