Region Västmanlands logotyp
Utveckla Västmanland
Tre män klädda i blåa arbetsoveraller står bredvid varandara i en bilverkstad och ler mot kameran.

Regionala strukturer för validering i Östra Mellansverige

Genom att främja regionala strukturer för validering kan vi bidra till effektivare lösningar för den strategiska kompetensförsörjningen inom länen i Östra Mellansverige.

Validering – en del av lösningen för kompetensförsörjning

Kompetensförsörjning uppges idag av många arbetsgivare som en av de största utmaningarna inom både privat- och offentligsektor. Enligt valideringsdelegationens slutbetänkande 2019 beskrivs validering som en underutnyttjad resurs inom utbildningsväsendet och på arbetsmarknaden. En framgångsrik valideringsprocess kan bidra till att fler individer får sin kompetens synliggjord.

Validering leder till vinster för individen, arbetsgivaren och samhället i stort. Individen får större möjligheter att ta till vara på sitt kunnande, arbetsgivaren får bättre förutsättningar att hitta efterfrågad kompetens och samhällets resurser fördelas mer hållbart, bland annat genom att matchningen av individens kompetens förbättras.

 

Rapporter och studier framtagna i projektet

Här kommer du att hitta rapporter och studier som tagits fram under projektperioden. 

Just nu inväntas resultaten från En samhällsekonomisk analys av validering
framtagen av Ramboll.

Den kommer att publiceras redan efter sommaren, när de sista detaljerna är på plats i rapporten. Håll utkik!

Save the date: Resultatkonferens den 22 oktober!

Gör dig redo för resultatkonferens den 22 oktober!

I höst redovisar vi inom projektet Regionala strukturer för validering i Östra Mellansverige våra projektresultat – viktiga aspekter och framsteg från våra projektaktiviteter, samt resultaten från tre olika studier som tagits fram under projekttiden:

 • En samhällsekonomisk analys av validering
  - framtagen av Ramboll

 • En VR-studie om validering inom vård och omsorgsbranschen
  - framtagen av projektet i samarbete med Lutra Interactive

 • En forskningsstudie om hur teknik på olika sätt kan användas för validering med ett breddat perspektiv
  - framtagen av projektet i samarbete med RISE

22 oktober: Konferensen äger rum digitalt, under en heldag. Avsätt redan nu tid i din kalender för nya insikter, inspiration och möjligheter. På konferensen kommer du att få svar på hur validering kan vara en lösning för framtidens kompetensförsörjning i Östra Mellansverige!

Notera: Officiell inbjudan och länk till anmälningssida kommer. Länken till anmälningssidan kommer bland annat att publiceras här. Håll utkik!

Medfinansieras av Tillväxtverket

Med finansiering från Tillväxtverket.

Aktuellt

Ta del av webbartiklar med aktuella nyheter om projektet >


Vill du läsa projektets nyhetsbrev?

Här hittar du sommarens utskick (juni 2024) >

Här hittar du vårens utskick (februari 2024) >

Här hittar du höstens utskick (november 2023) >
Obs: Vissa länkar i detta nyhetsbrev är idag brutna.
Detta till följd av webbutveckling som lett till
att vissa webbsidor fått nya webblänkar.

Vad är validering?

Vad innebär validering?

Med validering kan en persons kompetens, oavsett hur den har förvärvats, synliggöras och bekräftas så att personen kan komma vidare i arbetslivet eller till en utbildning. Genom en kvalitetssäker valideringsprocess får en person papper på sin kunskap och kompetens.

Det kan handla om att:

 • Tillvarata, synliggöra, värdera och ge erkännande för tidigare lärande och kompetens.
 • Underlätta och förkorta studietid samt öka anställningsbarhet.
 • Öka förutsättningar för omställning på arbetsmarknaden (exempelvis integrationsarbete).

Regional struktur för validering

Effektiva strukturer för validering främjar den långsiktiga kompetensförsörjningen. Många enskilda kommuner är för små för att kunna erbjuda validering inom alla områden. Därför är det viktigt att samverka för att kunna komplettera varandra. Vi i Region Västmanland samarbetar med flera aktörer kring validering och driver ett utvecklingsarbete för en regional och nationell struktur för validering.

Bakgrund till projektet

Projektet härstammar från tidigare arbete inom Valideringsdelegationen. I slutbetänkandet 2019 föreslogs ett sammanhållet och permanent system för validering för att fler personer ska kunna få sitt kunnande kartlagt, bedömt och erkänt.​ Utifrån det skapades bland annat ESF-projektet Valideringslyft, där samtliga regioner ​ i Sverige bidragit till att skapa förutsättningar för ett långsiktigt system för validering.​ Från och med 1 januari 2023 ändras skollagen (Lag 2022:912) och förordningen (2022:1106) om vuxenutbildningen som förtydligar huvudmannens ansvar att erbjuda validering. Regeringen har även beslutat om en ny valideringsförordning som träder i kraft den 1 januari 2023.

Beskrivning av projektet

Genom projektet ska vi utveckla effektiva och hållbara regionala strukturer för validering som en del i det regionala kompetensförsörjningsarbetet inom de fem länen i Östra Mellansverige.

Projektet kommer fokusera på att utveckla regional kapacitet kring validering. Detta genom kunskapsunderlag, metoder, stöd och samverkan med de aktörer som bedöms vara väsentliga för att utveckla och förstärka validering.

Projektet pågår från 1 november 2022 och två år framåt.

Mål och fokusområden

Målet med projektet är att gemensamt utveckla regionala strukturer för validering inom de fem länen i Östra Mellansverige. Projektet inriktas på fyra utvalda fokusområden:

 • Regionens (RUA) roll inom validering.
 • Validering inom yrkesvux.
 • Branschvalidering.
 • Kommunikation och information om validering.

Kontaktuppgifter till samtliga projektledare

Region Västmanland, Karin Lantz
karin.lantz@regionvastmanland.se

 

Region Örebro Län, Fredrik Jönsson
fredrik.jonsson2@regionorebrolan.se

 

Region Uppsala, Tove Quennerstedt
tove.quennerstedt@regionuppsala.se

 

Region Sörmland, Jessica Gustafsson & Anna Hedeklint
jessica.gustafsson2@regionsormland.se
anna.hedeklint@regionsormland.se

 

Region Östergötland, Annelie Iggström
annelie.iggstrom@regionostergotland.se

Projektlogotyp med texten Regionala strukturer för validering i Östra Mellansverige.


Bild på Karin Lantz;

Karin Lantz

Huvudprojektledare, Östra Mellansverige
021-9614023

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

In English

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.

In English