Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Utvecklas som medarbetare

Utbildningar som riktar sig till majoriteten av medarbetarna.

Utbildningarna är en del av de insatser som görs för att säkra kompetens-/personalförsörjningen i hälso- och sjukvården och för att stärka kunskapsutvecklingen samt kompetensen hos medarbetarna inom regionens verksamheter.

Utbildningarna är många gånger uppbyggda så att reflektionen är en betydande del i utbildningen. Med stöd av reflektion fördjupas och vidareutvecklas kunskaper både hos nya medarbetare och för dig som arbetat ett tag inom regionen. Att mötas, reflektera och samverka över gränser vid utbildning bidrar till arbetet med patienten i centrum. Ofta används metoden ”Lära genom att göra”.