Lägesbeskrivningar för Region Västmanland

Smittade och provtagningar

Få en uppdaterad lägesbild av Region Västmanlands arbete med covid-19. Diagrammen är interaktiva och du kan välja att dölja olika mätpunkter. I slutet av sidan finns en utfällbar tabell där all statistik finns samlad i text. Statistiken uppdateras på torsdagar.

2020-06-23 Statistiken uppdateras nu enbart på torsdagar till skillnad från tidigare då viss statistik också publicerades på tisdagar. 

 

Statistiken i lägesbilden uppdateras på torsdagar. Vid helgdagar publiceras uppgifterna dagen innan helgdagen. Information om material uppdateras veckovis. 

Du kan hålla över diagramen för mer information. Du kan också trycka på en eller flera rubriker i ett diagram för att dölja eller visa den mätpunkten.

Länkar till övrigt innehåll

Vaccinationsstatistik

Antal fall av covid-19 i Västmanland

Antal dödsfall av covid-19 i Västmanland

Antal fall av covid-19 per kommun, siffrorna gäller till och med 23 augusti

Håll över en kommun för att se antal bekräftade fall per 1 000 invånare i en kommun. Kommunerna syns i olika färgstyrkor. Stark färgstyrka betyder att en kommun har fler fall per 1 000 invånare än kommuner som har en svagare färgstyrka.

Totalt antal bekräftade fall av covid-19 per kommun i Västmanland till och med den 23 augusti

 • Arboga, 91
 • Fagersta, 80
 • Hallstahammar, 146
 • Kungsör, 65
 • Köping, 247
 • Norberg, 25
 • Sala, 249
 • Skinnskatteberg, 14
 • Surahammar, 54
 • Västerås, 1751

Bekräftat antal dödsfall av covid-19 per kommun i kommuner med fler än 10 dödsfall, till och med den 23 augusti

 • Västerås, 116 (0,75 dödsfall per 1 000 invånare)
 • Sala, 27 (1,2 dödsfall per 1 000 invånare)
 • Köping, 18 (0,7 dödsfall per 1 000 invånare)

Om rapporteringen av fall och dödsfall per kommun

Region Västmanland rapporterar endast dödsfall per kommun där fler än 10 personer avlidit till följd av covid-19. När en kommun har få dödsfall är patientsekretessen svår att säkerställa och därför har regionen valt att inte publicera den informationen. 

Siffrorna uppdateras normalt på torsdagar, i fall av helgdag uppdateras siffrorna dagen innan. Siffrorna visar läget fram till söndagen innan publicering. En del korrigeringar kan ske i efterhand.

Källa för befolkningsantal till uträkning av smittade per 1 000 invånare: 

SCB - Sveriges befolkning, kommunala jämförelsetal, 31 december 2019

 

Antal äldreboenden (SÄBO) i länet med fall av covid-19

Om siffrorna för särskilda boenden för äldre

Uppgifterna gäller till och med 21 juni. 

Korrigering 11 juni 11:20 - Antalet drabbade äldreboenden är korrigerat för att enbart visa antalet där en boende smittats av covid-19. Tidigare visade staplarna både för boende och personal. 

I Västmanland finns det 68 särskilda boenden för äldre (SÄBO). I staplarna visas hur många av dem som haft minst ett konstaterat fall av covid-19 bland de boende respektive antalet boenden utan konstaterade fall bland de boende. 

Totalt har 270 boende på särskilda boenden smittats av covid-19.

 

 

Uppmaningar från Jan Smedjegård, smittskyddsläkare i Region Västmanland.

