Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Utbildningsenheten

​Utbildningsenheten är en del av CIFU-Centrum för innovation, forskning och utbildning sedan 1 januari 2020.

Vårt uppdrag

Utbildningsenheten ska genomföra insatser för kompetensutveckling utifrån verksamheternas behov och förutsättningar. De ska utgå från chefers och medarbetares uppdrag och dagliga verksamhet med syfte att främja regionens utveckling som värde-, kunskaps- och processtyrd organisation. 
Insatserna ska även följas upp och på så sätt bidra till den kunskapsstyrda organisationen. Utbildningsenheten ska bidra till att kvalitetssäkrad kunskap sprids och används.

Pedagogisk plattform

Utbildningsenheten har utformat en pedagogisk plattform som vilar på regionens värdegrund. Plattformen beskriver den kunskaps-, etik och människosyn som ska genomsyra utbildningarna och insatserna. Erfarenhetsbaserat lärande, ”Lära genom att göra” är en av hörnstenarna. Med stöd av plattformen ska utbildare och deltagare veta vad som förväntas av dem och vad de kan förvänta sig av Utbildningsenheten.

Lärformer

Digitala medier och verktyg är idag integrerade delar hos medarbetare. Detta förhållande bör också återspeglas i sammanhang för lärande. Utbildningsenheten ska främja användandet och utvecklingen av flexibla lärmiljöer, där fysiska möten kan blandas med datormedierade aktiviteter det vill säga flexibelt lärande.  


Kontaktpersoner

Johanna Tångring

Verksamhetschef
021 - 17 55 50

Reception

Cathy Blomdahl

Utbildningssekreterare
021 - 17 33 25

Marianne Erkki

Utbildningssekreterare
021 - 17 40 73