Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

PS Prehospital Sjukvårdsledning

PS Prehospital Sjukvårdsledning® är ett sammanhållet nationellt utbildningskoncept baserat på Socialstyrelsens föreskrifter, allmänna råd och riktlinjer. Konceptet är en viktig del i en helhet med ursprung i de ledningsmodelleringar som ligger till grund för dessa nya föreskrifter och allmänna råd.

Konceptet gäller såväl vid dagliga olyckor/skadehändelser som vi den stora olyckan/katastrofen.

I konceptet ingår föreläsningar, träning i de båda ledningsrollerna sjukvårdsledare och medicinskt ansvarig, interaktiva simuleringsövningar i liten grupp samt en praktisk examinationsövning.

I dag finns 20 olika PS-fakulteter runt om landet som utbildar PS-Användare i sitt eget landsting. Samtliga är PS-Utbildare som utbildats vid Katastrofmedicinskt Centrum i Linköping med uppdraget att sprida denna utbildning inom egen organisation.

Deltagarna ska efter kursen kunna:

  • Principer för ledning av sjukvård vid allvarlig händelse
  • Organisation och inriktningar i ett skadeområde
  • Principer vid prehospital sjukvårdsledning
  • Aktuella termer och begreppsdefinitioner
  • Lagrum för, och samverkan vid, prehospitala sjukvårdsinsatser

PS-utbildningens flöde vid Ambulanssjukvården Västmanland: Vid nyanställning får samtliga en grundkurs på två dagar i internatform. Efter tre år sker en endagars repetitionsutbildning.

Ansvarig vid Västmanlands fakultet är Sören Svärd, Ambulanssjukvården Västmanland. Kontaktuppgifterna till Sören finns i rubriken "kontakt".

Logga för PS Prehospital sjukvårdslednng


Kontakt

Sören Svärd, Ambulanssjukvården Västmanland

PS-ansvarig vid Västmanlands fakultet
021-17 49 91