Stanna hemma om du har några som helst sjukdomssymtom, även mildare som hosta eller lätt halsont. Du kan inte veta vad du bär på för virus. Stanna hemma i minst två dagar efter att symtomen försvunnit helt – gärna längre. Om du är över 70 år ska du träffa så få människor som möjligt, försök att få hjälp med att handla och träffa absolut inte krassliga barn. Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten i minst 20 sekunder. Du ska hålla avstånd till andra människor på platser där folk samlas, både inomhus och utomhus, i kollektivtrafiken och i andra kommunikationsmedel. Avstå från större träffar som fester, begravningar, dop, kalas och bröllop. Jobba hemifrån om du kan. Ju färre människor man träffar, desto mindre risk att viruset sprider sig. Avstå från alla onödiga resor.

Antal provtagningar och positiva provsvar för covid-19 i Västmanland

Om provtagningsstatistiken

Siffrorna för provtagning omfattar i nuläget inte provresultat från egenprovtagning i länet.

Om Region Västmanlands rapportering om patienter, provtagning och vårdplatser

Om statistiken

 • Statistiken för insjuknade och avlidna patienter uppdateras tisdagar och torsdagar. Uppdateringen visar hur läget såg ut för det föregående dygnet. Därför syns föregående dags datum som det senaste.

  En del rapportering av dödsfall i covid-19 hämtas in från särskilda boenden. I de fallen sker en viss fördröjning av rapporteringen till Region Västmanland. Därför kan statistiken för antalet dödsfall justeras löpande. 

 • Region Västmanland tar prov på personer som blir sjuka akut med feber och/eller luftvägssymtom som läggs in på sjukhus samt även personal i sjukvård och äldreomsorg i viss utsträckning.

  Grafen för antal provtagningar och provsvar i Västmanland uppdateras varje vardag och visar läget för föregående dygn. I grafen ser du både det totala antalet prover som tagits och antalet provsvar med påvisad (bekräftad smitta) covid-19. I kurvan för antalet prover per dag ryms följande provresultat:

Ej påvisat betyder att provet inte har visat att personen har covid-19. Men testet är inte helt säkert och det kan inte garantera att personen inte har sjukdomen. 

Ej bedömbart betyder att det inte går att få något resultat från provet. Då kommer provet tas om.

Gränsvärde betyder att provet kommer undersökas en gång till på laboratoriet. 

 • Siffrorna för antal patienter som vårdas på vårdavdelningar och IVA uppdateras varje dag och visar läget för samma dag som publiceringens datum. I staplarna visas även patienter från andra län som vårdas på IVA. Det betyder att patienten är hemmahörande i ett annat län men vårdas av Region Västmanland. 
 • Siffrorna för antal smittade per kommun i Västmanland uppdateras en gång per vecka. I rubriken för statistiken framgår det för vilket datum siffrorna gäller till. I kartan presenteras siffrorna som antal bekräftade fall per 1 000 invånare i kommunerna. 

Om patientsekretessen

Region Västmanland kan bekräfta antal smittade patienter, om någon patient är i behov av intensivvård eller om någon patient skulle avlida. Vi lämnar aldrig ut några personuppgifter om patienter eftersom det är föremål för patientsekretess. Region Västmanland svarar inte heller på frågor om var en patient vårdas.

Patientsekretessen omfattar inte bara uppgifter om sjukdomstillstånd utan även uppgifter om personliga förhållanden som t ex bostadsort eller arbetsplats. Våra invånare ska alltid känna stort förtroende för personalen i vården och därför är patientsekretessen mycket viktig för oss.

Aktuellt läge

Hälso och sjukvården

Antal patienter med covid-19 som vårdas av Region Västmanland

Aktuellt läge

Åtgång av material

Region Västmanland använder prognoser för kritiskt sjukvårdsmaterial för att systematiskt säkerställa att sjukvården har det material som krävs både för att begränsa smittorisk men även för att kunna fortsätta ge livsviktig vård inom andra områden än covid-19.

Status för material i lager. Tabellen visar prognostiserad förbrukning, beställt antal och beräknad uthållighet för perioden Vecka 23 - 33. Senast uppdaterad 2020-06-11

Varför är materialförsörjningen osäker?

