Till innehåll
Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Lägesbeskrivningar för Region Västmanland

Smittade och provtagningar

Få en uppdaterad lägesbild av Region Västmanlands arbete med covid-19. Diagrammen är interaktiva och du kan välja att dölja olika mätpunkter. I slutet av sidan finns en utfällbar tabell där all statistik finns samlad i text. Statistiken uppdateras på torsdagar.

2020-06-23 Statistiken uppdateras nu enbart på torsdagar till skillnad från tidigare då viss statistik också publicerades på tisdagar. 

 

Statistiken i lägesbilden uppdateras på torsdagar. Vid helgdagar publiceras uppgifterna dagen innan helgdagen. Information om material uppdateras veckovis. 

Du kan hålla över diagramen för mer information. Du kan också trycka på en eller flera rubriker i ett diagram för att dölja eller visa den mätpunkten.

Länkar till övrigt innehåll

Antal fall av covid-19 i Västmanland

Antal dödsfall av covid-19 i Västmanland

Antal fall av covid-19 per kommun, siffrorna gäller till och med 23 augusti

Håll över en kommun för att se antal bekräftade fall per 1 000 invånare i en kommun. Kommunerna syns i olika färgstyrkor. Stark färgstyrka betyder att en kommun har fler fall per 1 000 invånare än kommuner som har en svagare färgstyrka.

Totalt antal bekräftade fall av covid-19 per kommun i Västmanland till och med den 23 augusti

 • Arboga, 91
 • Fagersta, 80
 • Hallstahammar, 146
 • Kungsör, 65
 • Köping, 247
 • Norberg, 25
 • Sala, 249
 • Skinnskatteberg, 14
 • Surahammar, 54
 • Västerås, 1751

Bekräftat antal dödsfall av covid-19 per kommun i kommuner med fler än 10 dödsfall, till och med den 23 augusti

 • Västerås, 116 (0,75 dödsfall per 1 000 invånare)
 • Sala, 27 (1,2 dödsfall per 1 000 invånare)
 • Köping, 18 (0,7 dödsfall per 1 000 invånare)

Om rapporteringen av fall och dödsfall per kommun

Region Västmanland rapporterar endast dödsfall per kommun där fler än 10 personer avlidit till följd av covid-19. När en kommun har få dödsfall är patientsekretessen svår att säkerställa och därför har regionen valt att inte publicera den informationen. 

Siffrorna uppdateras normalt på torsdagar, i fall av helgdag uppdateras siffrorna dagen innan. Siffrorna visar läget fram till söndagen innan publicering. En del korrigeringar kan ske i efterhand.

Källa för befolkningsantal till uträkning av smittade per 1 000 invånare: 

SCB - Sveriges befolkning, kommunala jämförelsetal, 31 december 2019

 

Antal äldreboenden (SÄBO) i länet med fall av covid-19

Om siffrorna för särskilda boenden för äldre

Uppgifterna gäller till och med 21 juni. 

Korrigering 11 juni 11:20 - Antalet drabbade äldreboenden är korrigerat för att enbart visa antalet där en boende smittats av covid-19. Tidigare visade staplarna både för boende och personal. 

I Västmanland finns det 68 särskilda boenden för äldre (SÄBO). I staplarna visas hur många av dem som haft minst ett konstaterat fall av covid-19 bland de boende respektive antalet boenden utan konstaterade fall bland de boende. 

Totalt har 270 boende på särskilda boenden smittats av covid-19.

 

 

Uppmaningar från Jan Smedjegård, smittskyddsläkare i Region Västmanland.

