Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

ST-läkare

Här hittar du generell information om ST som kan vara till nytta för ST-läkare, handledare, verksamhetschefer, medicinskt ansvariga läkare eller klinikadministratörer.

Region Västmanland har ST-tjänster i de flesta specialiteter. ST-utbildning bedrivs vid Västmanlands Sjukhus Västerås, men även i Köping, Sala och Fagersta, i flera fall även hos privata vårdgivare med avtal med Region Västmanland.

Sidotjänstgöring tillhandahålls internt och vid behov externt. Avtal gällande extern sidotjänstgöring finns inom sjukvårdsregion Uppsala-Örebro samt med Karolinska sjukhuset.

Studierektorsnätverket ansvarar för ett utbildningsprogram för ST som omfattar de obligatoriska kurser gällande a- och b-delmål enligt SOSFS 2015:8. Kurserna ges två gånger per år (se Utbildningsprogram). Anmälan via Kompetensplatsen, som tillhandahålls av Utbildningsenheten. Utbildningsenheten, Sjukhusbiblioteket med god tillgång till databaser, litteratur och kliniska beslutsstöd samt Centrum för klinisk forskning är alla viktiga samarbetspartners för en god lärandemiljö under hela ST.

Handledarens roll är viktig i ST, likväl som stödet i den kliniska vardagen. Utbildningsenheten ger handledarutbildningar för både ST och specialister. Rutiner för uppföljning av ST generellt samt för individuell bedömning och återkoppling finns centralt (se Riktlinjer för ST), och kan anpassas till lokala förutsättningar. 

ST-studierektor för avsedd specialitet kan svara på specialitetsspecifika frågor, gällande exempelvis ansökningsförfarande, riktlinjer från specialitetsföreningar, introduktion m m. Vid generella frågor kan du även kontakta Regionövergripande ST-studierektor.