Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners

Utbildning

För att regionens medarbetare och partners ska få bästa möjliga lärande producerar, organiserar och samordnar vi utbildningsinsatser. Du hittar delar av vårt utbildningsutbud här.

Vi arbetar för bästa möjliga lärande för Region Västmanlands medarbetare och samarbetspartners. Det gör vi genom att producera, organisera och samordna utbildningsinsatser för chefer, medarbetare och deltagare i de högskole- och universitetsutbildningar som vi samverkar med. 

Administration och utbildningslokaler finns vid Ingång 40, Västmanlands sjukhus, Västerås.

Kontakta oss gör du enklast via utbildningsenheten@regionvastmanland.se. 

Är du student eller elev kontaktar du studierektor.vfu@regionvastmanland.se.

Ta del av utbildningar

Via utbildningskatalogen kan du som medarbetare inom Region Västmanland och hos privata vårdgivare med avtal ta del av och anmäla/registrera dig på utbildningar. Sök med fritext eller filtrera utbildningar utefter exempelvis kategori eller utbildningsform som lärarledda utbildningar eller onlineutbildningar. Om du behöver logga in gör du det med samma användarnamn och lösenord som du använder på din arbetsdator.

Till utbildningskatalogen

Medarbetare inom länets kommuner 

Vår externa utbildningskatalog listar utbildningar öppna främst för medarbetare i länets kommuner. De flesta onlineutbildningar är öppna utan krav på inloggning eller användarkonto. Ska du anmäla dig till en lärarledd utbildning behöver du registrera ett användarkonto. Följ anvisningarna från utbildningen i utbildningskatalogen. 

Till den externa utbildningskatalogen

Träna kliniska färdigheter vid Kliniskt träningscentrum

Kliniskt träningscentrum (KTC) erbjuder en anpassad miljö för färdighets-, team och interprofessionell träning. Miljön syftar till att simulera vårdsituationer utifrån verkliga fall. All utbildning inom KTC sker i enlighet med Vårdhandboken och/eller i enlighet med evidens, nationella och lokala riktlinjer.  

Till flera av utbildningarna finns en teoretisk del som du kan genomföra online innan praktisk färdighetsträning. Sök i utbildningskatalogen efter de färdighetsträningar du är intresserad av. 

Hjärt- och lungräddning 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​KTC anordnar utbildning inom hjärt- och lungräddning (HLR) i enlighet med nationella riktlinjerna från Svenska rådet för hjärtlungräddning. 

Vi har två HLR-samordnare som utbildar instruktörer. Instruktörerna står för HLR-utbildning på respektive arbetsplats.  

KTC erbjuder lokaler och utbildningsmaterial. Arbetsplatsens instruktörer har möjlighet att låna utrustning till utbildning på arbetsplatsen. HLR-utbildningar hittar du i utbildningskatalogen.

Förflyttningskunskap 

Alla medarbetare med patientnära arbete ska kunna hjälpa en patient att förflytta sig säkert. KTC ger möjlighet att praktiskt träna och utveckla sin förflyttningskomptens i förhållande till patientens såväl som sina egen förutsättning och aktuell situation. Upplägget för grundutbildning i förflyttningskunskap är standardiserat medan repetitionsutbildningen anpassas utifrån respektive enhets behov. Du hittar utbildningar inom förflyttningskunskap i utbildningskatalogen.

Ta del av ett utbildningsprogram

Introduktionsår för nyutexaminerade sjuksköterskor 

Som nyexaminerad sjuksköterska inom Region Västmanland deltar du i ett introduktionsprogram för sjuksköterskor. Syftet med programmet är att komplettera klinikens introduktion, stärka och stödja dig i arbetsledarrollen och bidra till trygghet i yrkesprofessionen. 

Introduktionsprogrammet omfattar utbildningsdagar med inriktning mot arbetsledarrollen, medicin och omvårdnad inom professionen. Utbildningarna är uppbyggda utifrån identifierade behov inom Region Västmanland, Mälardalens högskola och Vårdförbundet i kombination med Sveriges Kommuner och Regioners patientsäkerhetsområden. Intagning till introduktionsprogrammet sker halvårsvis och förläggs på Utbildningsenheten med tillhörande KTC (Kliniskt träningscentrum).