Stanna hemma om du har några som helst sjukdomssymtom, även mildare som hosta eller lätt halsont. Du kan inte veta vad du bär på för virus. Stanna hemma i minst två dagar efter att symtomen försvunnit helt – gärna längre. Om du är över 70 år ska du träffa så få människor som möjligt, försök att få hjälp med att handla och träffa absolut inte krassliga barn. Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten i minst 20 sekunder. Du ska hålla avstånd till andra människor på platser där folk samlas, både inomhus och utomhus, i kollektivtrafiken och i andra kommunikationsmedel. Avstå från större träffar som fester, begravningar, dop, kalas och bröllop. Jobba hemifrån om du kan. Ju färre människor man träffar, desto mindre risk att viruset sprider sig. Avstå från alla onödiga resor.

Antal provtagningar och positiva provsvar för covid-19 i Västmanland

Om provtagningsstatistiken

Siffrorna för provtagning omfattar i nuläget inte provresultat från egenprovtagning i länet.

Om Region Västmanlands rapportering om patienter, provtagning och vårdplatser

Om statistiken

 • Statistiken för insjuknade och avlidna patienter uppdateras tisdagar och torsdagar. Uppdateringen visar hur läget såg ut för det föregående dygnet. Därför syns föregående dags datum som det senaste.

  En del rapportering av dödsfall i covid-19 hämtas in från särskilda boenden. I de fallen sker en viss fördröjning av rapporteringen till Region Västmanland. Därför kan statistiken för antalet dödsfall justeras löpande. 

 • Region Västmanland tar prov på personer som blir sjuka akut med feber och/eller luftvägssymtom som läggs in på sjukhus samt även personal i sjukvård och äldreomsorg i viss utsträckning.

  Grafen för antal provtagningar och provsvar i Västmanland uppdateras varje vardag och visar läget för föregående dygn. I grafen ser du både det totala antalet prover som tagits och antalet provsvar med påvisad (bekräftad smitta) covid-19. I kurvan för antalet prover per dag ryms följande provresultat:

Ej påvisat betyder att provet inte har visat att personen har covid-19. Men testet är inte helt säkert och det kan inte garantera att personen inte har sjukdomen. 

Ej bedömbart betyder att det inte går att få något resultat från provet. Då kommer provet tas om.

Gränsvärde betyder att provet kommer undersökas en gång till på laboratoriet. 

 • Siffrorna för antal patienter som vårdas på vårdavdelningar och IVA uppdateras varje dag och visar läget för samma dag som publiceringens datum. I staplarna visas även patienter från andra län som vårdas på IVA. Det betyder att patienten är hemmahörande i ett annat län men vårdas av Region Västmanland. 
 • Siffrorna för antal smittade per kommun i Västmanland uppdateras en gång per vecka. I rubriken för statistiken framgår det för vilket datum siffrorna gäller till. I kartan presenteras siffrorna som antal bekräftade fall per 1 000 invånare i kommunerna. 

Om patientsekretessen

Region Västmanland kan bekräfta antal smittade patienter, om någon patient är i behov av intensivvård eller om någon patient skulle avlida. Vi lämnar aldrig ut några personuppgifter om patienter eftersom det är föremål för patientsekretess. Region Västmanland svarar inte heller på frågor om var en patient vårdas.

Patientsekretessen omfattar inte bara uppgifter om sjukdomstillstånd utan även uppgifter om personliga förhållanden som t ex bostadsort eller arbetsplats. Våra invånare ska alltid känna stort förtroende för personalen i vården och därför är patientsekretessen mycket viktig för oss.

Aktuellt läge

Hälso och sjukvården

Antal patienter med covid-19 som vårdas av Region Västmanland

Aktuellt läge

Åtgång av material

Region Västmanland använder prognoser för kritiskt sjukvårdsmaterial för att systematiskt säkerställa att sjukvården har det material som krävs både för att begränsa smittorisk men även för att kunna fortsätta ge livsviktig vård inom andra områden än covid-19.

Status för material i lager. Tabellen visar prognostiserad förbrukning, beställt antal och beräknad uthållighet för perioden Vecka 23 - 33. Senast uppdaterad 2020-06-11

Varför är materialförsörjningen osäker?

