Till innehåll
Region Västmanland logotyp Region Västmanland logotyp
Utveckla Västmanland
Region Västmanland

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Orange kabel upplindad på kabeltrumma.

Tillgång till snabbt bredband

Genom en väl utbyggd digital infrastruktur ska alla, invånare, näringsliv, offentlig verksamhet och besökare kunna ta del av digitaliseringens fördelar.

Nyttan med bredband

Med snabbt bredband och smarta digitala tjänster kan du leva enklare och tryggare, oavsett hur och var du bor. Du kan lättare hålla kontakten med nära och kära över hela världen. Om du blir sjuk kan du använda digitala tjänster som en del av din behandling. Det öppnar upp möjligheten att studera på distans och att starta företag på landsbygden.

Västmanland helt uppkopplat 2025

Regeringen publicerade i slutet av 2016 en ny strategi för ett helt uppkopplat Sverige år 2025. Västmanland har antagit de nationella målen för bredbandsutbyggnaden:

  • År 2020 bör 95 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s
  • År 2023 bör hela Sverige ha tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet
  • År 2025 bör hela Sverige ha tillgång till snabbt bredband

Bredbandsutbyggnaden i länet 2018

82 procent i Västmanland har tillgång till snabbt bredband. Det är en ökning med 3,45 procent eller cirka 4 600 hushåll från föregående år. Det visar Post- och telestyrelsens (PTS) mobiltäcknings- och bredbandskartläggning 2018.

81,72 procent av hushållen i Västmanland hade i oktober 2018 tillgång till snabbt bredband på 100 Mbit/s. Det ger Västmanland en sjundeplats i riket där snittet är 82,24 procent. Utvecklingen följer i stort den för riket men fortfarande är det en bit kvar till det nationella målet om att 95 procent av landets hushåll och företag ska ha tillgång till snabbt bredband år 2020. Ser man till landsbygden saknar fortfarande 2/3 av hushållen tillgång till snabbt bredband.

Det har varit en tid med kraftig bredbandsutbyggnad, även längre ut på landsbygden. Det gör också att utbyggnaden blir svårare att genomföra. Långa avstånd och en glesare befolkning gör det svårare för aktörerna att klara sina kalkyler.

Att bygga på landsbygden kräver många markavtal och fler olika tillstånd innan byggnationen kan slutföras, detta tar tid. Bristande efterfrågan på snabbt bredband i vissa områden har också försenat utbyggnaden och i vissa fall stoppat den.

Bredbandslyftet

Bredbandslyftet är ett program för vägledning till kommuner som vill se över strategiska vägval i bredbandsfrågor. Norberg startade programmet i juni 2019, som genom dialog och diskussioner vägleder kommunen i de utmaningar och vägval de står inför i bredbandsfrågan.

Ekonomiskt stöd till bredbandsutbyggnad

Vill du bygga ut snabbt bredband på landsbygden?

Ansök om stöd hos Länsstyrelsen

PTS mobiltäcknings- och bredbandskartläggning

Post- och telestyrelsen (PTS) har i uppdrag av regeringen att beskriva och analysera den faktiska och möjliga tillgången till infrastruktur och tjänster för elektronisk kommunikation. PTS mobiltäcknings- och bredbandskartläggning är en årlig rapport som kartlägger tillgången till och utbyggnaden av fast och mobil bredbandsinfrastruktur, det vill säga tillgången till telefoni och bredband där vi bor och arbetar, samt tillgången till mobilt bredband och mobiltelefoni över Sveriges yta. Informationen till kartläggningen samlades in i oktober 2018.

Statistikportalen PTS

Tillgång till bredband i kartformat PTS

Uppdraget regional bredbandskoordinator

Funktionen som regional bredbandskoordinator är placerad i Region Västmanland, den organisation som har det regionala utvecklingsansvaret för respektive län. I bredbandskoordinatorernas uppdrag ingår bland annat att verka för övergripande samordning, samverkan och samarbete mellan aktörer, såväl offentliga som privata, som är av betydelse för bredbandsutbyggnaden och som är verksamma i länet. Vi arbetar bland annat med att stödja kommuner, att kartlägga av behov och att främja länsövergripande samverkan kring bredbandsutbyggnad.

Kontakt

Bild på Lars Eriksson;

Lars Eriksson

Regional bredbandskoordinator

Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.

Mer om våra kakor