Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners

För privata vårdgivare

Privata vårdgivare som har avtal med Region Västmanland hittar här Sjukhusbibliotekets databaser, e-tidskrifter och andra tillgängliga resurser samlade.

På den här sidan har vi samlat databaser och e-tidskrifter inom medicin och andra ämnen med anknytning till hälso- och sjukvård. Läs e-böcker, finn de rätta söktermerna och hitta de senaste vetenskapliga artiklarna via ett stort antal e-tidskrifter i fulltext.

 

Databaser

Kliniskt beslutsstöd

UpToDate är ett evidensbaserat kliniskt beslutsstödsverktyg.

Klinisk sökmotor

ClinicalKey innehåller e-böcker, e-tidskrifter, kliniskt beslutsstöd mm. Sök på diagnos eller behandling och hitta forskningsartiklar, medicinska e-böcker, bilder, filmer och behandlingsguider. Sortera efter din medicinska specialitet.

 

Referensdatabaser

CINAHL Plus innehåller referenser och fulltext till vetenskapliga artiklar inom vård och omvårdnad.

MEDLINE är den största databasen inom medicin, biomedicin, odontologi och vårdvetenskap. Tidskrifter från hela världen indexeras. Tyngdpunkten ligger på engelskspråkiga artiklar.

PsycINFO är en databas med referenser och sammanfattningar av tidskriftsartiklar, böcker, kapitel i böcker, avhandlingar, rapporter mm inom ämnesområdet psykologi och psykologiska aspekter inom medicin, psykiatri och vård. Databasen sträcker sig från 1872 fram till idag.

AMED innehåller referenser rörande komplementär medicin – sjukgymnastik, arbetsterapi och rehabilitering. Har också tonvikt på palliativ vård och alternativa behandlingsmetoder ur ett vetenskapligt perspektiv. Publiceras av British Library Health Care Information Service och innehåller referenser daterade från 1995 och framåt.

PubMed är en gratis sökmotor som ger tillgång till den bibliografiska databasen MEDLINE som innehåller citeringar och abstrakt för forskningsartiklar inom det biomedicinska fältet.

OBS! Den 1 juni 2021 upphör möjligheten att logga in i NCBI i PubMed via ett personligt PubMed-konto för åtkomst till MyNCBI och sparade sökningar. Efter 1 juni finns andra alternativ för inloggning t.ex. med Google-konto eller Facebook-konto. Mer information och instruktioner finns att läsa i PubMed när du klickar på Log in. Vid frågor kontakta sjukhusbiblioteket eller maila till info@ncbi.nlm.nih.gov vid National Library of Medicine.

SweMed+ är en bibliografisk databas med referenser till medicinska artiklar publicerade i Norden. Materialet är på svenska, engelska, norska och danska.

ERIC (Educational Resources Information Center) är en databas med referenser till såväl böcker som tidskriftsartiklar, rapporter, avhandlingar mm inom pedagogik och psykologi från 1966 och framåt.

Evidensbaserad medicin

Cochrane Library innehåller information om effekter och biverkningar av behandlingar eller förebyggande åtgärder och består av kontinuerligt uppdaterade forskningsöversikter i fulltext.

Vårdhandboken bygger på Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Socialtjänstlagen (SOL) och bidrar till att de nationella målen för hälso- och sjukvården ska uppnås. Innehållet är främst utformat för vårdarbete med vuxna patienter.

SBU står för Statens beredning för medicinsk och social utvärdering och visar vilka åtgärder i vården som gör störst nytta för patienten och hur hälso- och sjukvården kan utnyttja sina resurser på bästa sätt. Publicerar kontinuerligt rapporter inom olika medicinska områden.

National Guideline Clearinghouse är sammanställd av Agency for Healthcare Research and Quality och U.S. Department of Health and Human Services och består av kliniska behandlingsprogram och vårdprogram.


OTseeker består av referenser till systematiska forskningsöversikter och randomiserade kontrollerade studier inom arbetsterapi. Studierna bedöms efter vetenskaplig kvalitet.

