Till innehåll
Region Västmanland logotyp Region Västmanland logotyp
Utveckla Västmanland
Region Västmanland

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Målområde: Ett välmående Västmanland

Mål#2 Balans på bostadsmarknaden

Balans på bostadsmarknaden i alla kommuner är viktigt för att kunna tillgodose nuvarande länsbors behov och välkomna framtida västmanlänningar.

Även om bostadsbyggandet totalt sett varit starkt under de senaste åren har det inte nått upp till de nivåer som befolkningsökningen kräver. Idag ser vi att den socioekonomiska segregationen växer, tryggheten minskar och ensamheten ökar. Byggandet av nya hållbara bostäder måste därför fortsätta i länet för att matcha den demografiska utvecklingen. Hela länet måste arbeta för en bostadsmarknad i balans där bostadsbeståndet är ekonomiskt och socialt tillgängligt. 

 

Om diagrammen
Diagrammen på sidan är interaktiva och du kan välja att dölja eller visa olika mätpunkter.

Bostadsmarknadsanalys

Bostadsmarknaden i länet

Bostadsförsörjningen har stor betydelse för länets utveckling.

Tillgång till bra bostäder och goda boendemiljöer är en förutsättning för kommunernas och länets utveckling. Underskott på bostadsmarknaden skapar särskilt svåra situationer för de som är nya på bostadsmarknaden som till exempel ungdomar och nyanlända. Även hushåll med låga inkomster är utsatta. Nyproducerade bostäder har höga priser och höga hyresnivåer som dessa grupper ofta inte har råd med. Den stora utmaningen idag är att hitta lösningar för de som inte har råd eller möjlighet att köpa eller hyra en nyproducerad bostad. Kommunerna har huvudansvaret för planering och genomförandet av bostadsförsörjningen. Länsstyrelsen bidrar genom att utveckla former för samordning kring bostäder och bostadsförsörjning, ger råd och vägledning till kommunerna samt bidrar med ett regionalt perspektiv.

Målmedveten satsning har gett resultat

Att få fram fler bostäder och få igång flyttkedjorna har högsta prioritet i Kungsör. Tack vare ett målinriktat arbete med att ta fram nya detaljplaner och en positiv prisutveckling har bostadsbyggandet ökat kraftigt i kommunen. För oss är det viktigt att träffa byggföretagen och presentera våra tankar och idéer kring kommunens utveckling. Tillsammans hjälps vi åt att få fram ett varierat bostadsutbud och bra boendemiljöer för våra invånare. För att utveckla Kungsör, öka inflyttningen och för att uppnå målet om balans på bostadsmarknaden har vi inlett ett arbete med politiken där vi pekar ut framtidens bostadsområden. (Stefan Lejerdahl, utvecklingsstrateg, Kungsörs kommun)

Underskott av bostäder i länets kommuner

År 2020 bedömer endast tre av länets tio kommuner att det råder balans på bostadsmarknaden i den egna kommunen. Sju av länets kommuner anger det råder underskott. Detta innebär ändå en liten förbättring jämfört med de senaste åren då nästan samtliga kommuner uppgett underskott på bostäder.

Kommunernas bedömning av bostadsmarknadsläget 2020

Källa: Bostadsmarknadsanalys, Länsstyrelsen
Mörkare färg: Underskott
Ljusare färg: Balans

Uppföljning

Hur följer vi upp delmålet?

Här presenterar vi hur och vad vi mäter.

Delmålets uppfyllelse utvärderas med hjälp av uppgifter från den årliga bostadsmarknadsenkät (BME) och tillhörande ­analys som länsstyrelsen i Västmanland genomför. I BME ombeds kommunerna bland annat bedöma huruvida det råder brist, balans eller överskott på bostäder i den egna kommunen. BME utformas av Boverket och genomförs i hela landet.

Läs hela strategin för ett livskraftigt Västmanland

Regional utvecklingsstrategi 2030

Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.

Mer om våra kakor