Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Akutklinikens utbildningar

Akutkliniken - Akutmottagningen Västerås och Ambulanssjukvården Västmanland - fortbildar internt och utför uppdragsutbildningar i mån av resurser.

Exempel på kurser:

 • Introduktionsutbildningar för nyanställd personal på Akutkliniken.
 • HLR - Hjärt-lungräddning lär ut tekniken för omhändertagande vid hjärtstopp.
 • S-HLR - Hjärt-lungräddning för sjukvårdspersonal lär ut tekniken för omhändertagande vid hjärtstopp på sjukvårdsinrättning.
 • A-HLR - Avancerad hjärt-lungräddning.
 • Livräddande första hjälp till barn lär ut omhändertagande av barn vid hjärtstopp och höga luftvägshinder.
 • TNCC (Trauma Nursing Core Course), en tredagarskurs framför allt för sjuksköterskor på akutmottagningar.
 • PHTLS (PreHospital Trauma Life Support), en tvådagarsutbildning för ambulanspersonal men även för annan personal som handhar patienter på en olycksplats t.ex. räddningstjänsten.
 • AMLS (Advanced Medical Life Support), tvådagars konceptutbildning för prehospital personal men även för sjuksköterskor på mottagningar som handlägger akut sjuka patienter samt läkare under utbildning. 
 • PEPP (Pediatric Education for Prehospital Professionals), tvådagars konceptutbildning för läkare, sjuksköterskor och andra som arbetar prehospitalt. 
 • PS (Prehospital sjukvårdsledning), tvådagars konceptutbildning för personal inom ambulanssjukvården och annan sjukvårdspersonal som ska kunna verka i ledningsfunktion i ett skadeområde. 
 • Akutkliniken arrangerar också utbildningar internt med föreläsare från sjukhusens olika verksamheter.