PEDro är en evidensbaserad databas för sjukgymnastik med referenser till systematiska forskningsöversikter, behandlingsguider och randomiserade kontrollerade studier. Studierna är bedömda efter vetenskaplig kvalitet.

TRIP - Turning research into practice samlar evidensbaserade internetresurser i en databas med material från bland annat SBU, Cochrane, MEDLINE etc. Sökresultaten sorteras och presenteras hierarkiskt i kategorier där material med bäst evidens hamnar högst upp.

 

e-böcker och e-tidskrifter

ClinicalKey - e-books

Springer Medicine - eBook Package Medicine 2017-2019

Springer 90 Living reference works

Oxford Textbook of Medicine

Oxford Medical Handbooks

Fast Facts - the medical handbook series (Karger)

Författningshandbok online   Författningshandbok för hälso- och sjukvårdspersonal.

e-tidskrifter i fulltext  Förteckning över e-tidskrifter i fulltext som finns tillgängliga inom Region Västmanland. Förteckningen innehåller även fria tidskrifter, s k open access-tidskrifter samt tryckta tidskrifter.  

Läkemedelsdatabaser

Drugline är en fritt tillgänglig fulltextdatabas som innehåller vetenskapligt och kliniskt baserade svar på läkemedelsrelaterade frågor ställda av sjukvårdspersonal.

Fass för föreskrivare - är en sammanställning av läkemedelfakta från läkemedelsindustrin till olika förskrivare av läkemedel och apotekspersonal.


Övriga databaser

Svensk MeSH - MeSH® (Medical Subject Headings) är den kontrollerade vokabulär som används vid NLM (U.S. National Library of Medicine). Karolinska institutet har hand om den svenska översättningen.

Google Scholar är Googles sökmotor som söker information i vetenskapliga och akademiska webbkällor.

DiVA är en gemensam söktjänst för forskningspublikationer och studentuppsatser producerade vid 40 lärosäten och forskningsinstitutioner i Sverige.

SIS Abonnemang Standarder från Swedish Standards Institute inom Hälso- och sjukvård, ledningssystem och hälso- och sjukvårdsinformatik.

Medicinska länkar

Vårdhandboken Den nationella Vårdhandboken säkerställer god och säker vård på lika villkor. Här hittar du som arbetar med vård och omsorg kvalitetssäkrade metodanvisningar och arbetsmetoder.

Vårdverktyget - innehåller provtagningsanvisningar för Sveriges regioner.

Kunskapsguiden - för dig som arbetar med hälsa, vård och omsorg.

Gemensamma författningssamlingen (HSLF-FS) - Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. (HSLF-FS). Denna nya författningssamling innehåller både nya och tidigare föreskrifter och allmänna råd från sju myndigheter i Sverige.

E-tidskrifter

Länkningssystemet ScourDox innehåller digitala tidskrifter samt tryckta tidskrifter som finns tillgängliga inom Region Västmanland. 

ScourDox - e-tidskrifter i fulltext

Ett visuellt mer tilltalande sätt att bläddra bland regionens e-tidskrifter är att använda BrowZine Web. BrowZine finns även som Android- /iOS-app.  

BrowZine Web

Digitala tidskrifter i fulltext via Eira. Sök på Region Västmanlands bestånd och välj t. ex. ämne eller tidskriftstitel.

Eira CorePlus 2021

Har du svårt att få tag på en artikel i fulltext? Beställ den från biblioteket!

ForHand -  beställningsformulär för artiklar.

 

 

Fjärråtkomst

JUST NU HAR VI INGEN MÖJLIGHET ATT ERBJUDA FJÄRRÅTKOMST UTAN DU MÅSTE VARA PÅ REGIONENS NÄTVERK FÖR ATT ANVÄNDA DATABASERNA.​

​Är du enbart intresserad av fjärråtkomst till ClinicalKey eller UpToDate Anywhere skapar du egna personliga konton för respektive databas och aktiverar access. 

OBS! Kontot måste skapas inom regiondatanätverket​.

 
Kontakta biblioteket


Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Vi använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer i vår Cookie policy och gör sen dina val.

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.