Till innehåll
Region Västmanland logotyp Region Västmanland logotyp
Utveckla Västmanland
Region Västmanland

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Digitalisering och regional digital agenda

Pågående teknikutveckling kommer att genomsyra och förändra samhället från grunden. Västmanlands regionala digitala agenda ger samsyn och gemensam kraft för den digitala utvecklingen. Målsättningen är ett Västmanland där tillgängliga tjänster möjliggör ett enklare liv för alla – på lika villkor.

Värdeskapande för länet och ett livskraftigt Västmanland

Digitalisering är en viktig möjliggörare för att utveckla länet, både offentligt och näringsliv, men inte minst för att alla enskilda västmanlänningar.

Strategin Regional digital agenda är gemensamt undertecknat av Region Västmanland, Länsstyrelsen i Västmanlands län och länets tio kommuner. Avsikten med en regional digital agenda är att få till stånd ett sammanhållet arbete kring digitalisering inom Västmanland och ta tillvara den potential och möjligheter som digitaliseringen ger. Digitaliseringen är en del av lösningen för att möta samhällsutmaningar med en åldrande befolkning, urbanisering, människans klimatpåverkan samt företagens konkurrenskraft på en global marknad. Det finns en samsyn hos länets företrädare att digitaliseringen spelar stor roll för tillväxt och attraktivitet.

Regional digital agenda.pdf

Digitalt innanförskap

Västmanland ska kännetecknas av ett digitalt innanförskap för alla som bor, arbetar, driver företag eller vistas här. Det innebär att, oavsett var du befinner dig ska det vara enkelt att ta del av offentlig och kommersiell information och service. En förutsättning är då att det finns en fysisk infrastruktur som tillhandahåller stabila och snabba uppkopplingar i alla delar av länet. E-tjänster ska finnas tillgängliga för alla på lika villkor och utgå från människans livssituation och företagens behov. Kunskap om hur digitala tjänster kan förenkla livet för enskilda och företag behöver spridas mer.

Enligt rapporten Svenskarna och internet 2018 är det ungefär 1,1 miljoner svenskar som inte använder internet dagligen eller överhuvudtaget. Ålder är det tydligaste sambandet till att inte koppla upp sig dagligen. Det finns dock fler faktorer bakom de personer som inte använder internet eller är sällananvändare: det är i högre grad kvinnor, de har lägre hushållsinkomst och bor oftare på landsbygden. För att skapa ett digitalt innanförskap behövs därför snabbt bredband och stabila uppkopplingar där människor befinner sig i vardagen.  

IT-support på biblioteken

Den nationella satsningen Digitalt först med användaren i fokus satsar på att utbilda bibliotekspersonal på folkbiblioteken som kan hjälpa besökare att använda digitala verktyg och tjänster. Det kan vara att söka på nätet, ladda ned appar i mobilen, hjälp med e-tjänster eller skriva ut blanketter. Som invånare kan du idag besöka länets samtliga folkbibliotek och få hjälp.

Mer om digital utveckling

Tjänster utifrån livshändelser

Den digitala strategin för länet bygger på livshändelseperspektivet. Det betyder att invånaren står i centrum. Utgångspunkten för digitalisering är individens olika skeden i livet, som att till exempel bli förälder eller starta företag. Digitaliseringen påverkar samhällets struktur och möjliggör förändrade eller nya arbetssätt. Det innebär ett förändrat tankesätt och arbetssätt för myndigheter och organisationer så att system kan samverka med varandra på ett optimalt sätt för individer och företag.

Handlingsplan 2019-2021 för Västmanland

Handlingsplanen omfattar planerade insatser som ska bidra till att tillvarata digitaliseringens möjligheter. Vidare beskrivs ett flertal andra gemensamma utvecklingsinsatser kring digitalisering som pågår i länet.

Handlingsplan för regional digital agenda 2019-2021.pdf

Dags att digitalisera

Dags att digitalisera är en kunskapsbank med många olika delar att fritt välja ur, för dig som vill utveckla ditt företag med hjälp av digitalisering.

Tillväxtverket

Företagsstöd genom digitaliseringscheckar

Vilka du stärka din kompetens genom digitalisering? Digitaliseringscheckar ger små företag möjlighet att ta in extern kompetens. 

Läs mer och ansök om digitaliseringscheckar och andra företagsstöd

Uppdraget regional digitaliseringskoordinator

Vi arbetar för att invånare och företag ska kunna ta del av digitaliseringens möjligheter och främja användningen av digitala arbetssätt, verktyg och tjänster. Insatsen ska bidra till en övergripande och strategisk samordning och samverkan mellan relevanta aktörer inom digitalisering genom att bland annat integrera digitaliseringen i den regionala utvecklingsstrategin och andra strategiska dokument. Vi arbetar även för att främja digitaliseringen i regional tillväxt genom att erbjuda stöd till små företag att digitalisera tjänster, produkter och arbetssätt.

Kontakt

Bild på Ann-Margreth Hammar;

Ann-Margreth Hammar

Regional digitaliseringskoordinator
021-17 43 49

Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.

Mer om våra kakor