Till innehåll
Region Västmanland logotyp Region Västmanland logotyp
Utveckla Västmanland
Region Västmanland

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Målområde:Ett välmående Västmanland

Mål#6 Öka tillgängligheten till hälso- och sjukvården

Den växande och åldrande befolkningen bidrar till ett ökat behov av vård och omsorg.

För att kunna möta den demografiska utvecklingen och invånarnas behov på ett bättre sätt krävs en förflyttning från slutenvård till nära vård. Den fysiska och psykiska hälsan kan förbättras genom ett hälsofrämjande arbetssätt och personcentrerad vård. År 2030 ser vi en ökad tillgänglighet till hälso- och sjukvård i hela länet.

 

Om diagrammen
Diagrammen på sidan är interaktiva och du kan välja att dölja eller visa olika mätpunkter.

Primärvården

Ökad tillgänglighet genom vårdgarantin

Primärvården ska finnas nära invånarna med en hög tillgänglighet.

Långa väntetider till vård kan skapa oro, stress, rädsla och en känsla av otrygghet. Det finns en risk att ett medicinskt tillstånd förvärras eller att det orsakar en onödigt lång sjukfrånvaro för individen. Vårdtiderna behöver kortas ner för att öka tillgängligheten till länets invånare. Det är viktigt att hälso- och sjukvården ska utformas utifrån olika patienters behov så att den inte utestänger någon. Som en åtgärd för att öka tillgängligheten startade vårdgarantienheten sin verksamhet i maj 2019. Den har hjälpt verksamheterna genom att kontakta patienter och erbjudit vård hos annan vårdgivare när den lagstadgade vårdgarantin inte kunnat uppfyllas på hemmaplan.

Andelen med medicinsk bedömning inom tre dagar minskade i oktober 2020

Andel personer med medicinsk bedömning i primärvården inom tre dagar

Andel personer med medicinsk bedömning i primärvården inom tre dagar har under 2020 varierat mellan 78 och 92 procent per månad i Västmanlands län.

Källa: Nationella väntetidsdatabasen

Specialiserad vård

Arbete för förbättrad kapacitet

Inom specialistsjukvården arbetar man målinriktat för att förbättra tillgänglighetsvärden. Operationskliniken arbetar för att förbättra sin kapacitet och flera kliniker arbetar aktivt med att se över sina väntelistor tillsammans med vårdgarantienheten.

85 procent besökte specialistvården inom 90 dagar efter beslut om remiss/vårdbegäran i Västmanlands län i oktober 2020

Andel besök till specialistvård inom 90 dagar efter beslut om remiss/vårdbegäran (inkl. psykiatrin)

Under 2020 har andelen besök inom 90 dagar varierat mellan 75 och 89 procent per månad. Genomsnittet i riket var 78 procent i oktober 2020. Utvecklingen i Västmanlands län följer trenden i riket.

Källa: Nationella väntetidsdatabasen

 

Andelen med operation eller åtgärd inom 90 dagar efter beslut om remiss/vårdbegäran ökade i oktober

Andel patienter med operation/åtgärd inom 90 dagar efter beslut om remiss/vårdbegäran till specialistvård (exkl. psykiatrin)

I Västmanlands län fick 56 procent operation eller åtgärd inom 90 dagar i oktober 2020. Genomsnittet i riket var under samma månad 61 procent. 

Källa: Nationella väntetidsdatabasen

Barn- och ungdomspsykiatrin

Den psykiska ohälsan ökar bland barn och unga

Den som söker hjälp för psykisk ohälsa behöver mötas med trygghet, förståelse och kompetens.

Vårdcentraler och ungdomsmottagningar behöver vara särskilt rustade för att hjälpa barn och unga i behov av vård. Det nationella målet är att 90 procent av barn och ungdomar ska få en första kontakt på Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) inom 30 dagar. Minst 80 procent ska få en fördjupad utredning/åtgärd inom 30 dagar.

Regional elevsamordning

Sedan 2018 finns en samordningsfunktion för länets samtliga skolsköterskor och skolläkare, såväl på kommunala skolor som alla friskolor, vilket är unikt för vårt län. Effektiva samverkansmöjligheter mellan Region Västmanland och länets kommuner har tidigare saknats i det förebyggande och hälsofrämjande arbetet för skolbarnen i länet. Samordningsfunktionen har inneburit att vi nu snabbt kan nå ut med information till alla skolsköterskor och skolläkare, förmedla kontakter mellan hälso-och sjukvård och kommunerna samt kommunicera nyheter från nationella myndigheter. (Anne-Marie Kangro, regional elevhälsosamordnare, Region Västmanland)

Andel genomförda besök inom 30 dagar var endast 15 procent i länet under september

Andel genomförda besök inom 30 dagar (Barn- och ungdomspsykiatrin)

Under 2020 har andel genomförda besök inom 30 dagar varierat mellan 14 och 58 procent i Västmanlands län. Det är väldigt stora variationer mellan månaderna vilket försvårar bedömningar.

Källa: Nationella väntetidsdatabasen

 

I september 2020 fick 29 procent behandling eller fördjupad utredning inom 30 dagar i Västmanlands län

Andel genomförda fördjupade utredningar/behandlingar inom 30 dagar (Barn- och ungdomspsykiatrin)

Under 2020 har andelen behandlingar och fördjupade utredningar varierat mellan 14 och 40 procent i Västmanlands län. Västmanlands län ligger långt under genomsnittet i riket. Det är väldigt stora variationer mellan månaderna vilket försvårar bedömningar.

Källa: Nationella väntetidsdatabasen

Uppföljning

Hur följer vi upp delmålet?

Här presenterar vi hur och vad vi mäter.

För att mäta tillgängligheten till hälso- och sjukvård används uppgifter som beskriver i vilken grad vårdgarantin upprätthålls. Det vill säga vilken tid det tar för invånarna att få kontakt med vården och vilken tid det tar att erhålla vård.

Läs hela strategin för ett livskraftigt Västmanland

Regional utvecklingsstrategi 2030

Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.

Mer om våra kakor