Till innehåll
Region Västmanland logotyp Region Västmanland logotyp
Utveckla Västmanland
Region Västmanland

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Flygbild över hamninloppet i Köping.

Om regional utveckling

Region Västmanland ansvarar för att leda arbetet med en hållbar regional utveckling. För att lyckas krävs ett brett samarbete och samverkan inom ett flertal områden. Vi samverkar med aktörer inom länet, med angränsande län, nationellt och internationellt.

Vårt regionala utvecklingsuppdrag

Det regionala utvecklingsansvaret innebär att arbeta fram och fastställa en regional utvecklingsstrategi, samordna insatser för att genomföra strategin, besluta om hur medel för regionalt tillväxtarbete ska användas samt följa upp, utvärdera och redovisa resultaten av tillväxtarbetet i regionen.

Inom ramen för uppdraget ingår att utföra uppgifter kopplat till EU:s strukturfondsprogram, upprätta och fastställa länsplaner för transportinfrastruktur och att upprätta en regional digital agenda. Vi arbetar för att länets kommuner, högskolor, näringsliv och andra aktörer ska samverka i viktiga frågor som påverkar länets framtid och utveckling. Tillsammans utvecklar vi Västmanlands län.

Regionala utvecklingsförvaltningen

Arbetet med regional utveckling organiseras av Regionala utvecklingsförvaltningen (RUF).

RUF består av cirka 120 anställda och leds av Maria Linder, Regional utvecklingsdirektör.

Organisationsschema RUF.jpg

Verksamhetsplan 2020-2022

Verksamhetsplanen beskriver hur vi tar oss an det regionala utvecklingsuppdraget och de aktiviteter vi avser genomföra. Den är ett viktigt instrument för att koppla samman den dagliga verksamheten med våra långsiktiga mål.

Verksamhetsplan Regional utvecklingsförvaltning 2020-2022

Om Region Västmanland

Region Västmanland är till för dig som bor i Västmanland – vi verkar för att du ska kunna bo, arbeta, leva, utvecklas och trivas i länet. Det är också du som är med och påverkar hur regionen styrs. Vi är en politiskt styrd organisation och vart fjärde år röstar du som bor i Västmanland till regionfullmäktige, i landstingsvalet. 

Region Västmanland ansvarar för den regionala utvecklingen, för hälso- och sjukvård samt tandvård i Västmanlands län.

Om Region Västmanland


Kontakt

Bild på Maria Linder;

Maria Linder

Förvaltningsdirektör
021 - 17 65 73

Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.

Mer om våra kakor