Företagslogga (till startsida)
Utveckla Västmanland
Målområde:Ett välmående Västmanland

Mål#6 Öka tillgängligheten till hälso- och sjukvården

Den växande och åldrande befolkningen bidrar till ett ökat behov av vård och omsorg.

För att kunna möta den demografiska utvecklingen och invånarnas behov på ett bättre sätt krävs en förflyttning från slutenvård till nära vård. Den fysiska och psykiska hälsan kan förbättras genom ett hälsofrämjande arbetssätt och personcentrerad vård. År 2030 ser vi en ökad tillgänglighet till hälso- och sjukvård i hela länet.

 

Om diagrammen
Diagrammen på sidan är interaktiva och du kan välja att dölja eller visa olika mätpunkter.

Primärvården

Ökad tillgänglighet genom vårdgarantin

Primärvården ska finnas nära invånarna med en hög tillgänglighet.

Långa väntetider till vård kan skapa oro, stress, rädsla och en känsla av otrygghet. Det finns en risk att ett medicinskt tillstånd förvärras eller att det orsakar en onödigt lång sjukfrånvaro för individen. Vårdtiderna behöver kortas ner för att öka tillgängligheten till länets invånare. Det är viktigt att hälso- och sjukvården ska utformas utifrån olika patienters behov så att den inte utestänger någon. Som en åtgärd för att öka tillgängligheten startade vårdgarantienheten sin verksamhet i maj 2019. Den har hjälpt verksamheterna genom att kontakta patienter och erbjudit vård hos annan vårdgivare när den lagstadgade vårdgarantin inte kunnat uppfyllas på hemmaplan.

Andelen med medicinsk bedömning inom tre dagar ligger över 80 procent

Andel personer med medicinsk bedömning i primärvården inom tre dagar

81 procent fick medicinsk bedömning i primärvården inom tre dagar i genomsnitt under 2022 i Västmanlands län (årsmedelvärde). Andelen som får medcinsk bedömning inom tre dagar är något lägre i Västmanland än i riket, där årsmedelvärdet var 84 procent.

Källa: Nationella väntetidsdatabasen

Specialiserad vård

Arbete för förbättrad kapacitet

Inom specialistsjukvården arbetar man målinriktat för att förbättra tillgänglighetsvärden. Operationskliniken arbetar för att förbättra sin kapacitet och flera kliniker arbetar aktivt med att se över sina väntelistor tillsammans med vårdgarantienheten.

78 procent besökte specialistvården inom 90 dagar efter beslut om remiss/vårdbegäran i Västmanlands län

Andel besök till specialistvård inom 90 dagar efter beslut om remiss/vårdbegäran (inkl. psykiatrin)

78 procent besökte specialistvården inom 90 dagar efter beslut om remiss/vårdbegäran i Västmanlands län (årsmedelvärde för 2022). Årsmedelvärdet i riket var 68 procent år 2022. 

Källa: Nationella väntetidsdatabasen

*ny mätmodell infördes januari 2021

Andelen med operation eller åtgärd inom 90 dagar efter beslut om remiss/vårdbegäran

Andel patienter med operation/åtgärd inom 90 dagar efter beslut om remiss/vårdbegäran till specialistvård (exkl. psykiatrin)

I Västmanlands län fick 69 procent operation eller åtgärd inom 90 dagar under 2022 (årsmedelvärde). Genomsnittet i riket var under samma år 58 procent. Andelen i Västmanlands län har ökat sedan 2021, då andelen var 58 procent.

Källa: Nationella väntetidsdatabasen

*ny mätmodell infördes januari 2021

Barn- och ungdomspsykiatrin

Den psykiska ohälsan ökar bland barn och unga

Den som söker hjälp för psykisk ohälsa behöver mötas med trygghet, förståelse och kompetens.

Vårdcentraler och ungdomsmottagningar behöver vara särskilt rustade för att hjälpa barn och unga i behov av vård. Det nationella målet är att 90 procent av barn och ungdomar ska få en första kontakt på Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) inom 30 dagar. Minst 80 procent ska få en fördjupad utredning/åtgärd inom 30 dagar.

Andel genomförda besök inom 30 dagar var 45 procent i länet år 2022

Andel genomförda besök inom 30 dagar (Barn- och ungdomspsykiatrin)

I Västmanlands län fick 45 procent ett första besök inom 30 dagar i genomsnitt under år 2022, jämfört med 55 procent i hela landet. Det innebär en uppgång jämfört med år 2021, då årsmedelvärdet var 38 procent i länet och 57 procent i hela landet. 

Källa: Nationella väntetidsdatabasen

*ny mätmodell infördes januari 2021

Under 2022 fick 52 procent behandling inom 30 dagar i Västmanlands län

Andel genomförda behandlingar inom 30 dagar (Barn- och ungdomspsykiatrin)

Under 2022 har andelen som fått behandling inom 30 dagar uppgått till 52 procent i Västmanlands län (årsmedelvärd) Det är en nedgång jämfört med året innan, då andelen var 63 procent. Västmanland ligger under årsmedelvärdet i riket, som var 60 procent år 2022. 

Källa: Nationella väntetidsdatabasen

Uppföljning

Hur följer vi upp delmålet?

Här presenterar vi hur och vad vi mäter.

För att mäta tillgängligheten till hälso- och sjukvård används uppgifter som beskriver i vilken grad vårdgarantin upprätthålls. Det vill säga vilken tid det tar för invånarna att få kontakt med vården och vilken tid det tar att erhålla vård.

Läs hela strategin för ett livskraftigt Västmanland

Regional utvecklingsstrategi 2030

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.