Till innehåll
Region Västmanland logotyp Region Västmanland logotyp
Utveckla Västmanland
Region Västmanland

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Glad tjej tittar in i kameran.

Information om undersökningen

Liv och hälsa ung är en befolkningsundersökning som ger värdefull kunskap om unga och deras erfarenheter. Resultaten gör det möjligt för oss att se om hälsan och livsvillkoren är ojämlikt fördelade bland unga i vårt län. Undersökningen genomförs vart tredje år och har pågått sen 1995.

Om undersökningen

Liv och hälsa ung är en webbaserad befolkningsundersökning som sker i samverkan med länets skolor. Det är ca 6 000 elever i årskurs 7, 9 och 2 på gymnasiet som deltar. Det gör att vi får värdefull kunskap om unga i länet gällande deras livsvillkor, levnadsvanor och hälsa. Resultaten används till exempel av politiker, tjänstepersoner, elevhälsan, idrottsförbund, fritidsverksamhet och av unga själva.

Tidplan

Oktober – November 2019

Skolan får frågan om att medverka i Liv och hälsa ung.

Januari – Februari 2020

Liv och hälsa ung genomförs digitalt under veckorna 4–8. Undersökningen stängs fredagen 21 februari.

Februari – April 2020

Bearbetning av resultat.

April – Juni 2020

De första resultaten är klara och kommer i första hand att skickas ut till politiker, skolchef och rektor. Därefter skickas de ut till övriga aktörer.

Juni 2020 och framåt

Fördjupade analyser kring resultaten, skillnader mellan grupper och förändringar över tid kommer att genomföras löpande. Det kommer även tas fram anpassade kunskapsunderlag till bland annat elever och föräldrar. De presenteras bland annat digitalt, via storytelling, i bildspel, nyhetsbrev, rapporter och vetenskapliga artiklar.

Vi finns även som ett stöd för er som arbetar med resultaten i ert dagliga arbete. Utifrån rollen att samla, samordna och driva gemensamma utvecklingsprocesser utifrån aktuell forskning, folkhälsoläget och analyser.

Övergripande information

Liv och hälsa ung är Region Västmanlands befolkningsundersökning som sker i samverkan med länets skolor. För att veta hur vi tillsammans kan skapa bra förutsättningar för unga behöver vi också lyssna till dem. Undersökningen ger viktig och betydande kunskap om unga i länet och är en arena där de kan komma till tals i frågor som rör dem.

Det är elever i årskurs 7, 9 och år 2 på gymnasiet som under skoltid får svara på en webbenkät med frågor som bland annat handlar om livsvillkor, hälsa, boendemiljö, levnadsvanor, skoltrivsel och sociala relationer.

Syftet med Liv och hälsa ung är att alla unga ska få möjlighet till en god och jämlik hälsa och likvärdiga livsvillkor. Med undersökningen vill vi:

  • Öka kunskapen om ungas behov och synliggöra deras livssituation.
  • Ge resultat som kan fungera som ett beslutsunderlag för att kunna ta informerade och välgrundade beslut som rör insatser och åtgärder för unga.
  • Bidra till forskning om ungas hälsa.

Information till elever

Vi gör Liv och hälsa ung för att unga ska få möjlighet till en god och jämlik hälsa och likvärdiga livsvillkor. Undersökningen beskriver hur unga mår och lever. Vi vill till exempel veta hur vanligt det är med olika sjukdomar, vad som gör en stressad och hur många som mår psykiskt bra och dåligt. Vi vill också veta vad unga har för levnadsvanor och hur deras framtidstro är. Hur vi lever påverkar vår hälsa.

Vi vill också veta mer om ungas förutsättningar för att ha en god hälsa. Därför frågar vi till exempel om födelseland, kränkningar och om unga har ro att koncentrera sig i skolan. Även det vi inte själva kan bestämma över påverkar vår hälsa.

Resultatet för din skola kommer att skickas till din rektor under våren.

