Region Västmanlands logotyp
Utveckla Västmanland
Kompetensplan Västmanland

Utvecklingsområde 1: Matcha och bygga kompetens

I Västmanland vill vi använda alla invånares kompetens.

Utvecklingsområdet Matcha och bygga kompetens utgår från ett individfokus för att fler av Västmanlands invånare ska hitta rätt plats i arbetslivet. Det sker bland annat genom en aktuell och förbättrad arbetsmarknadskunskap, säkrare insatser för arbetssökande, förbättrade språkträningsinsatser, fler platser för arbetsförlagt lärande, lärlingsutbildningar och flexibla utbildningsmöjligheter som främjar karriärväxling och omställning för individen. Utvecklingsområdet har fyra mål med tillhörande prioriteringar.

Mål 1

Ökad kunskap om kompetensbehov för framtidens arbetsmarknad

Vi behöver stärka kunskapen om kompetensbehov både på kort och lång sikt inom olika branscher och sektorer så att fler individer kan göra väl underbyggda val av studier eller yrke.

Länets invånare, utbildningsanordnare samt studie- och yrkesvägledare behöver kunskap om framtidens arbetsmarknad och där utbildningsutbudet passar både individen och yrkesstrukturen. Bland annat behövs fler sökande till yrkesutbildningar i hela länet. Arbetsplatsbesök och olika typer av praktik är också en viktig del för att öka kunskap om arbetsmarknaden. Redan från grundskolan behöver ett gemensamt ansvar och stärkt arbete med vägledning mot jobb eller studier påbörjas och därefter behövs relevant vägledning som kan stötta i det livslånga lärandet.

Prioriteringar mål 1

  • Aktiviteter för vägledning, arbetsplatsförlagt lärande och arbetsmarknadskunskap 
  • Initiativ för samverkan mellan elever/studenter och arbetsliv
  • Forum för information till individ, arbetsgivare samt pedagogisk- och arbetsmarknadspersonal om utbildning och tillgång till utbildning i hela länet 

 

Mål 2

Goda kunskaper i svenska för utrikes födda

Genom att förbättra insatser för språkträning och yrkessvenska för utrikes födda kan vi underlätta och öka inträdet på arbetsmarknaden för personer som är nya i Sverige.

Oavsett utbildningsnivå är arbetslösheten betydligt högre för utrikes födda än för inrikes födda och särskilt bland personer som är födda utanför Europa och saknar en gymnasieutbildning. Det faktum att många i denna grupp även helt eller delvis saknar grundskolekompetens ger dem en särskilt utsatt ställning på arbetsmarknaden. Insatser som ger progression i svenska språket och förflyttning mot arbete är viktiga delar för att fler ska komma i arbete.

Prioriteringar mål 2

  • Utbildningslösningar där språk- och yrkeskunskaper integreras 
  • Vidareutveckla insatser för språkträning kopplat till arbetslivet
Mål 3

Ökade möjligheter för inträde på arbetsmarknaden

För att fler av de individer som i dag står utanför arbetsmarknaden ska få en sysselsättning finns ett behov av förbättrade och mer träffsäkra arbetsmarknadsinsatser samt stärkt vuxenutbildning.

Trots brist på arbetskraft i en del branscher i länet finns fortfarande ett stort antal individer som står utanför arbetsmarknaden. Här behöver tillfällen skapas där individ och arbetsgivare kan mötas och även forum där arbetsgivare kan möta varandra. I den reformering Arbetsförmedlingen går igenom uppkommer ett behov av nya samverkansformer mellan myndigheten, fristående aktörer och kommuner. Insatser som leder mot arbete och studier ska prioriteras, så som korta yrkesintegrerade utbildningsinsatser och studiemotiverande kurser på till exempel folkhögskola.

Prioriteringar mål 3

  • Insatser för arbetsplatsförlagt lärande, lärlingsmöjligheter och handledning
  • Insatser för att hitta nya lösningar för inträde på arbetsmarknaden
Mål 4

Ökade möjligheter för omställning och karriärväxling

På en föränderlig arbetsmarknad tillkommer nya yrken och andra försvinner. Vi behöver tillsammans göra det möjligt för människor att kompetensutveckla sig och karriärväxla.

För personer med en svag ställning på arbetsmarknaden eller personer i en yrkeskår som förväntas minska behöver det finnas möjlgheter till omskolning, validering och vidareutbildning. Att kunna bo kvar på sin hemort och studera eller att studera samtidigt som man arbetar blir en viktig förutsättning för att få till omställning och karriärväxling. Likaså behöver individanpassade lösningar stärkas genom digitalisering, lärcentra och yrkesnära satsningar. För redan anställda blir smidiga lösningar för omställning, kompetensutveckling och möjlighet till karriärväxling allt viktigare.

Prioriteringar mål 4

  • Utveckla länets lärcentra och möjlighet till distansstudier 
  • Stödjande aktiviteter för att förenkla möjlighet till kompetensutveckling som anställd 

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

In English

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.

In English