Vårdgivare och samarbetspartners-logotyp (till startsidan)
För vårdgivare och samarbetspartners

PEPP - Pediatric Education for Prehospital Professionals, version 4 2020

PEPP är en tvådagars konceptutbildning utvecklad av American Academy of Pediatrics (AAP) och grundar sig på empirisk dokumentation inom fältet för prehospitalt omhändertagande av sjuka och skadade barn.

Syfte

Syftet med PEPP-utbildningen är att ge prehospital personal ökade kunskaper och ett gemensamt kvalitetssäkrat förhållningssätt till sjuka och skadade barn. Den vänder sig till läkare, sjuksköterskor och andra som arbetar prehospitalt. 

Form

Utbildningen är formad enligt moderna pedagogiska teorier och innehåller powerpointpresentationer, videopresentationer, praktiska övningsstationer samt interaktiv scenarioträning.

Upplägg

Föreläsningar och praktiska övningar. Som kursdeltagare får du agera i olika pediatriska scenarier och tillämpa den strukturerade undersökningsteknik som lärs ut med fokus på de särskilda problem som kan uppstå vid omhändertagande av barn.

Det är ett krav att du förbereder dig genom att läsa utsänd kursbok samt har genomfört pre-testet online innan utbildningen. För godkänd utbildning krävs närvaro under hela kursen samt godkända skriftliga tester.

Vi utbildar enskilda intressenter eller hela blivande fakulteter, dvs instruktörer. Vi handleder även nya fakulteter och koordinatorer om så önskas.

För utbildningsförfrågan och information om nästa utbildningstillfälle se nedan.  

Nyckelbegrepp i PEPP

Förberedelser / ankomst till patient

Använd tiden för framkörning till förberedelser t.ex. patientens ålder och vikt relaterat till storlek på utrustning samt medicindosering. Rollfördelning inom besättningen. Finns behov av extra resurser? Etc.

Lägesbedömning

Vid ankomst till plats skall ambulansbesättningen värdera säkerhetsläget dels för sig själva, dels för patienten. I detta läge skall också antalet patienter identifieras om det finns fler. Behovet av eventuella extra resurser kan fastställas med säkerhet.

Bedömning genom rummet

Ankomst till patienten och en snabb bedömning genom rummet utan att röra patienten genom att bedöma tre parametrar; andningsarbete, uppträdande, cirkulation till huden. PAT = Patient Assessment Triangle:

Bild som beskriver tre behandlingsparametrar; andningsarbete, uppträdande, cirkulation till huden

Genom att visuellt bedöma dessa tre parametrar så avgör vårdgivaren om patienten är kritisk eller inte kritisk och avgör därmed fortsatta prioriteter i handläggningen.

 

PRIMÄR BEDÖMNING

Hands on ABCDE

Vitala parametrar
Pulsoximetri

Kritisk:

  • Bedöm Andningsfrekvens, Pulsfrekvens, Pulskvalitet, Hudkvalitet, Kapillär återfyllnad och ev. andra relevanta parametrar.

Inte kritisk:

  • Insamla och mät samtliga vitala parametrar och värden relevanta för patienten.

Transportbeslut   >> Load and go alt. Stay and play

Ska arbetet fortsätta på plats, eller fortsatt arbete göras under färd?

Om på plats; vad ska göras på plats och när ska transport ske?

 

SEKUNDÄR BEDÖMNING

Anamnes

SAMPLER och OPQRST.

Kan erhållas parallellt med A-E om situationen medger, för att understödja transportbeslut samt för att inte missa viktig information från närstående/vittne som kan bli kvar på plats.

Fysisk undersökning

Head to toe / toe to head. Ålder, specifikt vårdbehov och vårdtempo avgör hur stort fokus som läggs på detaljerad undersökning. Exponera barnet frikostigare ju yngre de är, beakta hypotermi.

Monitorering

EKG, p-glukos, temp och ev. vitala parametrar som prioriterats bort eller bara uppskattats i vitalparametrar ovan. Senast här ska en komplett uppsättning parametrar mätas.

I denna punkt ingår också kontinuerlig övervakning av de värden som är relevanta, tex EKG, SpO2, blodtryck mm.

Re-evaluering

Kontinuerlig utvärdering av patientens tillstånd utifrån helhet. Detta innefattar utvärdering av insatt behandling samt förändringar i PAT, A-E, vitala parametrar och annan övervakning samt fysiologiska/anatomiska fynd. Beredskap att prioritera om, styra om och insätta ny behandling. Vid väsentliga förändringar i tillståndet, börja om med ny PAT.

Aktuella utbildningstillfällen

Utbildningstillfällen PEPP 2024:

  • 12-13 mars i Kungsörstorp FULLBOKAD!

Offertförfrågan och anmälan görs till Tom Johansson, Ambulanssjukvården Västmanland, se kontaktuppgifter nedan.

Anmälan är bindande. Platser kan överlåtas till annan person efter kontakt med kursledare. Överlåtelse av plats måste ske minst fem vardagar innan kursstart. Utebliven kursdeltagare debiteras full kursavgift.

Information om utbildningarna:

Tider dag 1: kl. 8.30 – 17.05

Tider dag 2: kl. 8.30 – 16.45

Vi använder arbetskläder under kursen. All undervisning sker inomhus.


Kontakt

Tom Johansson

Ambulanssjukvården Västmanland
076-496 13 35

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

In English

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.

In English