Till innehåll
Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Regional biblioteksverksamhet

Den regionala biblioteksverksamheten arbetar för att bidra till samarbete, kunskapsutveckling och kvalitet hos folkbiblioteken i Västmanland.

Arbetet med biblioteksutvecklingen i Västmanland styrs av övergripande regionala och statliga styr- och strategidokument. 

I nuläget arbetar den regionala biblioteksverksamheten med fyra utvecklingsområden.

Regional bibliotekssamverkan

Sedan 2015 pågår ett arbete för att utöka samarbetet mellan folkbiblioteken i Västmanland. Arbetet baseras på beslut i den regonala kulturplanen för 2015-2018 samt Regional biblioteksplan 2015-2018 och stöds även av Bibliotekslagen §14.

Syftet med arbetet är att öka servicegraden och tillgängligheten till bibliotekstjänster i hela Västmanland och att ett större utbud av medier ska kunna nås av flera invånare på lika villkor.

Läsfrämjande

Läsfrämjande insatser är en viktig del i den regionala biblioteksverksamheten och är ett prioriterat område i Västmanlands regionala kulturplan. I samverkan med kommunbiblioteken utvecklas arbetet med lässtimulans i länet genom olika satsningar på olika grupper.

I det läsfrämjande arbetet är det viktigt att stärka barns och ungas läsförmåga, språkförståelse och läslust. Att alla människor har tillgång till ett rikt språk är en demokratifråga. Under 2016 sker detta arbete inom projektet Vem äger språket?.

Biblioteket som mötesplats

Den regionala biblioteksverksamheten arbetar i samverkan och i samspel med civilsamhället, det lokala kulturlivet och regionala kulturverksamheter för att utveckla biblioteken som mötesplatser för kulturupplevelser och programverksamhet.

Tillsammans med folkbildningen, biblioteksverksamheterna och andra aktörer inom vuxenutbildningen utvecklas strategier och metoder för att överbrygga den digitala klyfta som finns i samhället.

Biblioteksplaner

Den regionala biblioteksverksamheten ska utifrån den regionala biblioteksplanen stödja kommunernas kvalitetsarbete bland annat genom att stödja kommunerna i Västmanland i arbetet med lokala biblioteksplaner.


Kontakt

Cajsa Broström

Kulturutvecklare
021 - 17 39 11

Karin Engström

Kulturutvecklare
021 - 17 61 68

Amelie Sarlin

Kulturutvecklare
021-17 61 69

Christer Söderqvist

Adm assistent
021 - 17 61 26

Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.

Mer om våra kakor