Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Ambulanssjukvårdens utbildningar

Ambulanssjukvården Västmanland fortbildar internt och utför uppdragsutbildningar i mån av resurser.

Exempel på kurser:

  • Introduktionsutbildningar för nyanställd personal på Ambulanssjukvården.
  • A-HLR - Avancerad hjärt-lungräddning.
  • A-HLR Barn - Avancerad hjärt-lungräddning till barn.
  • CRM - Crew Resource Management - Teamarbete och kommunikation inom hälso- och sjukvården.
  • PHTLS (PreHospital Trauma Life Support) - tvådagarsutbildning för ambulanspersonal men även för annan personal som handhar patienter på en olycksplats t.ex. räddningstjänsten.
  • AMLS (Advanced Medical Life Support) - tvådagars konceptutbildning för prehospital personal men även för sjuksköterskor på mottagningar som handlägger akut sjuka patienter samt läkare under utbildning. 
  • PEPP (Pediatric Education for Prehospital Professionals) - tvådagars konceptutbildning för läkare, sjuksköterskor och andra som arbetar prehospitalt. 
  • PS (Prehospital sjukvårdsledning) - tvådagars konceptutbildning för personal inom ambulanssjukvården och annan sjukvårdspersonal som ska kunna verka i ledningsfunktion i ett skadeområde. 
  • Ambulanssjukvården arrangerar också utbildningar internt med föreläsare från sjukhusens olika verksamheter.