Situationen i Sverige är likadan som i stora delar av världen, alla är i behov av samma material. Bristen gäller framförallt vissa artiklar där utbudet är begränsat eller är svårt att kvalitetssäkra. Stängda gränser och problem med produktion och frakter gör att leveranser är svåra att förutse. Vi tittar därför på alternativ till första, andra och tredjehandsval av material, utan att äventyra säkerheten. Det är vår smittskyddsläkare som tillsammans med vårdhygien avgör om vad som är säkert att använda för personalen. Det är också viktigt att vi använder utrustningen där den gör störst nytta och att vi prioriterar utifrån den aktuella vårdsituationen. -Jan Hallberg, Administrativ direktör i Region Västmanland

Samlad statistik i tabellform

Antal smittade, avlidna och inlagda på vårdavdelning

Datum Totalt antal fall Totalt antal dödsfall Antal vårdade på vårdavdelning (ej IVA) per dag Antal vårdade på IVA per dag
09-mar 1 0 0 0
10-mar 4 0 0 0
11-mar 5 0 0 0
12-mar 10 0 0 0
13-mar 15 0 0 0
14-mar 16 0 1 0
15-mar 17 0 1 0
16-mar 19 0 1 0
17-mar 20 0 1 0
18-mar 23 0 2 0
19-mar 24 0 3 0
20-mar 29 0 3 0
21-mar 30 0 4 0
22-mar 32 0 6 0
23-mar 35 0 8 0
24-mar 41 0 10 0
25-mar 47 0 12 2
26-mar 56 0 11 3
27-mar 70 0 19 5
28-mar 76 1 17 7
29-mar 78 2 22 7
30-mar 87 2 26 7
31-mar 102 3 30 8
01-apr 126 3 30 8
02-apr 144 4 30 8
03-apr 167 5 30 8
04-apr 179 9 32 9
05-apr 203 13 32 10
06-apr 240 15 34 9
07-apr 259 17 33 9
08-apr 282 19 35 8
09-apr 304 21 35 10
10-apr 334 24 44 9
11-apr 350 30 45 9
12-apr 369 32 42 8
13-apr 387 35 43 8
14-apr 414 42 41 9
15-apr 435 54 40 7
16-apr 466 65 38 7
17-apr 502 70 44 5
18-apr 523 74 36 7
19-apr 536 77 36 7
20-apr 562 80 38 8
21-apr 584 81 33 8
22-apr 609 88 31 7
23-apr 649 89 34 9
24-apr 668 94 32 10
25-apr 684 95 31 9
26-apr 697 95 32 10
27-apr 729 98 25 9
28-apr 744 99 28 8
29-apr 761 99 28 9
30-apr 781 100 28 10
01-maj 791 102 27 10
02-maj 797 104 28 10
03-maj 805 109 26 12
04-maj 823 110 27 12
05-maj 850 112 28 12
06-maj 863 113 28 12
07-maj 878 116 22 12
08-maj 899 118 29 11
09-maj 910 118 28 11
10-maj 915 122 28 11
11-maj 943 123 31 9
12-maj 965 126 30 9
13-maj 988 128 28 9
14-maj 1008 130 30 9
15-maj 1027 130 28 8
