Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners

Utbildningsenheten

​Utbildningsenheten är en del av CIFU-Centrum för innovation, forskning och utbildning sedan 1 januari 2020.

Vårt uppdrag

Utbildningsenheten ska genomföra insatser för kompetensutveckling utifrån verksamheternas behov och förutsättningar. De ska utgå från chefers och medarbetares uppdrag och dagliga verksamhet med syfte att främja regionens utveckling som värde-, kunskaps- och processtyrd organisation. 
Insatserna ska även följas upp och på så sätt bidra till den kunskapsstyrda organisationen. Utbildningsenheten ska bidra till att kvalitetssäkrad kunskap sprids och används.

Pedagogisk plattform

Utbildningsenheten har utformat en pedagogisk plattform som vilar på regionens värdegrund. Plattformen beskriver den kunskaps-, etik och människosyn som ska genomsyra utbildningarna och insatserna. Erfarenhetsbaserat lärande, ”Lära genom att göra” är en av hörnstenarna. Med stöd av plattformen ska utbildare och deltagare veta vad som förväntas av dem och vad de kan förvänta sig av Utbildningsenheten.

Lärformer

Digitala medier och verktyg är idag integrerade delar hos medarbetare. Detta förhållande bör också återspeglas i sammanhang för lärande. Utbildningsenheten ska främja användandet och utvecklingen av flexibla lärmiljöer, där fysiska möten kan blandas med datormedierade aktiviteter det vill säga flexibelt lärande.  


Kontaktpersoner

Johanna Tångring

Verksamhetschef
021 - 17 55 50

Reception

Cathy Blomdahl

Utbildningssekreterare
021 - 17 33 25

Marianne Erkki

Utbildningssekreterare
021 - 17 40 73

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Vi använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer i vår Cookie policy och gör sen dina val.

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.