Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners

PEPP - Pediatric Education for Prehospital Professionals

PEPP är en tvådagars konceptutbildning utvecklad av American Academy of Pediatrics (AAP) och grundar sig på empirisk dokumentation inom fältet för prehospitalt omhändertagande av sjuka och skadade barn.

Syfte

Syftet med PEPP-utbildningen är att ge prehospital personal ökade kunskaper och ett gemensamt kvalitetssäkrat förhållningssätt till sjuka och skadade barn. Den vänder sig till läkare, sjuksköterskor och andra som arbetar prehospitalt.

Form

Utbildningen är formad enligt moderna pedagogiska teorier och innehåller powerpointpresentationer, videopresentationer, praktiska övningsstationer samt interaktiv scenarioträning.

Upplägg

Föreläsningar och praktiska övningar. Som kursdeltagare får du agera i olika pediatriska scenarier och tillämpa den strukturerade undersökningsteknik som lärs ut med fokus på de särskilda problem som kan uppstå vid omhändertagande av barn.

Det är ett krav att du förbereder dig genom att läsa utsänd kursbok samt har genomfört pre-testet online innan utbildningen. För godkänd utbildning krävs närvaro under hela kursen samt godkända skriftliga tester.

Ambulanssjukvården Västmanland utbildar både internt och externt i PEPP.

För utbildningsförfrågan och information om nästa utbildningstillfälle se nedan.  

Nyckelbegrepp i PEPP

Förberedelser innan ankomst till patient

Använd tiden för framkörning till förberedelser t.ex. patientens ålder och vikt relaterat till storlek på utrustning samt medicindosering. Rollfördelning inom besättningen. Finns behov av extra resurser? Etc.

Lägesbedömning

Vid ankomst till plats skall ambulansbesättningen värdera säkerhetsläget dels för sig själva, dels för patienten. I detta läge skall också antalet patienter identifieras om det finns fler. Behovet av eventuella extra resurser kan fastställas med säkerhet.

Bedömning genom rummet

Ankomst till patienten och en snabb bedömning genom rummet utan att röra patienten genom att bedöma tre parametrar; andningsarbete, uppträdande, cirkulation till huden.

Bild som beskriver tre behandlingsparametrar; andningsarbete, uppträdande, cirkulation till huden

Genom att visuellt bedöma dessa tre parametrar så avgör vårdgivaren om patienten är sjuk eller inte och därmed hur bråttom det är att behandla patienten.

Initial undersökning och transportbeslut

Efter att vårdgivaren gjort sin bedömning visuellt så följer hands-on, d.v.s. bedömning av vitalstatus enligt ABCDE och insamlande av vitalparametrar. Denna initiala bedömning ska mynna ut i ett transportbeslut. Syftet är att kunna avgöra om det är lämpligt att stanna och behandla på plats innan transport eller om omedelbar transport samt behandling under färd är nödvändig.

Fokuserad bedömning enligt SAMPLE

Fokuserad undersökning görs i mån av tid på plats eller under transport. Om patienten har stort vårdbehov får den fokuserade undersökningen vänta.

Fortlöpande bedömning under hela vårdtillfället

Patientens tillstånd skall fortlöpande utvärderas via ABCDE för att t.ex. kunna höja prioritet och avgöra effekter av behandlingsåtgärder.

Aktuella utbildningstillfällen

Planerade utbildningar under 2021 kommer aviseras i början av januari

 

Utbildning PEPP 2020

  • 5-6 maj i Kungsörstorp UTBILDNINGSTILLFÄLLET INSTÄLLT!
  • 8-9 december i Kungsörstorp UTBILDNINGSTILLFÄLLET INSTÄLLT!

Utbildningsförfrågan och anmälan görs till Tom Johansson, Ambulanssjukvården Västmanland, se kontaktuppgifter nedan.

Anmälan är bindande. Platser kan överlåtas till annan person efter kontakt med kursledare. Överlåtelse av plats måste ske minst fem vardagar innan kursstart. Utebliven kursdeltagare debiteras full kursavgift.

Information om utbildningarna

Tider dag 1: kl. 8.30 – 17.05.

Tider dag 2: kl. 8.30 – 16.45.

Vi använder arbetskläder under kursen. All undervisning sker inomhus.

Pris för PEPP dagkonferens två dagar 6500:-/person (inkl moms). I priset ingår kurslitteratur samt lunch och fika båda dagarna.

Pris för PEPP helpension två dagar 8500:-/person (inkl moms). I priset för helpension ingår kurslitteratur samt frukost, lunch, fika båda dagarna och middag dag 1.


Kontakt

Tom Johansson

Ambulanssjukvården Västmanland
076-496 13 35

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Vi använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer i vår Cookie policy och gör sen dina val.

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.