Lägesbeskrivningar för Region Västmanland

Smittade och provtagningar

Få en uppdaterad lägesbild av Region Västmanlands arbete med covid-19. Diagrammen är interaktiva och du kan välja att dölja olika mätpunkter. I slutet av sidan finns en utfällbar tabell där all statistik finns samlad i text. Statistiken uppdateras på torsdagar.

2020-11-05 Statistiken visar numer dagliga siffror, med början från och med 1 oktober. Lägesbilden uppdateras vardagar.
Länk till daglig lägesbild:

>> Region Västmanlands lägesbild för covid-19

 

2020-09-03 Statistiken visar nu siffror veckovis.  

Statistiken i lägesbilden uppdateras på torsdagar. Vid helgdagar publiceras uppgifterna dagen innan helgdagen. 

Du kan hålla över diagramen för mer information. Du kan också trycka på en eller flera rubriker i ett diagram för att dölja eller visa den mätpunkten.

Länkar till övrigt innehåll

 

Antal fall av covid-19 per vecka

Staplarna visar  fall  från provtagning i vården inom Region Västmanland och från egenprovtagning. 

Läs mer om egenprovtagning (1177.se)

Ackumulerat antal fall av covid-19 per vecka

Dödsfall av covid-19 per vecka

Ackumulerat antal dödsfall av covid-19 per vecka

Antal fall av covid-19 per kommun, siffrorna gäller till och med 1 november

Håll över en kommun för att se antal bekräftade fall per 1 000 invånare i en kommun. Kommunerna syns i olika färgstyrkor. Stark färgstyrka betyder att en kommun har fler fall per 1 000 invånare än kommuner som har en svagare färgstyrka.

Totalt antal bekräftade fall av covid-19 per kommun i Västmanland till och med den 1 november

 • Arboga, 137
 • Fagersta, 104
 • Hallstahammar, 183
 • Kungsör, 107
 • Köping, 504
 • Norberg, 35
 • Sala, 338
 • Skinnskatteberg, 17
 • Surahammar, 80
 • Västerås, 2621

Bekräftat antal dödsfall av covid-19 per kommun i kommuner med fler än 10 dödsfall, till och med den 1 november

 • Västerås, 118 (0,77 dödsfall per 1 000 invånare)
 • Sala, 27 (1,18 dödsfall per 1 000 invånare)
 • Köping, 18 (0,69 dödsfall per 1 000 invånare)

Om Region Västmanlands rapportering om patienter, provtagning och vårdplatser

Om statistiken

 • Statistiken för insjuknade och avlidna patienter uppdateras varje torsdag. Statistiken visar siffror veckovis. 

  I vissa fall sker en viss fördröjning av rapportering av dödsfall till Region Västmanland. Därför kan statistiken för antalet dödsfall justeras löpande. 

 • Siffrorna för inlagda i slutenvården per vecka visar antalet nya inlagda patienter som vårdats på ett sjukhus i regionen.  

 • Siffrorna för antal smittade och dödsfall per kommun i Västmanland gäller till och med föregående söndag. Det innebär att en uppdatering på torsdagen inte visar siffror för de senaste 4 dagarna.  

  Region Västmanland rapporterar endast dödsfall per kommun där fler än 10 personer avlidit till följd av covid-19. När en kommun har få dödsfall är patientsekretessen svår att säkerställa och därför har regionen valt att inte publicera den informationen. 

  Källa för befolkningsantal till uträkning av fall per 1 000 invånare: 

  SCB - Sveriges befolkning, kommunala jämförelsetal, 31 december 2019

Om patientsekretessen

Region Västmanland kan bekräfta antal smittade patienter, om någon patient är i behov av intensivvård eller om någon patient skulle avlida. Vi lämnar aldrig ut några personuppgifter om patienter eftersom det är föremål för patientsekretess. Region Västmanland svarar inte heller på frågor om var en patient vårdas.

Patientsekretessen omfattar inte bara uppgifter om sjukdomstillstånd utan även uppgifter om personliga förhållanden som t ex bostadsort eller arbetsplats. Våra invånare ska alltid känna stort förtroende för personalen i vården och därför är patientsekretessen mycket viktig för oss.

Aktuellt läge

Hälso och sjukvården

Antal nya patienter som vårdats inom sjukvården per vecka

Staplarna visar antal inskrivningar per vecka. En inskrivning betyder att en patient skrivits in och vårdas för covid-19. Det innebär att staplarna inte visar exakt hur många som vårdas för tillfället. 

Aktuellt läge

Åtgång av material

Region Västmanland använder prognoser för kritiskt sjukvårdsmaterial för att systematiskt säkerställa att sjukvården har det material som krävs både för att begränsa smittorisk men även för att kunna fortsätta ge livsviktig vård inom andra områden än covid-19.

Status för material i lager. Tabellen visar prognostiserad förbrukning, beställt antal och beräknad uthållighet för perioden Vecka 23 - 33. Senast uppdaterad 2020-06-11

Samlad statistik i tabellform

Antal smittade, avlidna och inlagda på vårdavdelning

Vecka Fall av covid-19 (provtagna av vården)

Fall av
covid-19 (egen
provtagning)

Ackumulerat antal fall av covid-19 i Västmanland Dödsfall av covid-19 Ackumulerat antal dödsfall av covid-19 i Västmanland Nya patienter som vårdats för covid-19 på vårdavdelning (inkl IVA)  
11 17 0 17 0 0 1  
12 14 0 31 0 0 6  
13 47 0 78 2 2 30  
14 125 0 203 11 13 36  
15 166 0 369 19 32 50  
16 167 0 536 45 77 45  
17 161 0 697 18 95 39  
18 108 0 805 14 109 28  
19 110 0 915 13 122 24  
20 122 0 1037 10 132 32  
21 115 0 1152 7 139 25  
22 166 0 1318 8 147 31  
23 193 0 1511 6 153 31  
24 293 0 1804 5 158 29  
25 239 0 2043 6 164 37  
26 205 1 2249 4 168 24  
27 94 111 2454 4 172 12  
28 39 53 2546 3 175 4  
29 33 23 2602 1 176 2  
30 30 7 2639 1 177 3  
31 26 19 2684 1 178 3  
32 16 28 2728 3 181 2  
33 13 24 2765 0 181 5  
34 21 20 2806 0 181 4  
35 15 7 2828 0 181 2  
36 24 28 2880 0 181 1  
37 31 20 2931 1 182 2  
38 17 38 2986 0 182 1  
39 49 154 3189 0 182 3  
40 51 79 3319 0 182    
41 31 87 3437 0 182    
42 30 98 3565 1 183    
43 73 245 3785 1 183    
44 107 403 4268 1 183    


Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

In English

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.

In English