Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

| Hälsa och vård

Patientsäker vård – ett dagligt förbättringsarbete

För att minska risken för vårdskador krävs en god vård och ett fortlöpande arbete. Personalen inom regionen arbetar dagligen med förbättringar och att utveckla arbetssätt och system som stödjer en säker vård.

En säker vård där förekomsten av vårdskador är låg, handlar om att skapa en god vård där du som patient kan känna dig trygg. En god vård ska bland annat vara kunskapsbaserad, säker, patientfokuserad och effektiv. För att nå detta måste alla inom vården arbeta med förbättringar och att lära av tidigare erfarenheter.

Inom regionen anordnas varje år Patientsäkerhetens dag, i år var det den 11 maj. Det är en inspirationsdag där personal inom regionen har möjlighet att fylla på med ny kunskap och idéer genom att lyssna till olika föreläsare och utställare som alla handlar om patientsäkerhet.

Hög användning av antibiotika kan ge resistenta bakteriestammar

I år låg fokus på omsorg av patienter genom en patientsäker vård. En patientsäker vård handlar om att undvika att du som patient råkar ut för exempelvis fallskador, infektioner och läkemedelsfel. En av föreläsningarna på Patientsäkerhetens dag handlade om riskerna med den höga antibiotikaanvändningen.

Torsten Morell som är specialist i allmänmedicin och arbetar med antibiotikafrågor i Stramanätverket (samverkan mot antibiotikaresistens) berättade att vi genom en onödigt hög användning av antibiotika ökar risken för att utveckla resistenta bakteriestammar. På sikt kan det leda till att det inte går att behandla vissa infektioner.

Vidare förelästes det om vårdhygien och de svårigheter och utmaningar som finns i att lyckas med det vårdhygieniska arbetet dygnet runt, året om. En bristande vårdhygien ökar både infektionsrisk och smittspridning.

Patientsäkerhet - ett samarbete mellan personal och patient

Det finns olika sätt att arbeta med patientsäkerhet och förebyggande av vårdskador. Bland utställarna på Patientsäkerhetens dag fanns tre olika utställare som visade olika sätt att arbeta med patientsäkerhet i vården: under pågående vårdtillfälle, uppföljning efter varje arbetspass och genom journalgranskning i efterhand.

Alla har en gemensam faktor i sitt arbete och det är att patienternas delaktighet i vården är viktig för att minska vårdskador och öka patientsäkerheten. Därför är det viktigt att du som patient berättar för personal inom hälso- och sjukvården vad som har fungerat bra eller mindre bra i din kontakt med vården. Målet är att ingen patient ska drabbas av en vårdskada, för att nå dit behövs ett samarbete mellan dig som patient och personal inom hälso- och sjukvården.

Om du behöver lämna synpunkter eller klagomål på vården kan du läsa mer om hur du gör via sidan Synpunkter och klagomål, där även kontaktuppgifter till Patientnämnden finns.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.

Mer om våra kakor