Region Västmanlands logotyp
Utveckla Västmanland
Två mammor matar sin bebis i sängen

Hälsa på lika villkor

Folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor är en nationell undersökning om hälsa, levnadsvanor och livsvillkor. Syftet med undersökningen är att visa hur befolkningen mår och följa förändringar i hälsa över tid. Nu kan du ta del av resultatet.

I februari–maj (2021) genomfördes den nationella folkhälsoundersökningen Hälsa på lika villkor. Det är en nationell undersökning om hälsa, levnadsvanor och livsvillkor.

Syftet med undersökningen är att visa hur befolkningen mår och följa förändringar i hälsa över tid. Under år 2021 genomfördes en extra omgång av undersökningen för att undersöka effekterna av covid-19-pandemin hos befolkningen.

Resultat i Region Västmanland

Resultatet visar att den allmänna hälsan hos befolkningen i Västmanlands län inte har förändrats i någon större utsträckning under pandemin, mellan våren 2020 och våren 2021.

De allra flesta, mer än 70 procent, upplever fortfarande att de har ett gott allmänt hälsotillstånd. Däremot ses en ökning av andelen som upplever psykisk påfrestning mellan 2020 och 2021 års mätningar, särskilt bland kvinnor.
Mer än var tionde Västmanlänning svarar att de någon gång testat positiv för Covid-19 (12 procent).

Resultatet visar också att många har varit oroliga för covid-19. Hälften av länsborna har varit oroliga för att någon närstående ska bli allvarligt sjuk i covid-19 (48 procent) och mer än var femte svarar att de varit oroliga för själv bli allvarligt sjuk i covid-19 (22 procent). Det är vanligt att ha besvärats mer av ensamhet under pandemin jämfört med tidigare (58 procent) och mer än var femte Västmanlänning har besvärats ganska eller väldigt mycket av ensamhet eller isolering under pandemin (21 procent).

Nästan var tredje Västmanlänning (32 procent) har under pandemin avstått från att söka vård (t.ex. sjukvård, tandvård, psykolog eller mödravård) och 21 procent svarar att de fått minst ett vårdbesök inställt av vårdgivaren under pandemin. Det är vanligt att under pandemin ha varit utomhus i park, natur- eller grönområden varje dag eller flera gånger i veckan (74 procent), det är också nästan en femtedel av Västmanlänningar som uppger att de varit utomhus i park, natur- eller grönområden mer under pandemin än innan (19 procent).

De flesta, 83 procent i åldern 16–64 år, har inte påverkats sysselsättningsmässigt under pandemin, men 6 procent svarar att de blivit sjukskrivna och 5 procent svarar att de blivit permitterade.

Om undersökningen

Folkhälsomyndighetens folkhälsoenkät Hälsa på lika villkor (HLV) är en nationell undersökning som genomförs vartannat år. Enkäten skickas ut till ett slumpmässigt urval av befolkningen i åldrarna 16–84 år. Syftet med undersökningen är att undersöka hur befolkningen mår och följa förändringar i hälsa och dess bestämningsfaktorer över tid. Undersökningen har genomförts regelbundet sedan 2004.

Undersökningsåret 2021 beställde Region Västmanland ett utökat urval på 4502 enkäter. Tillsammans med enkäter i det nationella urvalet skickades totalt 5566 enkäter till ett slumpmässigt urval av Västmanlands befolkning 16–84 år. Av dessa svarade 2226, en svarsfrekvens på 43 procent. Frågeformuläret bestod av 68 frågor om livsvillkor, levnadsvanor och hälsa samt frågor om covid-19-pandemin. Ett motsvarande tilläggsurval i den nationella Folkhälsoenkäten beställdes av Region Västmanland år 2020.

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

In English

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.

In English