16-maj 1034 130 30 9
17-maj 1037 132 29 10
18-maj 1060 133 27 9
19-maj 1082 135 25 10
20-maj 1105 135 24 10
21-maj 1116 136 21 10
22-maj 1139 136 19 9
23-maj 1142 137 22 9
24-maj 1152 139 25 9
25-maj 1189 140 27 9
26-maj 1224 140 29 9
27-maj 1246 140 23 9
28-maj 1268 141 22 8
29-maj 1299 142 20 8
30-maj 1311 144 20 8
31-maj 1318 147 21 9
01-jun 1356 148 24 9
02-jun 1388 149 28 8
03-jun 1424 150 30 8
04-jun 1454 150 30 9
05-jun 1500 152 27 9
06-jun 1505 153 31 8
07-jun 1511 153 31 9
08-jun 1569 153 36 9
09-jun 1621 154 25 8
10-jun 1674 155 26 7
11-jun 1739 156 23 8
12-jun 1787 156 28 8
13-jun 1797 157 23 7
14-jun 1804 158 27 6
15-jun 1855 158 30 6
16-jun 1917 159 29 5
17-jun 1964 161 34 5
18-jun 2012 162 29 5
19-jun 2020 163 30 5
20-jun 2032 163 29 5
21-jun 2043 164 36 4
22-jun 2089 164 38 3
23-jun 2146 166 34 4
24-jun 2190 167 27 4
25-jun 2230 167 31 4
26-jun 2246 167 28 4
27-jun 2249 168 26 4
28-jun 2249 168 23 4
29-jun 2277 168 20 4
30-jun 2318 169 23 5
01-juli 2370 170 29 5
02-juli 2416 170 18 5
03-juli 2415 171 19 4
04-juli 2453 171 20 4
05-juli 2454 172 19 4
06-juli 2478 172 19 4
07-juli 2499 172 15 4
08-juli 2510 173 14 2
09-juli 2533 173 12 2
10-juli 2542 173 13 2
11-juli 2543 173 10 2
12-juli 2546 175 10 2
13-juli 2568 175 7 2
14-juli 2578 175 6 2
15-juli 2586 175 6 2
16-juli 2590 175 4 2
17-juli 2598 175 4 2
18-juli 2599 176 4 1
19-juli 2602 176 4 1
20-juli 2611 177 3 1
21-juli 2616 177 2 1
22-juli 2624 177 2 0
23-juli 2629 177 2 0
24-juli 2637 177 3 0
25-juli 2638 177 4 0
26-juli 2639 177 4 0
27-juli 2646 177 5 0
28-juli 2656 178 4 0
29-juli 2664 178 4 0
30-juli 2672 178 3 0
31-juli 2680 178 3 0
01-aug 2682 178 5 0
02-aug 2684 178 5 0
03-aug 2700 178 4 0
04-aug 2702 179 0 0
05-aug 2712 179 1 0
06-aug 2718 180 1 0
07-aug 2724 181 1 0
08-aug 2726 181 1 0
09-aug 2728 181  1 0
10-aug 2736 181  2 0
11-aug 2742 181  3 0
12-aug 2750 181  3 0
13-aug 2756 181  3 0
14-aug 2763 181  3 0
15-aug 2764 181  3 0
16-aug 2765 181  2 0
17-aug 2783 181 2 0
18-aug 2786 181  4 0
19-aug 2797 181  3 0
20-aug 2801 181 5 0
21-aug 2805 181  4 0
22-aug 2805 181 4 0
23-aug 2806 181  4 0
24-aug 2813 181 3 0
25-aug 2817 181 3 0
26-aug 2819 181 2 0