Fördjupningsutbildning i allmän omvårdnad

Utbildningsprogrammet erbjuds undersköterskor, skötare och barnsköterskor med anställning inom Region Västmanland, som har praktiserat sitt yrke i minst fem år. Syftet är att öka patientsäkerheten genom att deltagarna får fördjupande kunskaper i ämnen som tex kommunikation och bemötande, preventionsarbete utifrån personcentrerad vård. Uttagning sker i samråd med chef. 

Läs mer om utbildningen 

ST-program

Region Västmanland erbjuder ett utbildningsprogram riktat till ST-läkare inom samtliga specialiteter. Antalet utbildningsplatser är anpassat till vår rekryteringstakt, vilket tryggar en god kurstillgång för våra ST-läkare. Läs mer om Specialisttjänstgöring - ST.

Chefskap och ledarskapsprogram

Regionens chef- och ledarutvecklingsprogram är uppbyggt för att möta utbildningsbehovet under en lång chefskarriär. Programmet byggs stegvis med syfte att utveckla chefer och ledares förmåga att med engagemang, trovärdighet och trygghet kunna verka i ledarskapet. Chef och ledarutvecklingsprogram (pdf) ger en överblick kring de utbildningar du som ny chef inom regionen behöver prioritera under första året.

Till utbildningskatalogen

Praktik och utbildningstjänster

Här finns information till dig som är intresserad av praktik och utbildningstjänster inom Region Västmanland.

  • Allmäntjänstgöring - AT - Information för AT-läkare, handledare, verksamhetschefer, medicinskt ansvariga läkare och klinikadministratörer.
  • Bastjänstgöring- BT - Bastjänstgöring (BT) är en del i Specialisttjänstgöring för läkare (ST).
  • Specialisttjänstgöring - STInformation för ST-läkare, handledare, verksamhetschefer, medicinskt ansvariga läkare och klinikadministratörer.
  • Läkarstudent Uppsala universitet - Region Västmanland erbjuder kliniska utbildningsplatser för studenter från Uppsala universitet. Placering sker inom de flesta kliniker i Västerås och Köping.
  • Samordnare för VFU/LIA/APL - För dig som är samordnare för VFU/LIA/APL hos ett lärosäte eller vid en vårdverksamhet.

Översikt över läraktiviteter

Regionens lärplattform “Kompetensplatsen” innehåller verktyg som hjälper dig som medarbetare att få en översikt kring dina pågående eller avslutade läraktiviteter. Som chef kan du också följa dina medarbetare och statistik över genomförda utbildningar på din enhet. 

Medarbetare - översikt över ditt lärande 

Under Personligt och Mitt lärande får du en översikt kring dina planerade, pågående och genomförda läraktiviteter. Under Anmälningar kan du se status på dina anmälningar och göra ändringar, exempelvis avanmäla dig från en utbildning. Under Personligt ser du dina giltiga och utgångna Certifikat/Kompetenskort. 

Du kan också lägga upp en personlig utbildningsplan eller se/skriva ut och lägga till externa utbildningar i din utbildningshistorik/CV. 

Chef – översikt över medarbetares läraktiviteter 

Som chef inom Region Västmanland kan du under chefsvyn i Kompetensplatsen få en översikt över dina medarbetares läraktiviteter. Anmälningar visar vilka utbildningar dina medarbetare anmält sig till. Anmälningar till lärarledda utbildningar kräver ofta en attest (godkännande eller avslag) från dig. 

Utbildningsstatistik visar genomförda utbildningar på din enhet. Kompetenskort visar giltiga eller utgångna kompetenskort/certifikat hos dina medarbetare. Vill du kan du också få en översikt över enskilda medarbetares läraktiviteter. 

Klinikbundna utbildningar

Här hittar du utbildningar som anordnas av kliniker inom Västmanlands sjukhus. 

Ambulanssjukvårdens utbildningar


Kontakt


Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Vi använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer i vår Cookie policy och gör sen dina val.

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.