Vårdgivare och samarbetspartners-logotyp (till startsidan)
För vårdgivare och samarbetspartners

Allmäntjänstgöring - AT

Här finns information om AT som kan vara till nytta för AT-läkare, handledare, verksamhetschefer, medicinskt ansvariga läkare eller klinikadministratörer.

Som AT-läkare i Region Västmanland får du en genomarbetad placering på 18 månader. Under din AT fungerar du som läkare på olika kliniker. Du har ett eget professionellt ansvar samtidigt som du strävar efter att uppnå en högre personlig kompetens. Möjligheterna till kompetensutveckling hos oss är stora genom utbildning, klinisk erfarenhet och handledning.

På varje placering kommer du möta engagerade AT-studierektorer som finns där för att stödja dig under din utveckling. Du kommer även ha en handledare under respektive block som du har individuella träffar med.

Upplägg för AT

Kirurgiblock 4,5 månader

4v ortopedi, 1v narkos, 1v urologi, 2 valfria (varav minst en av veckorna ska ha koppling till en kirurgisk specialitet), 11v kirurgi. Maximalt 4 veckors frånvaro exkl. utbildningstid. Frånvaron behöver inte ligga över kirurgitiden men om stora delar av ortopediblocket uteblir behövs dialog kring om AT-målen har uppnåtts eller om förlängning blir aktuell.  Narkos och urologi kommer alla att exponeras för inom kirurgin även om man förlägger ledighet över den placeringsveckan.   

Internmedicinsktblock 4,5 mån

2-3v valfria, 15v medicin. Maximalt 4 veckors frånvaro exkl. utbildningstid. Alla ska erbjudas minst 2 veckors valfria om placeringen ligger över sommaren och övriga året 3v. Erbjuds man 2 valfria veckor ska minst 1 vara kopplad till en internmedicinsk specialitet och erbjuds man 3 valfria ska minst 2 vara med sådan koppling. 

Psykiatriblock 3 mån

12v psykiatri. Maximalt 3v frånvaro exkl. utbildningstid. 

Allmänmedicinskt block 6 mån

1v valfri med koppling till primärvård, 24v allmänmedicin. Maximalt 5 veckors frånvaro exkl. utbildningstid.  

Uppdelning

Du kommer starta med antingen kirurgiskt block 4,5 mån och därefter byta till medicin 4,5 mån alternativt starta med internmedicin 4,5 mån och därefter byta till kirurgiskt block 4,5 mån. Efter dessa 9 månader kommer du vara placerad på psykiatri 3 mån samt avsluta med allmänmedicin 6 mån. I tjänsten ingår tjänstgöring inom hela Region Västmanland och en av dina fyra placeringar kommer vara i länet medan övriga tre är i Västerås.

Du får ett schema med upplägg och placeringar i god tid innan du startar din AT.

Det här ingår i AT i Region Västmanland

Introduktion

Fem dagars introduktion vid start med allmän introduktion samt introduktion för internmedicin, ortopedi och kirurgi. Du kommer också ha repetition mellan inför bytet mellan internmedicin/ opererande block. 3 dagars introduktion inför psykiatriplacering samt 5 dagars introduktion inför din placering inom allmänmedicin. Under denna introduktion genomgår du också kurs i Försäkringsmedicin 1 dag.

Valfria veckor

Minst fem veckors valfria placeringar där du själv väljer vilka kliniker du vill auskultera på inom Region Västmanland enligt rutin för dessa.

Extern kurs

Utbildningspott på 12 500 kr för extern kurs samt som mest 5 dagar för utbildning. Förläggs under allmänmedicinplacering.

AT-stämma

Betald AT-stämma (deltagaravgift, middag och reseersättning) med deltagande 1 gång under din AT. Förläggs under sista året av din AT.

Föreläsning

Gemensam föreläsning varje vecka (två timmar) enligt utbildningsprogram.

Kurser

Deltagande på Avancerad A HLR, ProAct, Brandutbildning, läkemedel för AT-läkare, försäkringsmedicinsk grundkurs erbjuds till alla AT att delta i, AT-läkare ansvarar själva för anmälan. 

Temadag

1 dag/år (AT-läkarna fördelas på 2 grupper och utbildas 2 separata dagar).

Utbildningsresa

2 heldagar/år med övernattning, alla AT eller uppdelat vid 2 tillfällen.

Mellansvenskt läkemedelsforum

3 dagar i slutet av AT (erbjuds bara att följa med för dem på psykiatrin och i PV).  

Inläsning

2 h/v under allmänmedicinplacering samt 2 dagar inläsning och betald ledighet för AT-tenta, erbjudande om 3 månaders litteraturstöd genom 3 månader betald prenumeration hos Hypocampus. 

AT-centrum

Tillgång till ett fullt utrustat AT-centrum med arbetsstationer, omklädningsrum, kök, matsal, konferenslokaler. Här hittar du också AT-chef och AT-samordnare.

Forskning

Möjlighet till forskning genom Centrum för klinisk forskning.

Pendlingskostnader under arbete

Betald pendling inom länet, ersättningen motsvarar kostnaden för pendlingskort med tåg eller enligt rutin.


Kontakt


Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

In English

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.

In English