Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Lärcentrum

Vårt uppdrag

Lärcentrum ska genomföra insatser för kompetensutveckling utifrån verksamheternas behov och förutsättningar. De ska utgå från chefers och medarbetares uppdrag och dagliga verksamhet med syfte att främja regionens utveckling som värde-, kunskaps- och processtyrd organisation. 
Insatserna ska även följas upp och på så sätt bidra till den kunskapsstyrda organisationen. Lärcentrum ska bidra till att kvalitetssäkrad kunskap sprids och används.

Pedagogisk plattform

Lärcentrum har utformat en pedagogisk plattform som vilar på landstingets värdegrund. Plattformen beskriver den kunskaps-, etik och människosyn som ska genomsyra utbildningarna och insatserna. Erfarenhetsbaserat lärande, ”Lära genom att göra” är en av hörnstenarna. Med stöd av plattformen ska utbildare och deltagare veta vad som förväntas av dem och vad de kan förvänta sig av Lärcentrum.

Lärformer

Digitala medier och verktyg är idag integrerade delar hos medarbetare. Detta förhållande bör också återspeglas i sammanhang för lärande. Lärcentrum ska främja användandet och utvecklingen av flexibla lärmiljöer, där fysiska möten kan blandas med datormedierade aktiviteter det vill säga flexibelt lärande.  


Kontaktpersoner

Elena Ejnarsson

Utbildningssamordnare
021 - 17 58 34

Reception