Region Västmanlands logotyp
Utveckla Västmanland
Kompetensplan Västmanland

Gemensamma utgångspunkter

Kompetensförsörjningsarbetet i länet utgår från tre grundläggande principer. Livslångt lärande, hållbar utveckling och hälsofrämjande och inkluderande arbetsplatser.

Kompetensplanens tre gemensamma utgångspunkter ligger till grund för att vi i länet tillsammans ska nå en hållbar och inkluderande kompetensförsörjning för såväl individer som arbetsgivare. Oberoende av vilket utvecklingsområde i kompetensplanen det handlar om så har de gemensamma utgångspunkterna bäring på dem alla.

Kompetensplan Västmanland

Livslångt lärande

Den pågående omställningen på arbetsmarknaden medför behov av kompetensutveckling i ett livslångt perspektiv, såväl för individer som för företag och offentliga arbetsgivare.

Livslångt lärande för framtidens arbetsliv är avgörande för att få till en fungerande infrastruktur för kompetensförsörjning och kompetensutveckling. I takt med globaliseringen och digitaliseringen blir det än viktigare att vidareutbilda sig och lära nytt för att kunna matcha sin kompetens mot samhällets utveckling. En viktig del i det livslånga lärandet är att synliggöra och ge värde åt kunnande som individer har men som inte finns dokumenterat. Här är validering ett användbart verktyg och utveckling av strukturer som stödjer genomförandet.

Kompetensplan Västmanland

Hållbar kompetensförsörjning

Såväl ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet har bäring på kompetensförsörjningsområdet då det behövs olika kompetenser för att jobba med de tre hållbarhetsdimensionerna.

För att nå ett samhälle där människor mår bra och det finns goda möjligheter till tillväxt är en välfungerande kompetensförsörjning viktig. Arbete och möjlighet till egen försörjning är en central faktor för att utjämna skillnader i västmanlänningarnas livsvillkor. Samtidigt påverkar klimatförändringarna näringslivet och arbetsmarknaden på olika sätt och tvingar oss att ställa om och se över rådande strukturer. Det kommer i sin tur generera nya och fördjupade kompetenser inom såväl det privata som det offentliga arbetlivet.

Kompetensplan Västmanland

Inkluderande arbetsmarknad

Ett hälsofrämjande och inkluderande arbetsliv är avgörande för att säkerställa kompetensförsörjningen i olika sektorer men även som ett framtida konkurrensmedel.

En god arbetsmiljö med ett systematiskt arbetsmiljöarbete som motverkar diskriminering och trakasserier kan betyda att fler stannar kvar i arbetslivet längre. Det skapar även bättre möjligheter för dem som står utanför eller har en svag anknytning till arbetsmarknaden. Här är jämställdhetsarbetet viktigt eftersom kvinnor och män delvis möter olika arbetsmiljöer och förutsättningar utifrån de branscher de verkar inom. Ur ett övergripande perspektiv kan en god arbetsmiljö även bidra till att fler vill bo, jobba och verka i vårt län, vilket bidrar till tillväxten.

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

In English

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.

In English