Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Ledarutveckling, lednings- och processutveckling

För att åstadkomma en långsiktig chefsförsörjning där chefer kan verka erbjuder Region Västmanland chefsutvecklingsprogram i tre steg. Syftet är att utveckla ett sammanhållet program som stödjer chefsuppdraget i Region Västmanland där chefer- och ledare leder sig själva, leder andra och genom andra. Chef i Region Västmanland är en egen yrkesroll och ett väl fungerande chef- och ledarskap är centralt Region Västmanlands verksamhet.                                                                

Chefsprogram 1, vänder sig till nya chefer och fokuserar på rollen som arbetsgivarföreträdare i Region Västmanland. Syftet är att ge nyblivna chefer en bred introduktion med grundläggande kunskaper – önskvärda kompetenser om organisation, styrning och arbetsgivarrollen. Chefsprogram 1 är obligatorisk kunskap och ska ge stöd och trygghet till nyblivna chefer. Nya chefer ska ges förutsättning att tillsammans med sina medarbetare bedriva och utveckla verksamheten, med invånarna i fokus och att medarbetarna stimuleras i en utvecklande arbetsmiljö. 

Chefsprogram 2, vänder sig till chefer med några års erfarenhet av chef- och ledarskap. Fokus mot utvecklande ledarbeteenden, som bland annat innefattar chefers förmåga att leda sig själva och medarbetare, syn på sig själv, medarbetare, organisationen och omvärlden.

Chefsprogram 3, tar sin utgångspunkt i att leda genom andra och utmaningen med att leda indirekt, via andra chefer och nå ut med organisationens mål, vision och värderingar.


Kontakt

Susanne Falk

Chefs-och ledarutvecklare
021 - 17 45 22