Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners

ST-läkare i allmänmedicin

Här kan du som vill bli eller redan är ST-läkare i allmänmedicin, är vårdgivare eller verksamhetschef på en vårdcentral hitta information om bland annat ST-utbildningen i stort, aktuella seminarier och kurser, kontaktinformation, villkor och avtal med mera.

I Västmanland finns 28 vårdcentraler med nio olika vårdgivare. Dessa är Achima Care AB, Capio sjukvård AB, Familjeläkarna i Arboga AB, Kungsörs Vårdcentral AB, Mitt Hjärta Bergslagen AB, Praktikertjänst AB, Intraprenad vårdcentraler Region Västmanland, Servicehälsan familjeläkare i Västerås AB och Åbågens Vårdcentral AB.

I länet finns fyra sjukhus i Västerås, Fagersta, Köping och Sala. Vissa sidotjänstgöringar (randningar) kan göras i Köping och Sala, för övrigt finns alla specialistkliniker i Västerås.

Region Västmanland har ansvaret för ST-utbildningen i stort med två ST-studierektorer för alla vårdcentralerna, vårdgivarna och ST-läkarna. Som ST-läkare anställs du på respektive vårdcentral, där du har din egen handledare.

Är du intresserad av ST-tjänst hos oss i Västmanland? Kontakta då någon av vårdcentralerna direkt eller någon av våra ST-studierektorer i allmänmedicin, Niroda Ali 021-4818912 eller Maria Brygg 079-0611110.

niroda.ali@regionvastmanland.se

maria.brygg@regionvastmanland.se 

ST i Västmanland

Anställd före 140101

Om du är anställd före 140101, är du anställd centralt inom Resultatområde Primärvård oavsett om du sedan är placerad på regiondriven eller privat vårdcentral.

Anställd efter 140101

Om du är anställd efter 140101, är du anställd på vårdcentralen oavsett om den är regiondriven eller privat. Vårdcentralschefen är din chef.

Legitimerad före 150501 (och ansöker om specialistkompetens före 220501) då är det SOSFS 2008:17 som styr din ST gällande delmål, kurser med mera. https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/foreskrifter-och-allmanna-rad/2008-10-17.pd

Legitimerad efter 150501(eller ansöker om specialistkompetens efter 220501) då gäller den nya författningen SOSFS 2015:8. https://www.socialstyrelsen.se/regler-och-riktlinjer/foreskrifter-och-allmanna-rad/konsoliderade-foreskrifter/20158-om-lakarnas-specialiseringstjanstgoring/

Obligatoriska kurser

Nedan hittar du information om de obligatoriska kurserna för dig som ST i allmänmedicin. Kursprogrammet är framtaget utifrån nya författningen SOSFS 2015:8. Det passar också för dig, som går enligt SOSFS 2008:17 även om alla kurserna då inte är obligatoriska. Du hittar själva kurserna och anmäler dig på Kompetensplatsen, som du når antingen direkt via Arbetsplatsen (för dig som är anställd av regionen) eller via hemsidan Utbildningsenhetens utbildningar/Anmälan (för dig som är privatanställd).

Randningarna

Du kontaktar respektive klinik minst tre månader i förväg och berättar om när du kommer, planerad frånvaro, speciella önskemål med mera. Detta är mycket viktigt för att kliniken ska kunna planera din tjänstgöring. Se dokument ”Blankett – uppgifter inför randning” samt lista över kontaktpersonerna på de olika klinikerna.

Du har rätt till fem månaders randning utanför Västmanland. Se dokument nedan.

Kontakta och rådgör alltid med din huvudhandledare och din verksamhetschef när det gäller olika önskemål.

Som ST i allmänmedicin i Västmanland får du delta i SFAM-kongressen, SFAM:s ST-dagar och Mellansvenskt Läkemedelsforum (betalas centralt via vårdvalet). Du får också anmäla dig till Mitt-i-ST och specialistexamen – båda via SFAM (betalas av vårdvalet). Rådgör som vanligt med din verksamhetschef som avgör om du kan vara borta från vårdcentralen samt med din handledare. Kontakta även någon av ST-studierektorerna före/i samband med anmälan.

Verksamhetschef eller vårdgivare

Anställning av en ny ST-läkare

Från 140101 anställs ST-läkare i allmänmedicin på vårdcentralen. Grundkraven är att det ska finnas två specialister i allmänmedicin på fast tjänst varav minst en ska vara handledarutbildad och att det ska finnas minst 2 000 listade per ST (dispensmöjligheter kan finnas, se under Dokument).

