Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Samordnare för VFU/LIA/APL

För dig som är samordnare för VFU/LIA/APL hos ett lärosäte eller vid en vårdverksamhet.

Skolornas VFU/LIA/APL-samordnare ansvarar för förfrågan om platser för de studerandes räkning. Utbildaren ansvarar för att informera de studerande om vilka rutiner och regler som gäller samt det egna ansvaret inför praktikperioden. 

Riktlinjer för hantering av VFU-, LIA- och APL-platser:

Skolorna ska via följande länk skicka sin praktikförfrågan till studierektor för VFU vid Studierektorskansliet senast den 15 april för höstterminen respektive den 15 oktober för vårterminen.   

Kontakt:
Anna Björk
Studierektor för VFU
CIFU-utbildning, Studierektorskansliet
Telefon: 021-17 50 58
e-post: studierektor.vfu@regionvastmanland.se

Anna Wäneskog
Studierektor för VFU
CIFU-utbildning, Studierektorskansliet
Telefon: 021 - 17 59 72
e-post: studierektor.vfu@regionvastmanland.se