Västmanland turisms logotyp (till startsida)
Västmanland turism
Anundshög

Känn tidens vingslag i ett tusenårigt maktcentrum

Vid Anundshög kan du uppleva mystiken på platsen för ett viktigt maktcentrum i Mälardalen under järnåldern. Njut av utsikten över de storslagna skeppssättningarna från Sveriges största gravhög. Anundshög bjuder in till reflektion och spännande historia men också till promenader och naturupplevelser.
  • Vår fornvård ska främja den biologiska mångfalden.
  • Vårt café väljer alltid i första hand hållbarhetsmärkta matvaror.
  • Alla ska ha råd att besöka oss och få en kunskapsupplevelse.

Anundshög är en av Sveriges viktigaste fornlämningsområden och den viktigaste delen i ett stort riksintresseområde för kulturmiljövården. Delar av Badelundaåsen är också riksintresse för naturvården. Det är mycket viktigt för oss att bevara och stärka kultur- och naturvärdena i området.  Därför vill vi i vår fornvård samtidigt utveckla den biologiska mångfalden. Tillgänglighet är något vi lägger stort fokus på. Anundshög är ett tillgängligt fornlämningsområde där du kommer nära fornlämningarna. Vi jobbar för att det ska fortsätta vara så, samtidigt som vi verkar för ett hållbart slitage av markytan inom fornlämningarna.

Besökare kan idag ta del av områdets kultur- och naturhistoria i vandringen Badelundaåsens natur- och kulturstig. Vi vill även ge möjligheten för besökare att få lära sig både om platsens spännande historia och om dess natur, samt den natur- och kulturhistoria som upprätthållit naturvärdena. I vår fornvård vill vi återskapa och upprätthålla den landskapsvård som lagt grunden för dagens biologiska mångfald samt förmedla värdet av det till besökarna.  

Caféet vid Anundshög, Café Anund, är en del av Arbetsmarknadsenheten vid Västerås stad. Caféet har både hållbarhetsmärkta och lokala produkter. Hållbarhetsmärkta råvaror väljs alltid i första hand och caféets bageri verkar lokalt i Västerås.

Anundshög ska vara ett besöksmål för alla. Det betyder att det ska finnas kunskapsupplevelser på plats som alla har råd med. Café Anund är också en viktig aktör inom social hållbarhet genom att förbereda arbetssökande till ett eget arbete.

Hållbarhetsmärkning

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

In English

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.

In English