Innan man blir ST i allmänmedicin i Västmanland ska ST-studierektorn i allmänmedicin kontaktas och sedan träffa den tänkta ST-läkaren och ge sitt ”godkännande” till vårdvalsfinansierad ST-tjänstgöring.

LD-beslut ny ST-organisation

Anställningsavtal skrivs mellan respektive vårdcentral och ST-läkaren.

Ett avtal (finns att ladda ner under dokument till höger) ska också skrivas mellan vårdcentralen (verksamhetschefen) och Vårdvalsenheten. Vårdvalsenheten administrerar ersättningen för ST-läkaren till vårdcentralen. Avtalet måste vara underskrivet av båda parter innan ersättning kan utgå till vårdcentralen.

ST-studierektorn kommer ut till vårdcentralen och träffar ST-läkaren och handledaren för att planera sidotjänstgöringarna. ST-läkaren och handledaren anmäler sig till Startseminarium specifikt för allmänmedicin.

Månadsrapportering för ST anställda efter 140101

Senast den 10:e i månaden efter tjänstgöringsmånad ska ett månadsrapporteringsunderlag vara Vårdvalsenheten tillhanda (finns att ladda ner under dokument till höger). Detta för att säkerställa att rätt ersättning utgår till respektive vårdcentral.

Onsdagsseminarierna

Varannan onsdageftermiddag, jämna veckor, är det seminarium för ST i allmänmedicin (uppehåll under sommaren).

Som ST-läkare i allmänmedicin har du rätt att få vara med på seminarierna både under din vårdcentralsplacering och när du randar dig. Utöver själva seminariet får du chans att träffa dina ST-kolleger samt få allmän information och delta i viktiga diskussioner om gemensamma frågor – prioritera seminarierna! Obligatoriskt enligt målbeskrivningen att delta i ST-seminarier.

Beskrivning av ondagsseminarierna

Ändringar i programmet meddelas både här och via mejl till ST-läkargruppen.

 

Onsdagsseminarier ST allmänmedicin – program vårterminen 2021 – alltid onsdag eftermiddag jämn vecka

OBS! själva seminariet är kl 13:30-15:30 (inklusive 15 min fika). ”Allmänna timmen” är kl 15:30-16:30 om det inte är tid avsatt för reflektionsgrupper.

Lokal: Samlingssalen ingång 29 om inget annat uppges.

13 januari - Intro journalclubs

27 januari - Smittskydd
Föreläsare: Jan Smedjegård

10 februari - Iatrogent beroende; praktiskt kring utsättning, bemötande
Föreläsare: Mats Rothman och Maria Kättström
Ansvariga ST-läkare: Sara Lodén och Jonas Kassle

24 februari - Ögon
Föreläsare: Philip Wolf
Ansvariga ST-läkare: Fanny Ångbäck och Caroline Ahlroth Pind

10 mars - Smärtrehab  
Ansvarig ST-läkare: Daniel Arsene och Khalid Alizadeh
15:30-16:30 Journal clubs

24 mars - Kardiologi; hjärtsvikt, arytmi, EKG i primärvård 
Ansvarig ST-läkare: Björn Wennlöf och Evalda Vasconcelos

7 april - Inkontinens kvinnor
Ansvariga ST-läkare: Noushig Tomas och Karin Limache
15:30-16:30 Journal clubs

21 april - Spirometritolkning
Ansvariga ST- läkare: Satbir Singh Gill och Gecilia Alm

5 maj - Hud
Ansvariga ST-läkare: Atila Sherzad och Johan Thunander
15:30-16:30 Journal clubs

19 maj - SFAM kongress

2 juni - Presentation Vetenskapliga arbeten

16 juni - Uppföljning och reflektion

Fritt fram för de två ansvariga att välja de delar man vill utifrån ämnet. Som grund använder vi oss alltid av resurspersoner som jobbar inom vården i Västmanland, alltså utan ersättning. Om du inte kan angiven dag på grund av tillfällig ledighet, byter du med någon annan. Ni får byta datum med varandra om ni vill – meddela Niroda eller Maria. Ni får kontakta oss studierektorer med tips m m om ni önskar.

 

Niroda Ali och Maria Brygg


Maria Brygg

ST-studierektor i allmänmedicin

Niroda Ali

ST-studierektor i allmänmedicin

Michaela Eriksson

Utbildningssekreterare
021 - 17 52 48

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Vi använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer i vår Cookie policy och gör sen dina val.

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.