Situationen i Sverige är likadan som i stora delar av världen, alla är i behov av samma material. Bristen gäller framförallt vissa artiklar där utbudet är begränsat eller är svårt att kvalitetssäkra. Stängda gränser och problem med produktion och frakter gör att leveranser är svåra att förutse. Vi tittar därför på alternativ till första, andra och tredjehandsval av material, utan att äventyra säkerheten. Det är vår smittskyddsläkare som tillsammans med vårdhygien avgör om vad som är säkert att använda för personalen. Det är också viktigt att vi använder utrustningen där den gör störst nytta och att vi prioriterar utifrån den aktuella vårdsituationen. -Jan Hallberg, Administrativ direktör i Region Västmanland

Samlad statistik i tabellform

Antal smittade, avlidna och inlagda på vårdavdelning

Datum Totalt antal fall Totalt antal dödsfall Antal vårdade på vårdavdelning (ej IVA) per dag Antal vårdade på IVA per dag
11-mar 4 0 0 0
12-mar 5 0 0 0
13-mar 10 0 0 0
14-mar 15 0 1 0
15-mar 15 0 1 0
16-mar 16 0 1 0
17-mar 18 0 1 0
18-mar 19 0 2 0
19-mar 19 0 3 0
20-mar 22 0 3 0
21-mar 22 0 4 0
22-mar 22 0 6 0
23-mar 27 0 8 0
24-mar 29 0 10 0
25-mar 37 0 12 2
26-mar 46 0 11 3
27-mar 58 0 19 5
28-mar 64 0 17 7
29-mar 70 2 22 7
30-mar 79 2 26 7
31-mar 88 3 30 8
01-apr 110 3 30 8
02-apr 131 4 30 8
03-apr 158 5 30 8
04-apr 164 9 32 9
05-apr 173 13 32 10
06-apr 222 14 34 9
07-apr 246 17 33 9
08-apr 270 19 35 8
09-apr 293 21 35 10
10-apr 328 25 44 9
11-apr 341 31 45 9
12-apr 364 33 42 8
13-apr 380 36 43 8
14-apr 407 43 41 9
15-apr 433 55 40 7
16-apr 469 65 38 7
17-apr 510 70 44 5
18-apr 535 75 36 7
19-apr 549 78 36 7
20-apr 578 83 38 8
21-apr 595 83 33 8
22-apr 626 90 31 7
23-apr 656 91 34 9
24-apr 675 96 32 10
25-apr 699 97 31 9
26-apr 712 97 32 10
27-apr 726 100 25 9
28-apr 753 101 28 8
29-apr 765 102 28 9
30-apr 787 103 28 10
01-maj 806 105 27 10
02-maj 808 107 28 10
03-maj 813 110 26 12
04-maj 832 110 27 12
05-maj 853 112 28 12
06-maj 870 113 28 12
07-maj 886 116 22 12
08-maj 905 118 29 11
09-maj 915 118 28 11
10-maj 922 122 28 11
11-maj 934 123 31 9
12-maj 960 126 30 9
13-maj 985 128 28 9
14-maj 1003 129 30 9
15-maj 1019 129 28 8
