Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

ST-läkare i allmänmedicin

Här kan du som vill bli eller redan är ST-läkare i allmänmedicin, är vårdgivare eller verksamhetschef på en vårdcentral hitta information om bland annat ST-utbildningen i stort, aktuella seminarier och kurser, kontaktinformation, villkor och avtal med mera.

I Västmanland finns 28 vårdcentraler med nio olika vårdgivare. Dessa är Achima Care AB, Capio sjukvård AB, Familjeläkarna i Arboga AB, Kungsörs Vårdcentral AB, Mitt Hjärta Bergslagen AB, Praktikertjänst AB, RO Primärvård (regiondrivna vårdcentraler), Servicehälsan familjeläkare i Västerås AB och Åbågens Vårdcentral AB.

I länet finns fyra sjukhus i Västerås, Fagersta, Köping och Sala. Vissa sidotjänstgöringar (randningar) kan göras i Köping och Sala, för övrigt finns alla specialistkliniker i Västerås.

Region Västmanland har ansvaret för ST-utbildningen i stort med en ST-studierektor för alla vårdcentralerna, vårdgivarna och ST-läkarna. Som ST-läkare anställs du på respektive vårdcentral, där du har din egen handledare.

Är du intresserad av ST-tjänst hos oss i Västmanland? Kontakta då någon av vårdcentralerna direkt eller någon av våra ST-studierektor i allmänmedicin Terese Ring 021-4818912 eller Maria Brygg 079-0611110.

terese.ring@regionvastmanland.se

maria.brygg@regionvastmanland.se 

ST i Västmanland

Anställd före 140101

Om du är anställd före 140101, är du anställd centralt inom Resultatområde Primärvård oavsett om du sedan är placerad på regiondriven eller privat vårdcentral.

Anställd efter 140101

Om du är anställd efter 140101, är du anställd på vårdcentralen oavsett om den är regiondriven eller privat. Vårdcentralschefen är din chef.

Legitimerad före 150501 (och ansöker om specialistkompetens före 220501) då är det SOSFS 2008:17 som styr din ST gällande delmål, kurser med mera. https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/foreskrifter-och-allmanna-rad/2008-10-17.pd

Legitimerad efter 150501(eller ansöker om specialistkompetens efter 220501) då gäller den nya författningen SOSFS 2015:8. https://www.socialstyrelsen.se/regler-och-riktlinjer/foreskrifter-och-allmanna-rad/konsoliderade-foreskrifter/20158-om-lakarnas-specialiseringstjanstgoring/

Obligatoriska kurser

Ovan till höger på sidan hittar du information om de obligatoriska kurserna för dig som ST i allmänmedicin. Kursprogrammet är framtaget utifrån nya författningen SOSFS 2015:8. Det passar också för dig, som går enligt SOSFS 2008:17 även om alla kurserna då inte är obligatoriska. Du hittar själva kurserna och anmäler dig på Kompetensplatsen, som du når antingen direkt via Arbetsplatsen (för dig som är anställd av landstinget) eller via hemsidan Lärcentrums utbildningar/Anmälan (för dig som är privatanställd).

Randningarna

Du kontaktar respektive klinik minst tre månader i förväg och berättar om när du kommer, planerad frånvaro, speciella önskemål med mera. Detta är mycket viktigt för att kliniken ska kunna planera din tjänstgöring. Se dokument till höger – ”Blankett – uppgifter inför randning” samt lista över kontaktpersonerna på de olika klinikerna.

Du har rätt till fem månaders randning utanför Västmanland,  utnyttja gärna denna möjlighet. Se dokument till höger för mer information.

Kontakta och rådgör alltid med din huvudhandledare och din verksamhetschef när det gäller olika önskemål.

Som ST i allmänmedicin i Västmanland får du delta i SFAM-kongressen, SFAM:s ST-dagar och Mellansvenskt Läkemedelsforum (betalas centralt via vårdvalet). Du får också anmäla dig till Mitt-i-ST och specialistexamen – båda via SFAM (betalas av vårdvalet). Rådgör som vanligt med din verksamhetschef som avgör om du kan vara borta från vårdcentralen samt med din handledare. Kontakta även någon av ST-studierektorerna före/i samband med anmälan. Se dokument till höger.

Verksamhetschef eller vårdgivare

Anställning av en ny ST-läkare

Från 140101 anställs ST-läkare i allmänmedicin på vårdcentralen. Grundkraven är att det ska finnas två specialister i allmänmedicin på fast tjänst varav minst en ska vara handledarutbildad och att det ska finnas minst 2 000 listade per ST (dispensmöjligheter kan finnas, se under Dokument).

Innan man blir ST i allmänmedicin i Västmanland ska ST-studierektorn i allmänmedicin kontaktas och sedan träffa den tänkta ST-läkaren och ge sitt ”godkännande” till vårdvalsfinansierad ST-tjänstgöring.

LD-beslut ny ST-organisation

Anställningsavtal skrivs mellan respektive vårdcentral och ST-läkaren.

Ett avtal (finns att ladda ner under dokument till höger) ska också skrivas mellan vårdcentralen (verksamhetschefen) och Vårdvalsenheten. Vårdvalsenheten administrerar ersättningen för ST-läkaren till vårdcentralen. Avtalet måste vara underskrivet av båda parter innan ersättning kan utgå till vårdcentralen.