Informationsmaterial

Information elever - Liv och hälsa ung.pdf

Du är anonym

Vi arbetar på flera sätt för att ingen ska veta vilka svar just du har gett:

  • Du får fylla i undersökningen ungefär som när det är prov, så att ingen kan se vad du svarar.
  • Vi vet inte vem du är eftersom vi inte frågar efter ditt namn, din adress eller ditt personnummer.
  • Om det är få personer på din skola som svarar på en fråga redovisar vi inte det resultatet för någon, inte ens för din rektor. Det gör att du inte behöver oroa dig för att ditt svar ska bli det enda som ”sticker ut”.
  • Även om vi inte kan identifiera vem du är förvarar vi alla elevers svar säkert så att ingen utom vi som arbetar med resultaten ska kunna komma åt svaren.

Mer information om Liv och hälsa ung kan du läsa under flikarna på denna sida. Hör gärna av dig om du har kommentarer eller vill ställa en fråga. Du hittar våra kontaktuppgifter här nedanför.

Vill du söka mer information eller prata med någon?

I webbenkäten finns förslag på webbplatser och information som kan vara bra för dig att veta om du funderar över något särskilt, är orolig eller har problem med något. Tänk på att du kan vända dig till elevhälsan på din skola, en lärare eller till en ungdomsmottagning om du behöver prata med någon vuxen.

Vill du ha tips eller prata med någon om livet känns jobbigt?

Chatta med någon på Mind (För psykisk hälsa) eller ring 90 101

Du kan även hitta mer information på UMO (Ungdomsmottagningen) eller 1177 Vårdguiden sök på ”Ung och må dåligt”. Du kan också chatta med Rädda barnen.

Behöver du eller en kompis skydd eller stöd?

Kontakta socialtjänsten i din kommun. Här hittar du kontaktuppgifter.

Behöver du information om olika typer av brott och var du kan få hjälp?

Läs mer hos Jag vill veta (Brottsoffermyndigheten).

Om du har blivit utsatt för brott kan du ringa Brottsofferjouren: 0200-21 20 19

Vill du veta mer om dina rättigheter och barnkonventionen?

Läs mer hos:

1177 Vårdguiden

Mina rättigheter

BRIS

 

Information till föräldrar/vårdnadshavare

Om du har ett barn som går i årskurs 7 och som bjudits in att delta i Liv och hälsa ung ska du ha fått en fråga via skolan om det är okej att ditt barn deltar. Du uppmanas att höra av dig främst till skolan om du inte vill att ditt barn deltar.

Liv och hälsa ung 2020 - Vårdnadshavare till elev i år 7.pdf

Information till samverkansaktörer

Vi har möjlighet att stötta er verksamhet i arbetet med Liv och hälsa ung. Vi kan presentera och tolka resultat, göra mer djupgående analyser inom områden som berör er. Vi har även möjlighet att stötta er i framtagandet av hälsofrämjande och förebyggande insatser.

Information till skolpersonal

Här finns mer information om Liv och hälsa ung som är riktad till dig som arbetar i skolan och är med i genomförandet av undersökningen.

Missiv skolpersonal - Så här går det till.pdf

Vi har bett ansvarig mentor eller klasslärare att visa filmen i helklass.

 

Resultaten

Senare under våren 2020 är resultaten klara och kommer främst skickas ut till rektor som sedan får sprida det vidare till övrig personal på skolan och till eleverna. Vi kommer gärna ut till er skola om ni vill ha stöd i tolkning av resultat eller i ert generella arbete med dem. Det är viktigt för oss att resultaten kommer till användning och att ni ser nyttan med det. Men även att eleverna i slutändan får ta del av underlaget som de bidragit till. 

Vill ni att vi ska hålla en presentation, workshop eller vara behjälpliga på ett annat sätt mejla oss gärna.

Liv och hälsa ung 2020 - Kontaktperson.pdf

Liv och hälsa ung 2020 - Rektor.pdf

Vilka insatser gör vi

Underlaget från Liv och hälsa ung används för att beskriva välfärden ur ett ungdomsperspektiv. Kommunerna använder resultaten i sin övergripande verksamhetsplanering och måluppföljning men även i välfärdsbokslut.

Skolor kan använda resultaten som underlag i deras hälsofrämjande och förebyggande arbete.


Kontakt

Madelen Lindquist

Utvecklingsledare
021 - 17 56 85

Enheten för folkhälsa


Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.

Mer om våra kakor