16-maj 1037 129 30 9
17-maj 1041 131 29 10
18-maj 1048 132 27 9
19-maj 1074 134 25 10
20-maj 1092 134 24 10
21-maj 1120 135 21 10
22-maj 1144 135 19 9
23-maj 1147 136 22 9
24-maj 1151 139 25 9
25-maj 1177 140 27 9
26-maj 1221 140 29 9
27-maj 1245 140 23 9
28-maj 1266 141 22 8
29-maj 1298 141 20 8
30-maj 1308 143 20 8
31-maj 1318 146 21 9
01-jun 1351 147 24 9
02-jun 1384 148 28 8
03-jun 1420 149 30 8
04-jun 1442 149 30 9
05-jun 1481 151 27 9
06-jun 1497 152 31 8
07-jun 1506 152 31 9
08-jun 1544 152 36 9
09-jun 1615 153 25 8
10-jun 1670 154 26 7
11-jun 1736 156 23 8
12-jun 1788 156 28 8
13-jun 1835 158 23 7
14-jun 1845 159 27 6
15-jun 1852 159 30 6
16-jun 1913 160 29 5
17-jun 1961 162 34 5
18-jun 2008 163 29 5
19-jun 2015 164 30 5
20-jun 2026 164 29 5
21-jun 2036 165 36 4
22-jun 2081 166 38 3
23-jun 2133 168 34 4
24-jun 2180 169 27 4
25-jun 2215 169 31 4
26-jun 2231 169 28 4
27-jun 2231 170 26 4
28-jun 2234 170 23 4
29-jun 2254 170 20 4
30-jun 2280 171 23 5
01-juli 2298 172 29 5
02-juli 2310 172 18 5
03-juli 2318 172 19 4
04-juli 2320 172 20 4
05-juli 2321 173 19 4
06-juli 2329 173 19 4
07-juli 2338 173 15 4
08-juli 2346 175 14 2
09-juli 2371 175 12 2
10-juli 2379 175 13 2
11-juli 2380 175 10 2
12-juli 2383 177 10 2
13-juli 2408 177 7 2
14-juli 2417 177 6 2
15-juli 2425 177 6 2
16-juli 2428 177 4 2
17-juli 2434 177 4 2
18-juli 2435 178 4 1
19-juli 2437 178 4 1
20-juli 2443 178 3 1
21-juli 2452 178 2 1
22-juli 2459 178 2 0
23-juli 2462 178 2 0
24-juli 2468 178 3 0
25-juli 2469 178 4 0
26-juli 2470 178 4 0
27-juli 2479 178 5 0
28-juli 2479 179 4 0
29-juli 2483 179 4 0
30-juli 2484 179 3 0
31-juli 2493 179 3 0
01-aug 2495 179 5 0
02-aug 2497 179 5 0
03-aug 2514 179 4 0
04-aug 2516 179 0 0
05-aug 2518 180 1 0
06-aug 2523 180 1 0
07-aug 2528 182 1 0
08-aug 2530 182  1 0
09-aug 2532 182  1 0
10-aug 2540 182  2 0
11-aug 2547 182  3 0
12-aug 2549 182  3 0
13-aug 2557 182  3 0
14-aug 2563 182  3 0
15-aug 2564 182  3 0
16-aug 2564 182  2 0
17-aug 2582 182  2 0
18-aug 2584 182  4 0
19-aug 2586 182  3 0
20-aug 2589 182  5 0
21-aug 2592 182  4 0
22-aug 2592 182  4 0
23-aug 2593 182  4 0
24-aug 2600 182  3 0
25-aug 2604 182  3 0
26-aug 2604 182  2 0