ST-studierektorn kommer ut till vårdcentralen och träffar ST-läkaren, handledaren och verksamhetschefen för att påbörja arbetet med den femåriga utbildningsplanen.

Månadsrapportering för ST anställda efter 140101

Senast den 10:e i månaden efter tjänstgöringsmånad ska ett månadsrapporteringsunderlag vara Vårdvalsenheten tillhanda (finns att ladda ner under dokument till höger). Detta för att säkerställa att rätt ersättning utgår till respektive vårdcentral.

Onsdagsseminarierna

Varannan onsdageftermiddag, jämna veckor, är det seminarium för ST i allmänmedicin (uppehåll under sommaren).

Som ST-läkare i allmänmedicin har du rätt att få vara med på seminarierna både under din vårdcentralsplacering och när du randar dig. Utöver själva seminariet får du chans träffa dina ST-kolleger samt få allmän information och delta i viktiga diskussioner om gemensamma frågor – prioritera seminarierna!

Beskrivning av ondagsseminarierna

Ändringar i programmet meddelas både här och via mejl till ST-läkargruppen.

 

Onsdagsseminarier ST allmänmedicin – program vårterminen 2020 – alltid onsdag eftermiddag jämn vecka

OBS! själva seminariet är kl 13:30-15:30 (inklusive 15 min fika). ”Allmänna timmen” är kl 15:30-16:30 om det inte är tid avsatt för reflektionsgrupper.

Lokal: Samlingssalen ingång 29 om inget annat uppges.

8 januari - reflektionsgrupper, grupprum bokade: vad vill vi förmedla till styrande politiker

22 januari - Politikermöte. Helena Hagberg

(5 februari allmänmedicinskt läkemedelsforum) ST seminarie inställt

19 februari - Prickar på barn – Karin Palmér

Reflektionsgrupper kl 15:00-16:00, grupprum bokade

4 mars - Axeldiagnostik, Magnus Wennerlund

Inställt! 18 mars - neurologi (Per David Alm)Ansvariga ST läkare: Petter Ahlroth Pind, Sonja Funk

Reflektionsgrupper kl 15:00-16:00, grupprum bokade

Inställt! 1 april - barnmagar. Ansvariga ST läkare: Caroline Henricsdotter, Lillian Herrera.

Reflektionsgrupper kl 15:00-16:00, grupprum bokade

Inställt! 15 april - Kurs Juridik inom allmänmedicinen, delmål c 14. Dödsfall i hemmet. Vårdintygsbedömning. Polishandräckning. Smittskydd. OBS kl 13:30-17:00 för godkänt kursintyg

Inställt! 29 april - Allmänläkardag.

Inställt! 13 maj - Då det är SFAM kongress och många borta, ställer vi föreläsningstemat och planerar för att ge lite längre tid för reflektionsgrupper och ev övriga diskussioner.

27 maj - redovisning vetenskapliga ST arbeten. Ansvariga ST läkare: Nezam Alhasan

Inställt! 10 juni - Stressföreläsning (EPM? Regionhälsans psykolog?) Ansvariga ST läkare: Emma Byström, Maria Cifuentes Vargas

 

Program höstterminen 2020

2 september - Uppsamling. Utvärdering av året som gått. Covid 19. Hur har det påverkat ST-utbildningen. Något vi behöver tänka på... Hur är läget nu. Reflektionsgrupper, grupprum bokade 15:00-16:30

16 september - Juridik inom allmänmedicinen, kurs C14 13:00-17:00

30 september - Neurologi - Ansvariga ST-läkare: Per-David Alm?, Sonja Funch och Petter Ahlroth Pind FL

14 oktober - SFAM KONGRESS - eventuellt boka av lokal

28 oktober - Barnmagar - Ansvariga ST-läkare: Caroline Henricsdotter och Lillianne Herrera. Reflektionsgrupper, grupprum bokade 15:00-16:30

11 november - Stressföreläsning - Ansvariga ST-läkare: Emma Byström och Maria Cifuentes Vargas

25 november - Palliavtiv vård via Vårdcentral - Ansvariga ST-läkare: Benan Ayoub och Julia Shah. Reflektionsgrupper, grupprum bokade 15:00-16:30

9 december - ST arbeten - Ansvariga ST-läkare: Nezam Alhasan och Nathalie Amadzay

Avslutsseminarium med utvärdering av året.

Fritt fram för de två ansvariga att välja de delar man vill utifrån ämnet. Som grund använder vi oss alltid av resurspersoner som jobbar inom vården i Västmanland, alltså utan ersättning. Om du inte kan angiven dag på grund av tillfällig ledighet, byter du med någon annan. Ni får byta datum med varandra om ni vill – meddela mig eller Maria. Ni får kontakta oss studierektorer med tips m m om ni önskar.

 

Terese Ring och Maria Brygg


Maria Brygg

ST-studierektor i allmänmedicin

Terese Ring

ST-studierektor i allmänmedicin
021-4818912

Michaela Eriksson

Utbildningssekreterare
021 - 17 52 48