Folktandvården västmanland logotyp
Din glädje vår stolthet

Integritet och behandling av personuppgifter

I våra kontakter med dig behöver vi ofta behandla personuppgifter av olika slag. Se hur vi hanterar, sparar och skyddar dina uppgifter samt när vi kan komma att lämna ut dem till andra. Här finns även kontaktuppgifter om du har frågor eller vill lämna synpunkter.

Ändamål och rättslig grund

Det är endast tillåtet att samla in och behandla personuppgifter för särskilda ändamål och ändamålet måste vila på en rättslig grund. Folktandvården har ett stort antal uppdrag som följer av lagar, förordningar och föreskrifter. För att fullgöra dessa uppdrag krävs i många fall att vi behandlar personuppgifter, dvs. vi behandlar personuppgiften för att tillgodose en uppgift av allmänt intresse. Exempel på vanliga situationer då personuppgiftsbehandling är aktuell: 

  • Journalföring i syfte att trygga god och säker vård samt fullgöra myndigheter och andras krav på dokumentation
  • Tidsbokningar
  • Statistisk uppföljning, verksamhetsuppföljning och forskning
  • Förvaltning och utveckling av IT-system
  • Arkivering, diarieföring och utlämnande av handlingar till andra myndigheter enligt lag alternativt till exempelvis försäkringsbolag enligt fullmakt

Lagring och säkerhet

Hos Folktandvården finns rutiner och system avsedda att dina personuppgifter kan lagras och hanteras på ett säkert sätt. Eftersom vi arbetar med vård finns det kompletterande bestämmelser kring hur uppgifter om dig som patient ska skyddas. Detta kan du läsa mer om på 1177: Personuppgifter i vården - 1177

Vi sparar uppgifterna så länge det är nödvändigt och bevarar och gallrar enligt bestämmelser från Regionarkivet.   

Utlämning av personuppgifter

Grundlagen innehåller långtgående bestämmelser om rätten att ta del av allmänna handlingar. Undantag från regeln gäller om handlingarna innehåller uppgifter som är belagda med sekretess vilket gäller merparten av de uppgifter vi hanterar om dig. Trots detta kan vi ibland vara skyldiga att lämna ut uppgifter om vården till exempelvis Socialstyrelsen, Inspektionen får Vård och Omsorg (IVO), polis och socialtjänst. 

Vi deltar även i SKaPa, det nationella kvalitetsregistret för tandvård. Ett urval av uppgifterna ur din journal förs automatiskt över till registret och förblir där sekretesskyddade enligt lag. Du kan alltid begära att tas bort från registret.   

Dina rättigheter och möjligheter att lämna synpunkter

Du kan när som helst begära en kopia av de uppgifter vi har om dig och begära att felaktiga uppgifter rättas. Under vissa förutsättningar kan du även ha rätt att få vissa uppgifter borttagna. 

Om du är missnöjd med vår hantering av dina personuppgifter rekommenderar vi att du första hand vänder dig till din klinik. Du kan också vända dig till Patientnämnden eller Integritetsskyddsmyndigheten om du anser att vi brustit i hanteringen av personuppgifter. 

Du som har frågor eller vill lämna synpunkter är välkommen att kontakta Folktandvården Västmanland AB:s dataskyddsombud: 

Folktandvården Västmanland AB 
Dataskyddsombudet 
Norra Källgatan 26 
722 11 Västerås 

Du kan också maila till folktandvard@regionvastmanland.se, skriv ”Dataskyddsombud” i ämnesraden. 

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

In English

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.

In English