Antal provtagningar och positiva provsvar för covid-19 i Västmanland

Datum Antal tagna prover för covid-19 Antal positiva provsvar för covid-19
20-mar 36 0
21-mar 25 1
22-mar 23 1
23-mar 31 5
24-mar 50 3
25-mar 51 6
26-mar 84 11
27-mar 52 12
28-mar 39 6
29-mar 33 6
30-mar 92 9
31-mar 69 10
1-apr 105 22
2-apr 121 24
3-apr 107 25
4-apr 40 3
5-apr 88 18
6-apr 120 44
7-apr 167 23
8-apr 128 23
9-apr 140 22
10-apr 108 32
11-apr 73 13
12-apr 69 18
13-apr 77 18
14-apr 144 25
15-apr 148 26
16-apr 150 31
17-apr 162 36
18-apr 102 21
19-apr 77 11
20-apr 141 30
21-apr 152 18
22-apr 141 32
23-apr 147 32
24-apr 103 18
25-apr 127 24
26-apr 74 14
27-apr 106 16
28-apr 173 29
29-apr 119 11
30-apr 145 23
1-maj 130 22
2-maj 42 2
3-maj 54 5
4-maj 99 16
5-maj 142 21
6-maj 121 19
7-maj 160 13
8-maj 160 22
9-maj 135 15
10-maj 63 9
11-maj 64 10
12-maj 180 29
13-maj 151 24
14-maj 121 17
15-maj 147 19
16-maj 127 18
17-maj 53 4
18-maj 78 12
19-maj 174 25
20-maj 131 20
21-maj 175 27
22-maj 55 10
23-maj 176 19
24-maj 57 3
25-maj 114 21
26-maj 223 46
27-maj 170 19
28-maj 220 24
29-maj 170 29
30-maj 158 22
31-maj 56 10
1-juni 110 19
2-juni 247 42
3-juni 196 38
4-juni 199 20
5-juni 323 28
6-juni 238 37
7-juni 110 8
8-juni 138 18
9-juni 406 48
10-juni 405 75
11-juni 393 62
12-juni 365 49
13-juni 269 32
14-juni 87 9
15-juni 228 35
16-juni 365 38
17-juni 417 63
18-juni 354 41
19-juni 346 37
20-juni 38 13
21-juni 119 10
22-juni 202 19
23-juni 294 52
24-juni 474 61
25-juni 341 37
26-juni 342 20
27-juni 241 16
28-juni 180 4
29-juni 213 10
30-juni 298 23
01-juli 435 26
02-juli 403 21
03-juli 305 10
04-juli 149 6
05-juli 46 2
06-juli 151 3
07-juli 321 8
08-juli 320 5
09-juli 317 11
10-juli 206 4
11-juli 184 6
12-juli 56 0
13-juli 164 6
14-juli 240 8
15-juli 280 5
16-juli 212 3
17-juli 164 6
18-juli 135 4
19-juli 48 0
20-juli 176 9
21-juli 266 4
22-juli 316 7
23-juli 226 7
24-juli 232 1
25-juli 203 2
26-juli 125 1
27-juli 142 3
28-juli 293 5
29-juli 337 5
30-juli 273 8
31-juli 255 2
01-aug 146 2
02-aug 98 3
03-aug 96 1
04-aug 406 2
05-aug 213 1
06-aug 206 3
07-aug 159 5
08-aug 201 3
09-aug 148 2
10-aug 213 3
11-aug 189 0
12-aug 319 6
13-aug 200 1
14-aug 229 0
15-aug 161 2
16-aug 130 1
17-aug 196 3
18-aug 243 5
19-aug 309 5
20-aug 258 6
21-aug 233 0
22-aug 195 0
23-aug 121 1
24-aug 206 0


Status för material i lager, prognostiserad förbrukning, beställt antal och uthållighet.

Uppdaterad 2020-06-11 

Artikel Förbrukningsprognos, Vecka 23 - 33 Lagersaldo, 10 juni Beställt antal, 10 juni Uthållighet (veckor)
Undersökningshandske 2 260 000 1 618 000 4 354 000 8
Förkläde, utan ärm 447 000 487 000 56 000 >11
Förkläde, långarm/skyddsrock 108 000 103 000 32 000 >11
Visir, heltäckande 85 000 52 000 41 000 7
Munskydd klass IIR (kirurgiskt munskydd) 132 000 87 000 150 000 7
Andningsskydd klass ffp2 28 000 454 000 237 000 >11
Andningsskydd klass ffp3 29 000 8 900 37 000 3,5
Operationsmössa 36 000 11 700 25 000 3,5
Baskermössa 46 000 15 000 25 000 3,5
Provtagningspinnar 28 000 107 000 0 >11
Provtagningsrör 28 000 4000 100 000 >11 
Handspritsförpackningar 15 000 16 000 10 500 >11
Ytdesinfektionsförpackningar 14 000 9 200 2000 7


 
 Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.

Mer om våra kakor