Antal provtagningar och positiva provsvar för covid-19 i Västmanland

Datum Antal tagna prover för covid-19 Antal positiva provsvar för covid-19
20-mar 36 5
21-mar 25 1
22-mar 23 1
23-mar 31 4
24-mar 50 6
25-mar 51 6
26-mar 84 9
27-mar 52 14
28-mar 39 6
29-mar 33 2
30-mar 92 9
31-mar 69 15
1-apr 105 24
2-apr 121 18
3-apr 107 23
4-apr 40 12
5-apr 88 24
6-apr 120 37
7-apr 167 19
8-apr 128 23
9-apr 140 22
10-apr 108 30
11-apr 73 16
12-apr 69 19
13-apr 77 18
14-apr 144 27
15-apr 148 21
16-apr 150 31
17-apr 162 36
18-apr 102 21
19-apr 77 13
20-apr 141 26
21-apr 152 22
22-apr 141 25
23-apr 147 40
24-apr 103 19
25-apr 127 16
26-apr 74 13
27-apr 106 32
28-apr 173 15
29-apr 119 11
30-apr 145 20
1-maj 130 10
2-maj 42 6
3-maj 54 8
4-maj 99 18
5-maj 142 27
6-maj 121 13
7-maj 160 15
8-maj 160 21
9-maj 135 11
10-maj 63 5
11-maj 64 28
12-maj 180 22
13-maj 151 23
14-maj 121 20
15-maj 147 19
16-maj 127 7
17-maj 53 3
18-maj 78 23
19-maj 174 22
20-maj 131 23
21-maj 175 11
22-maj 55 23
23-maj 176 3
24-maj 57 10
25-maj 114 37
26-maj 223 35
27-maj 170 22
28-maj 220 22
29-maj 170 31
30-maj 158 12
31-maj 56 7
1-juni 110 38
2-juni 247 32
3-juni 196 36
4-juni 199 30
5-juni 323 46
6-juni 238 5
7-juni 110 6
8-juni 138 58
9-juni 406 52
10-juni 405 53
11-juni 393 65
12-juni 365 48
13-juni 269 10
14-juni 87 7
15-juni 228 51
16-juni 365 62
17-juni 417 47
18-juni 354 4
19-juni 346 8
20-juni 38 12
21-juni 119 11
22-juni 202 46
23-juni 294 57
24-juni 474 44
25-juni 341 40
26-juni 342 16
27-juni 241 0
28-juni 180 3
29-juni 213 28
30-juni 298 41
01-juli 435 52
02-juli 403 46
03-juli 305 35
04-juli 149 2
05-juli 46 1
06-juli 151 24
07-juli 321 21
08-juli 320 11
09-juli 317 23
10-juli 206 9
11-juli 184 1
12-juli 56 3
13-juli 164 22
14-juli 240 10
15-juli 280 8
16-juli 212 4
17-juli 164 8
18-juli 135 1
19-juli 48 3
20-juli 176 9
21-juli 266 5
22-juli 316 8
23-juli 226 5
24-juli 232 8
25-juli 203 1
26-juli 125 1
27-juli 142 7
28-juli 293 10
29-juli 337 8
30-juli 273 8
31-juli 255 8
01-aug 146 2
02-aug 98 2
03-aug 96 16
04-aug 406 2
05-aug 213 10
06-aug 206 6
07-aug 159 6
08-aug 201 2
09-aug 148 2
10-aug 213 8
11-aug 189 6
12-aug 319 8
13-aug 200 6
14-aug 229 7
15-aug 161 1
16-aug 130 1
17-aug 196 18
18-aug 243 3
19-aug 309 11
20-aug 258 4
21-aug 233 4
22-aug 195 0
23-aug 121 1
24-aug 206 7


Status för material i lager, prognostiserad förbrukning, beställt antal och uthållighet.

Uppdaterad 2020-06-11 

Artikel Förbrukningsprognos, Vecka 23 - 33 Lagersaldo, 10 juni Beställt antal, 10 juni Uthållighet (veckor)
Undersökningshandske 2 260 000 1 618 000 4 354 000 8
Förkläde, utan ärm 447 000 487 000 56 000 >11
Förkläde, långarm/skyddsrock 108 000 103 000 32 000 >11
Visir, heltäckande 85 000 52 000 41 000 7
Munskydd klass IIR (kirurgiskt munskydd) 132 000 87 000 150 000 7
Andningsskydd klass ffp2 28 000 454 000 237 000 >11
Andningsskydd klass ffp3 29 000 8 900 37 000 3,5
Operationsmössa 36 000 11 700 25 000 3,5
Baskermössa 46 000 15 000 25 000 3,5
Provtagningspinnar 28 000 107 000 0 >11
Provtagningsrör 28 000 4000 100 000 >11 
Handspritsförpackningar 15 000 16 000 10 500 >11
Ytdesinfektionsförpackningar 14 000 9 200 2000 7


 
 



Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

In English

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.

In English