Region Västmanlands logotyp
Utveckla Västmanland
Kompetensplan Västmanland

Om Kompetensplan Västmanland

Vår länsgemensamma kompetensplan är ett verktyg för att stärka förutsättningarna för en hållbar och inkluderande kompetensförsörjning i länet.

Tillgången till rätt kompetens är avgörande för företagens möjligheter att växa och vara konkurrenskraftiga och för att den offentliga sektorn ska ha tillgång till rätt kompetens. Därför har vi i Region Västmanland i dialog med länets kommuner, Arbetsförmedlingen, utbildningsaktörer och andra aktörer som arbetar med kompetensförsörjning tagit fram en länsgemensam kompetensplan. Västmanlands Kompetensråd har varit delaktiga i framtagandet av utvecklingsområdena och prioriteringarna som beskrivs i planen.

För vem finns Kompetensplan Västmanland?

Kompetensplan Västmanland är till för alla oss som jobbar med att förbättra kompetensförsörjningen i privat och offentlig sektor. Den är ett verktyg för att ta ut en gemensam riktning och möjliggör att utvecklings- och förändringsarbete tydligare kan definieras, initieras och drivas mot gemensamt uppsatta mål. Ingen enskild aktör kan på egen hand skapa förutsättningar för en hållbar och inkluderande kompetensförsörjning, utan genomförandet måste ske med en hög grad av samverkan. Det är dessa aktörer som tillsammans utvecklar och genomför arbetet:

  • Utbildningsaktörer - offentliga och privata
  • Arbetsgivare - offentliga och privata
  • Länets kommuner - i form av arbetsgivare, utbildningsanordnare och ansvarig för försörjningsfrågor 
  • Mälardalens universitet samt Sveriges Lantbruksuniversitet
  • Arbetsgivar-/arbetstagarorganisationer 
  • Myndigheter och offentliga organisationer - som t.ex. Region Västmanland, Arbetsförmedlingen och Länsstyrelsen 
  • Övriga aktörer inom kompetensförsörjningsområdet som t.ex. samordningsförbund och intresseorganisationer 
  • Politiker och beslutsfattare

Gemensamma vägledande principer

Vi har tagit fram fem principer som vägleder oss i hur vi, länets aktörer, vill uppfattas och agera i det regionala kompetensförsörjningsarbetet. Principerna ska bidra till att vidga och samtidigt ena våra perspektiv. De ska också uppmuntra till ökad samverkan i genomförandet av kompetensplanen och bidra till en stark gemensam kultur. 

Vi inspirerar till samarbete 
Vi är ett system av aktörer som uppmuntrar till att dela med oss och arbeta tillsammans för att inspirera varandra och skapa mervärde för arbetet med kompetensförsörjning i länet. 

Vi länkar en helhet 
Vår fördel ligger i att vara öppna, prestigelösa och länka samman oss operativt för att ge människor relevant stöd från ett helt nätverk av aktörer med olika styrkor. 

Vi har ett entreprenöriellt mindset 
Vi experimenterar och lär tillsammans, där tidigare resultat, utforskade problem och möjligheter är lika centrala som att vi vågar testa nytt och ta lärdom av tidigare insatser. 

Vi är inkluderande 
Vi inkluderar människor med ett brett spektrum av bakgrunder, åsikter, idéer och färdigheter för att det bidrar till en bättre kompetensförsörjning. 

Vi tar samhällsansvar 
Vi tar oss an rollen att aktivt göra skillnad för vår tids globala utmaningar, från klimat till social sammanhållning. 

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

In English

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.

In English