Två sjuksköterskor pratar med en patient.

Professionsutvecklingprogram för nyexaminerade sjuksköterskor

Som anställd hos oss deltar du som är nyexaminerad sjuksköterska i ett obligatoriskt professionsutvecklingsprogram. Syftet med programmet är att komplettera klinikens introduktion för att stärka och stödja dig som sjuksköterska i arbetsledarrollen och bidra till trygghet i din yrkesprofession.

Professionsutvecklingsprogram har funnits i regionen sedan 2016 under namnet Introduktionsår för nyutexaminerade sjuksköterskor och har varierat i antal dagar samt utformning. Behovet att ytterligare komplettera och förstärka befintligt program har aktualiserats utifrån utvärderingar av tidigare genomförda introduktionsår samt forskning om hållbart arbetsliv.

Befintligt introduktionsprogram kommer VT23 utvecklas och stödjas av tidigare forskningsresultat som uppvisar fyra betydelsefulla fokusområden för att skapa en god introduktion i yrkeslivet: Rollklarhet, Handlingskraft, Social integrering och Återhämtning.

Professionsutvecklingsprogrammet omfattar åtta utbildningsdagar med inriktning mot arbetsledarrollen, medicin och omvårdnad inom professionen. Programmet omfattar även handledning som leds av erfarna sjuksköterskor vid sex tillfällen. Det finns en digital lärplattform via Kompetensplatsen där sjuksköterskorna har tillgång till information och fördjupningsuppgifter. 

Målet med programmet är att du som sjuksköterska ska ges möjlighet att utveckla: 

 • förmåga att knyta ihop teoretiska kunskaper med kliniska färdigheter 
 • förmåga i yrkesrollen som sjuksköterska, gällande omvårdnad och medicinskt kunnande 
 • förmåga att leda och fördela arbetet, både individuellt och inom team 
 • en klinisk blick
 • medvetenhet kring god och säker vård 

Målet med programmet är även att:

 • bidra till samverkan mellan olika kliniker inom region Västmanland och Mälardalens universitet
 • skapa förutsättningar till att behålla samt rekrytera sjuksköterskor

Hur

Utbildningstillfällena genomförs med metodiken "Lära genom att göra" där teoretiska moment varvas med praktisk färdighetsträning och teamträning. Reflektion är en central del av innehållet. Genomgående i professionsutvecklingsprogrammet är att det aktiva lärandet genomsyrar varje utbildningstillfälle oavsett om det handlar om teori, färdighetsträning eller handledning. Vid handledningstillfällena (kollegialt lärande) har sjuksköterskan med sig ett eget problem eller utmaning som gruppen arbetar med tillsammans med utbildad handledare.

Exempel på ämnesområden som behandlas under programmet

 • CRM (teamarbete)
 • Hälsa & återhämtning
 • Smärta & smärtlindring
 • Palliation
 • Demens
 • Psykiatri
 • Simulering & färdighetsträning
 • MIG/Trauma
 • Självledarskap/ledarskap

Övrig information 

Programmet VT23 utvärderas med stöd av ett forskningsprojekt, som har till syfte att stärka sjuksköterskor i professionsutvecklingen och bidra till arbetstillfredsställelse. Deltagare, chefer, internutbildare och handledare i professionsutvecklingsprogrammet erbjuds medverkan i forskningsprojektet, som sker i samverkan mellan Region Västmanland och Mälardalens Universitet. 

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

In English

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.

In English