Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

AMLS Advanced Medical Life Support

Kursen Advanced Medical Life Support ägs av NAEMT (National Association of Emergency Medical Technicians). Kursen introducerades i Sverige 2007.

AMLS är en kurs för framförallt prehospital personal men även för sjuksköterskor på mottagningar som handlägger akut sjuka patienter och läkare under utbildning.

I kursen lär man sig att identifiera, åtgärda och handlägga akut sjuka patienter med ett systematiskt och strukturerat tillvägagångssätt. Precis som för alla konceptkurser så är syftet att träna in en standardiserad metod för att säkert ta hand om den akuta patienten.

Kursens övergripande mål är att:

 • lära sig identifiera och åtgärda direkta livs hot enligt ABCDE
 • lära sig ett systematiskt tillvägagångssätt i handläggningen av den akutmedicinska patienten
 • lära sig en undersöknings- och intervjumetodik för att inkludera/exkludera möjliga diagnoser utifrån symtombild
 • lära sig att formulera en arbetsdiagnos och behandla enligt lokala direktiv utifrån kompetensnivå

Kursförberedelser

Det är mycket viktigt att förbereda sig inför kursen genom att noggrant studera utskickad kursbok. Tillsammans med kursboken följer instuderingsfrågor som lämnas in vid kursstarten.

Kursinnehåll

Kursen bedrivs i samarbete mellan Västmanlands och Sörmlands landsting och är en tvådagarskurs med övernattning. I varje kurs är det 16 deltagare och 8 instruktörer, varav 1-2 är läkare. Kursen består av föreläsningar och praktiska stationsövningar med scenarioträning. De praktiska övningarna avhandlar:

 • Patientundersökning
 • Luftvägshantering
 • Bedömning av patienten i chock
 • Dyspné
 • Bröstsmärta
 • Förändrad medvetandegrad
 • GI-blödning
 • Buksmärta

Kursexamination

Examination sker sista dagen och består av ett skriftligt prov och ett praktiskt prov där studenten får visa hur han/hon tar hand om en skademarkör med simulerade symtom. För godkänd kurs krävs närvaro under hela kursen samt godkänt praktiskt och skriftligt prov.

Länk till AMLS Sverige (öppnas i nytt fönster)


Kontakt

Erik Åberg

Ambulanssjukvården Västmanland
072-153 06 95