Till innehåll
Region Västmanland logotyp Region Västmanland logotyp
Utveckla Västmanland
Region Västmanland

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Tre personer sitter vid ett mötesbord och diskuterar..

Samverkan

Samverkan mellan länets kommuner och Region Västmanland är en förutsättning för ett framgångsrikt regionalt utvecklingsarbete. Områden vård, välfärd och folkhälsa är nära kopplade till varandra.

Samverkan för utveckling

Regionens hälso- och sjukvård och de tio kommunernas verksamheter har många beröringsytor och gemensamma utmaningar för att få till stånd utveckling av en effektiv och sammanhållen vård-, omsorg och skola. Länets samverkansstruktur syftar till att stärka arbetet, både på länsgemensam och lokal nivå. Samverkan på länsgemensam nivå sker i politiker- och tjänstemannagrupper. I varje kommun finns lokala ledningsgrupper för samverkan med tjänstemän från regionens hälso- och sjukvård och kommunen.

Politisk samverkansgrupp barn och unga

Politisk samverkansgrupp barn och unga består av tjugoåtta förtroendevalda representanter från länets kommuner och Region Västmanland. Gruppen ska hantera frågor som rör barn och unga inom områdena skola, socialtjänst och hälso- och sjukvård. Samverkansgruppen har två huvuduppgifter:

  • Att identifiera och prioritera gränsöverskridande samverkansuppgifter och lämna synpunkter på förslag till överenskommelser, riktlinjer/rutiner och projekt som utarbetas av tjänstepersonerna
  • Att vara en arena för lärande och erfarenhetsutbyte

Ordförande för gruppen är regionråd Barbro Larsson (C). Tjänstepersonsstöd till gruppen ges av Jeanette Källstad och Susanne Holmsten.

Politisk samverkansgrupp äldre

Politisk samverkansgrupp äldre består av tjugoåtta förtroendevalda (inklusive ersättare) från länets kommuner och Region Västmanland. Gruppen ska hantera frågor som rör äldre inom områdena hälsa, vård och omsorg. Samverkansgruppen har två huvuduppgifter:

  • Att identifiera och prioritera gränsöverskridande samverkansuppgifter och lämna synpunkter på förslag till överenskommelser, riktlinjer/rutiner och projekt som utarbetas av tjänstepersonerna
  • Att vara en arena för lärande och erfarenhetsutbyte

Ordförande för gruppen är regionråd Kenneth Östberg (S), vice ordförande Patrik Boström (S), ordförande socialnämnd Surahammars kommun.

Tjänstepersonsstöd till gruppen ges av Sara Cederbom och Lise-Lotte Eriksson.

Chefsforum

Länsledningsgrupp med chefer inom Region Västmanland och socialchefer från länets tio kommuner som möts regelbundet, minst sex gånger per år, och behandlar gemensamma frågor inom områdena socialtjänst och hälso- och sjukvård.

Från och med hösten 2019 utökas Chefsforums möten med att skolcheferna medverkar i de frågor som de också är berörda av. Chefsforum utser länsgemensamma samverkansgrupper och tillsätter arbetsgrupper, se skiss på samverkansstruktur.

Sammankallande till nätverket är Lise-Lotte Eriksson.

Skolchefer

Skolchefsnätverket består av förvaltningschefer för skola och utbildning i länets kommuner. Nätverket är en arena för erfarenhetsutbyte gällande skolans uppdrag och hanterar också samverkansfrågor som berör utbildningssektorn.

Sammankallande till nätverket är Jeanette Källstad.

Socialchefer

Socialchefsnätverket består av socialchef eller motsvarande med ansvar för socialtjänst och hälso- och sjukvård i länets kommuner. Nätverket är en arena för erfarenhetsutbyte och samverkansfrågor. En fokusfråga för nätverket är socialtjänstens och angränsande hälso- och sjukvårds kunskapsutveckling.

Sammankallande till nätverket är Lise-Lotte Eriksson.

Samverkansdokument

Samverkansdokument som är gemensamt beslutade av Region Västmanland och länets tio kommuner inom hälso- och sjukvård samt socialtjänstområdet hittar du på webbplatsen för Vårdgivare och samarbetspartners.


Kontakt


Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.

Mer om våra kakor