”Ser du mig?” Socialstyrelsens informationskampanj om barn som närstående och anhöriga

Regionövergripande Hälso- och sjukvård Chefsnytt

Socialstyrelsens informationskampanj ”Ser du mig?” syftar till att hälso- och sjukvården kan göra stor skillnad för barn som på nära håll ser sin förälder eller annan nära viktig person gå igenom svårigheter. Barn behöver få veta vad som händer och inte lämnas ensamma med oro, ansvar och frågor.

Hälso- och sjukvården har en skyldighet att särskilt beakta barns behov av information, råd och stöd när föräldrar eller någon annan vuxen som barnet varaktigt bor med har svårigheter såsom allvarlig sjukdom, psykisk ohälsa, missbruk, våld i nära relation eller om en förälder plötsligt avlider.

– Många barn ser sin förälder gå igenom svårigheter på nära håll. Allt för ofta lämnas de ensamma med oro, ansvar och frågor, trots att de har rätt till stöd. Vår förhoppning är att öka kännedomen om hälso- och sjukvårdens ansvar för de barn som kan påverkas av den vuxnes svårigheter, så att fler barn får den information och stöd som de behöver och har rätt till , säger Agnes Lundström, utredare på Socialstyrelsen och samordnare för området barn som anhöriga. 

Den nya webbsajten Ser du mig? är framtagen i samarbete med bland andra Socialstyrelsen och Nationellt kunskapscenter anhöriga och innehåller grundläggande kunskap och stödmaterial för utvecklingsarbete i regionerna.

Arbetet i Region Västmanland

Det är respektive verksamhetschef som ansvarar för att upprätta lokala rutiner som tillämpas i det dagliga arbetet. De verksamheter som har Barnrättspiloter kan med fördel ta hjälp av dem i arbetet. Som stöd har regionen sedan tidigare en vägledning för vården Centuri , ett åtgärdskort med kort information i fickformat och foldrar som vänder sig till patienter och barn. Redan innan Socialstyrelsens kampanj drog igång har det startat arbeten inom regionen när det gäller barn som anhöriga: Vuxenpsykiatri - Region Västmanland  

– För barn är det vanligast att personen som drabbats är en vuxen familjemedlem. Men det finns barn där minderåriga syskon drabbas eller andra vuxna som är tryggheten i ett barns tillvaro vilket kan få samma negativa konsekvenser för barnet, säger Helén Steglind Larsson, barnrättsstrateg, Centrum för hållbarhet.

Därför har Region Västmanland likt flera andra regioner vidgat innebörden av lagtexten "… om barnets förälder eller någon annan vuxen som barnet varaktigt bor tillsammans med…" så att även andra viktiga personer i barnets liv kan omfattas.

– Vi behöver därför bedöma vad som blir bäst för barnet vid varje enskilt fall, säger Helén Steglind Larsson

För mer information:

Barnrättsstrateg Helén Steglind Larsson

Centrum för hållbarhet(Funktionsmail)

Bemötande - Region Västmanland(Läs under bubblan Barnets rättigheter)

 

 

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

In English

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.

In English